Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Marcin Rychwalski
ORCID: 0000-0001-5557-4448

Dr Marcin Rychwalski

Pracownik naukowy Katedry Zarządzania Jakością na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z ponad 10-letnim doświadczeniem. Autor wielu publikacji na temat oceny środowiskowej produktów, w tym m.in. monografii Analiza cyklu życia w zarządzaniu produktem. Zainteresowania naukowe koncentruje na możliwościach modelowania jakości środowiskowej produktów, procesów i technologii za pomocą analitycznych metod oceny cyklu życia. Prowadzi liczne badania związane z możliwościami optymalizacji środowiskowej produktów, których efektem są rekomendacje mające na celu zmniejszenie wywieranych presji środowiskowych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.11.2
JEL: O31

Niniejsza publikacja przedstawia możliwości oceny cyklu życia produktu w zakresie kategoryzacji jego charakterystyki środowiskowej dokonywanej przy użyciu metod analitycznych, a także w zakresie identyfikacji szkodliwych substancji oraz ich emisji do środowiska. Emisje te powiązano z konkretnymi produktami, procesami, a nawet surowcami koniecznymi do wytworzenia badanych materiałów. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na dokonanie optymalizacji środowiskowej poprzez zastępowanie i korygowanie procesów, materiałów lub surowców charakteryzujących się takimi negatywnymi emisjami, a także zwiększanie udziału składowych o pozytywnym charakterze generowanych oddziaływań.

Celem badania było wyznaczenie szczegółowych oddziaływań produktu wraz z wykazaniem odpowiedzialnych substancji oraz zidentyfikowanie generujących je procesów w trakcie całego cyklu życia produktu. Dokładna weryfikacja szkód środowiskowych wywoływanych przez system produktu pozwala na podejmowanie konkretnych kroków zapobiegawczych. Celem pośrednim pracy było umożliwienie wyznaczenia kroków naprawczych dla produktu poprzez wskazanie obszarów szczególnie narażonych na negatywne skutki środowiskowe ze strony produktu i tym samym umożliwienie wykonania optymalizacji środowiskowej. Uzyskane wyniki mogą być szczególnie przydatne do ekoprojektowania, a także przy planowaniu kolejnych wersji urządzenia. Wykonanie szczegółowej analizy LCA pozwala na dogłębne poznanie charakteru wytwarzania produktu, a także na przedstawienie możliwości metody badawczej. Co więcej, na każdym z etapów można wykazać istotne aspekty, które na drodze różnorodnych działań powinno się stale ulepszać w ramach ciągłej poprawy jakości, niezależnie od hierarchii faz cyklu życia wyrobu.

Słowa kluczowe: ocena cyklu życia; optymalizacja produktu