Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2020

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.1
JEL: D02, L14

Jedną z istotnych przesłanek kształtowania powiązań sieciowych w łańcuchu dostaw jest koncentracja podmiotów (tzw. uczestników głównych) na kluczowych kompetencjach i zlecanie pozostałych usług podmiotom trzecim (usługodawcom). W rezultacie między ogniwami łańcucha dostaw dochodzi do nawiązania relacji wielokrotnych, z kilkoma podmiotami jednocześnie. W literaturze przedmiotu do zilustrowania relacji sieciowych w łańcuchu dostaw wykorzystuje się koncepcję triady. Niemniej obraz ten ma na ogół charakter statyczny, nie ukazuje bowiem rzeczywistej dynamiki formowania takiej relacji w świetle teorii kapitału społecznego, w centrum której znajduje się struktura triadyczna. Celem artykułu jest rozpoznanie i omówienie etapów dynamiki wyłaniania powiązań sieciowych w łańcuchu dostaw za pomocą przechodniej triady sfery usług. Triada przechodnia obejmuje trzy podmioty (dostawcę, odbiorcę oraz usługodawcę), które nawiązują między sobą trzy powiązania diadyczne.

Słowa kluczowe: sieć; triada; dynamika relacji sieciowych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.2
JEL: M30, O00, O31

Logistyczna obsługa klienta, zwłaszcza w obszarze handlu elektronicznego, w istotny sposób ewoluuje. Jeszcze kilka lat temu dostawa mogła być realizowana w kilka dni od zakupu, obecnie optymalny czas to 24–48 godzin. Konieczna jest zatem współpraca podmiotów funkcjonujących w sferze e-handlu z firmą lub z firmami kurierskimi, które są w stanie te dostawy realizować. Współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami czy osobami indywidualnymi przyjmuje dziś zupełnie nowy wymiar. Coraz większe znaczenie mają kształtowane relacje i zaufanie, jak również możliwość współdzielenia zasobów czy kreowania nowych rozwiązań. Dokonujący się transfer wiedzy, informacji, kapitału i zasobów ludzkich sprawia, że warto odwołać się do koncepcji i teorii nauk ekonomicznych w tym obszarze. Kreując proces logistycznej obsługi, należy bowiem poszukiwać takiej kombinacji zasobów, która pozwoli najbardziej efektywnie spełnić rosnące oczekiwania klientów. Tym samym niewątpliwą wartość ma ich umiejętne wykorzystanie, a nie jedynie posiadanie.

Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli logistycznej obsługi klienta w handlu elektronicznym i zaprezentowanie jej w świetle teoretycznych podstaw: teorii zasobowej, teorii kosztów transakcyjnych, ekonomii behawioralnej oraz gospodarki współdzielenia. W opracowaniu korzystano ze źródeł literaturowych. Podjęte rozważania pozwoliły określić rolę podstaw teorii ekonomicznych jako budulca pozycji konkurencyjnej e-przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: logistyczna obsługa klienta; handel elektroniczny; ekonomia behawioralna; gospodarka współdzielenia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.3
JEL: I2, J2, J8

W 2016 r. weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Elementem tego systemu jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce przez różne podmioty w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie transportu. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń działania systemu i rejestru oraz zaprezentowanie propozycji nowych kwalifikacji, zgłoszonych przez Instytut Transportu Samochodowego, które mogą przyczynić się do poprawy jakości wybranych obszarów pracy z sektora motoryzacji.

Słowa kluczowe: Zintegrowany System Kwalifikacji; Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji; kwalifikacja; motoryzacja; Instytut Transportu Samochodowego
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.10.4
JEL: L74, L92

Budownictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Specyfika tej branży powoduje, że logistyka odgrywa ogromną rolę w prowadzeniu prac budowlanych. Szczególnie istotny jest tutaj system metalogistyczny, związany z dostarczaniem materiałów na miejsce inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty funkcjonowania hurtowni budowlanych z uwzględnieniem wsparcia logistycznego usług w budownictwie oraz zaprezentowanie istotnych korzyści, które daje wykonawcy budowlanemu współpraca ze sprawnie funkcjonującym składem budowlanym. Podczas pracy nad artykułem zastosowano metodę obserwacji uczestniczącej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że hurtownie budowlane odgrywają niezwykle istotną rolę w systemach logistycznych firm budowlanych. Główne korzyści, które oferują wykonawcom budowlanym, to nie tylko zapewnienie dostępności materiałów oraz ich terminowa dostawa zsynchronizowana z harmonogramem prac, ale także możliwość skorzystania z wielu usług dodatkowych.

Słowa kluczowe: hurtownie budowlane; wsparcie logistyczne; usługi budowlane
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł