Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.2.1
JEL: Q50, Q58, Q59

Kooperacja przedsiębiorstw jako podstawa logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów

W artykule omówiono podstawowe dokumenty wyznaczające w Unii Europejskiej zmiany w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przykłady organizacji podejmujących współpracę w ramach symbiozy zgodnie z wytycznymi transformacji gospodarczej. Wskazano, jakie z tego tytułu osiągają korzyści. Zaprezentowano rolę logistyki zwrotnej w transformacji gospodarki europejskiej, co może zostać zrealizowane kanałami alternatywnymi, które wykorzystuje większość przedsiębiorstw zmuszonych przemodelować swoją strategię biznesową, by dostosować się do zmieniającego się rynku. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości, jakie oferują nowe modele biznesowe na przykładzie wybranych firm, w których aktywną rolę odgrywają również konsumenci. Problem badawczy dotyczy analizy zmian wprowadzanych przez wybrane firmy i ich wpływu na logistykę odpadów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: symbiozy produkcyjne; zarządzanie systemowe; ekologistyka

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bachorz, M., Hordyńska, M. (2019). Gospodarka o obiegu zamkniętym — co oznacza dla nas jako producentów/konsumentów. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji, Opole: Sindruk.

Balon, U., Dziadkowiec, J. (2010). Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 815, 27–31.

Doniec, A. (red.) (2011). Symbioza i parki ekoprzemysłowe. Warszawa: Wolters Kluwer, 78–79, 85–88.

Doniec, A. (red.) (2009). Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Grabara, J. (2009). System gospodarki odpadami elektronicznymi jako element logistyki odwrotnej. W: R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Opole: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 367.

Karwacka, M. (2017). Gospodarka obiegu zamkniętego. Biznes i konsument na ścieżce zmiany. Warszawa: Koalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY, 26–29.

Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, s. 18.

Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Warszawa: C.H. Beck, 24–25,

Nowicka-Skowron, M. (2000). Efektywność systemów logistycznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 28–52.

Piorunowska-Kokoszko, J. (2017). Grupa marketingowo-sprzedażowa — współdziałanie łańcuchów dostaw jako droga internacjonalizacji przedsiębiorstw. W: D. Kisperska-Moroń, K. Niestrój, M. Świtała, Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 292–305.

Stankiewicz, G. (2015). Ekologistyka. Skrypt. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 97–102.

Śliwczyński, B. (2007). Planowanie logistyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 78.

 

Źródła internetowe/Internet sources

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju — implementacja w Polsce, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, https://www.gov.pl/web/rozwoj–praca-technologia/polska-perspektywa

Circular economy strategies and roadmaps in Europe: Identifying synergies and the potential for cooperation and alliance building, 15.04.2019, https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/circular-economy-strategies-and-roadmaps--europe-study

https://citybybike.pl/news/7-nowych-stacji-rowerowych-w-katowicach/

https://earthbound.report/2016/09/12/the-resolve-framework-for-a-circular-economy/: by Jeremy Williams

https://north.pl/baza-porad/newsy/mysl-globalnie-dzialaj-lokalnie/

https://www.gov.pl/documents/33372/436746/DE_UZP_Dobre-praktyki-w-zakresie-zrownowazonych-zamowien-publicznych_2017.pdf

https://www.greens-efa.eu/legacy/fileadmin/dam/Documents/Publications/GND/Green_jobs_PL.pdf

https://www.reconomy.pl

https://www.winsun3dbuilders.com/

https://www.zero-waste.pl

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz

Materiały konferencyjne projektu „Opolska Strefa Zeroemisyjna”, 1.12.2013 r. Model synergii przedsiębiorstw (POKL. 08.02.01-16-032/11). Projekt finansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja: Modele stref przemysłowych i mieszkalnych, http://icimb.pl/opole/osz/320

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, informacja prasowa, 16.02.2016, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju

www.cp.org.pl

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę