Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 01/2005

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

 

W numerze:
Andrzej Maksymiuk

Konkurencyjność dostaw w branży motoryzacyjnej
Dostawy w branży motoryzacyjnej odgrywają coraz większą rolę. Większość producentów samochodów stworzyła sieć powiązanych ze sobą zakładów i firm na całym świecie. Głównym motywem tych działań było przede wszystkim wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności, poszukiwanie nowych rynków zbytu czy ominięcie barier wejścia na rynek. W artykule przeprowadzono analizę konkurencyjności polskich i działających w Polsce zagranicznych dostawców branży motoryzacyjnej na podstawie przeprowadzonych przez autora badań. Konkurencyjność dostaw została określona za pomocą dwóch współczynników: udziału dostaw "just-in-time" w całości dostaw oraz poziomów zapasów bezpieczeństwa liczonych w dniach.

Anna Maria Jeszka

Kooperacja i konkurencja w branży przesyłek ekspresowych
Autorka zajmuje się relacjami występującymi między przedsiębiorstwami wskazanej w tytule branży. Artykuł zawiera analizę modelu teoretycznego i wyników badań empirycznych. Zakres przedmiotowy badań nad konkurencją i kooperacją w branży przesyłek ekspresowych obejmuje przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty na prowadzenie działalności kurierskiej w Polsce.

Magdalena Dudzik

Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów?
Outsourcing stał się bardzo modną koncepcją zarządzania. Bardzo dobrze wpisuje się w trendy wyznaczane procesami globalizacji i rozwoju technologii informacyjnych pozwalających na przekraczanie granic państw, przedsiębiorstw i sektorów. Przedmiotem artykułu jest analiza outsourcingu funkcji zakupów. Dlaczego właśnie funkcji zakupów? Ponieważ, niezależnie od stosowanej nomenklatury, jest to funkcja związana z pozyskiwaniem wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji celów przedsiębiorstwa.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Handel elektroniczny czynniki sukcesu sklepu internetowego
Artykuł ten ma na celu przedstawienie wyników najnowszych badań poświęconych elektronicznym sposobom prowadzenia handlu typu "business-to-consumer" (B2C), a przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy internet może być efektywnym kanałem dystrybucji oraz w czym przejawia się ta efektywność. Autorzy badań konkludują, iż gwarantem sukcesu sklepu internetowego jest efektywnie skonstruowana strona internetowa wraz z intuicyjnym systemem transakcyjnym, to znaczy takim, który umożliwia konsumentowi zawarcie transakcji internetowej w stosunkowo krótkim czasie i bez potrzeby kontaktu z obsługą sklepu.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Umowy przewozu, o najem pojazdu wraz z obsługą i o usługi spedycyjne
Przewóz towarów w celu wykonania umowy sprzedaży lub podobnej następuje na podstawie umowy przewozu regulowanej przepisami kodeksu cywilnego W umowie najmu pojazdu wraz z obsługą przewoźnik - wynajmujący pojazd zobowiązuje się udostępnić najemcy pojazd do korzystania z niego zgodnie z treścią umowy. W umowie spedycyjnej zaś spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub do odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Artykuł zawiera szczegółowe omówienie każdej z wymienionych umów na podstawie obowiązujących przepisów.

Edukacja ekonomiczna

Elżbieta Giska

Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towarów
Osoba posiadająca upoważnienie do korzystania z uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów może potwierdzać pochodzenie towarów w formie odpowiedniej deklaracji złożonej na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie, który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji. Autorka omawia podstawy prawne, warunki udzielenia upoważnienia oraz procedurę uzyskania pozwolenia na jego stosowanie. Artykuł zawiera wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.

Przegląd wydawnictw

Stanisław Wesołowski

Usługi logistyczne - nowa książka Instytutu Logistyki i Magazynowania
W 2004 r. nakładem Instytutu Logistyki i Magazynowania w ramach serii wydawniczej "Biblioteka Logistyka" ukazało się kilka książek, których tematyka jest zgodna z zainteresowaniami naszego czasopisma, a także - jak przypuszczamy - naszych czytelników. W tym artykule omawiamy pierwszą pozycję - pracę zbiorową zatytułowaną: "Usługi logistyczne", której redaktorem naukowym jest Włodzimierz Rydzkowski.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł