Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Natalia Szozda
ORCID: 0000-0002-8030-0104
Dr Natalia Szozda Natalia Szozda jest adiunktem w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz menedżerem kierunku Logistyka. Jest także konsultantem w GlobalLogic, firmie zajmującej się inżynierią oprogramowania produktów cyfrowych. Brała udział w ponad pięćdziesięciu konferencjach, sympozjach i spotkaniach w Europie, Ameryce i Azji. Odegrała czołową rolę w czterech projektach badawczych finansowanych
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.1.1
JEL: D02, L14

Struktury omnikanałowe w dystrybucji produktów podlegają dynamicznym zmianom wskutek wyłaniania się nowych trendów zakupowych. Jedną z takich zmian jest transformacja cyfrowa, która wywiera wpływ nie tylko na sposób dokonywania zakupów, ale również na transport, odbiór produktów przez klientów czy zarządzanie zwrotami produktów. Często są to czynności przeniesione do świata wirtualnego, a ich przebieg jest możliwy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wykorzystania rozwiązań technologicznych typu in-store i out-store w funkcjonowaniu struktury omnikanałowej z punktu widzenia zróżnicowanych trendów zakupowych.

Słowa kluczowe: struktury omnikanałowe; rozwiązania technologiczne in-store i out-store

Dr Natalia Szozda

Natalia Szozda jest adiunktem w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz menedżerem kierunku Logistyka. Jest także konsultantem w GlobalLogic, firmie zajmującej się inżynierią oprogramowania produktów cyfrowych. Brała udział w ponad pięćdziesięciu konferencjach, sympozjach i spotkaniach w Europie, Ameryce i Azji. Odegrała czołową rolę w czterech projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczących tematyki zarządzania popytem, rezylientnych łańcuchów dostaw, zarządzania sieciowością oraz wpływu technologii blockchain na zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest autorką i współautorką monografii naukowych i artykułów opublikowanych w znanych czasopismach naukowych, takich jak Supply Chain Management: An International Journal i Electronic Markets.