Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 01/2006

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2006 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Aleksandra Laskowska-Rutkowska

Jak CRM może zwiększyć efektywność łańcucha dostaw
Standardowe zastosowania CRM koncentrują się na poznaniu preferencji klientów, zgromadzeniu danych na ten temat w przedsiębiorstwie i wykorzystaniu ich do stworzenia produktów i usług. Te z kolei zwiększają potencjalną wartość klienta dla firmy poprzez zatrzymanie klientów i sprzedaż dodatkową. Tradycyjne zastosowania CRM przyniosły wielu firmom ogromne korzyści. Ogromny i często niewykorzystany jeszcze potencjał drzemie w sprzężeniu aplikacji CRM z SCM. Integracja CRM z SCM daje możliwość stworzenia organizacji sterowanej wiedzą pochodzącą z obu biegunów łańcucha dostaw. Tym samym możliwa staje się realizacja postulatów stawianych w definicjach obydwu koncepcji.

Jacek Szołtysek

Funkcje logistyki w zarządzaniu miastem w sytuacji kryzysowej
Zarządzanie miastem w sytuacji kryzysowej to kompleks czynności polegających na organizowaniu i koordynowaniu działań związanych z zagrożeniami spowodowanymi siłami natury oraz związanymi z rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka (katastrofy techniczne, chemiczne, nuklearne, terroryzm itp.), stwarzającymi zagrożenie masowe dla życia lub zdrowia ludzi, mienia wielkiej wartości bądź środowiska w znacznych rozmiarach. Skuteczność działań w sytuacji kryzysowej w mieście jest uzależniona (również w aspekcie stosowania logistyki) od wielu czynników, których omówienie stanowi przedmiot rozważań w tym artykule.

Danuta Surówka-Marszałek

Strategie zaopatrzenia w łańcuchach dostaw na rynkach przemysłowych
W artykule ukazano etapy przejścia od modelu biznesu opartego na wymianie transakcyjnej do koncepcji zarządzania relacjami w układzie kupujący-sprzedający. Konkurencyjne warunki działania zobligowały dostawców przemysłowych do zmodyfikowania przez nich dotychczasowej orientacji w trzech obszarach: marketingu strategicznego, zarządzania relacjami z klientem oraz zarządzania procesami. Reorganizacja przedsiębiorstw i ich systemów zaopatrzenia wyzwoliła nowe formy organizacyjne działalności gospodarczej zwane sieciami wartości. Te ostatnie kreują w długoterminowych relacjach dynamiczną wartość dla klienta i zarządzają więziami z nim w większym stopniu niż czynią to tradycyjne, w miarę stabilne łańcuchy wartości. Celem prowadzonych w pracy rozważań jest ukazanie, na ile zarządzanie wartością na rynkach B2B stanowi rezultat zróżnicowanych strategii zakupu stosowanych przez firmy.

Leszek Szelerski

Centralizacja dystrybucji w firmie Coty Polska
Podstawowym zadaniem efektywnej sieci dystrybucji jest terminowe dostarczanie produktów do klientów na obsługiwanym obszarze, zgodnie z ich wymaganiami odnośnie do jakości serwisu dostaw i przy jak najniższym koszcie. Zatem strategia logistyczna firmy, stanowiąca podstawę kształtowania sieci dystrybucji, powinna być rozumiana jako znalezienie punktu równowagi pomiędzy spełnieniem wymagań rynku a kosztami niezbędnymi do osiągnięcia tych celów. Kluczem do sukcesu jest traktowanie sieci dystrybucji firmy jako żywego organizmu, który powinien reagować na impulsy płynące z otoczenia rynkowego. Takim impulsem inicjującym zmiany było dla firmy Coty otwarcie granic po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Zarząd Coty, zdając sobie sprawę z faktu, że na pozycję konkurencyjną firmy istotnie wpływają jakość i efektywność kosztowa sieci dystrybucji, zdecydował się na przeprowadzenie projektu optymalizacji dystrybucji. Projekt objął swym zasięgiem obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

E-relacje jako forma współpracy partnerów biznesowych
Sukces ekonomiczny oraz szybki rozwój firm, takich jak Amazon.com, Dell, travel.com itp., był możliwy dzięki "elektronicznemu" partnerstwu z innymi organizacjami biznesowymi w ramach aliansów strategicznych. Celem tego artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób technologie informacyjne oraz internet wpływają na relacje firm prowadzących biznes elektroniczny, jak zbudować wydajne e-relacje w łańcuchu dostaw, a także w jaki sposób zmaksymalizować wartość z e-biznesu, wykorzystując poprawne e-relacje. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy to nieustannie zmieniają się warunki biznesowe, technologie, klienci, konkurenci i partnerzy biznesowi.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Prokuratoria Generalna - zastępca procesowy Skarbu Państwa
Ustawą 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. nr 169, poz. 1417), utworzono Prokuratorię Generalną w celu zapewnienia ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Państwa. Będzie się ona odbywać przez wykonywanie jednolitego zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną przed sądami krajowymi: Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi. Ustawą z 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. nr 264, poz. 2205) zmieniono ustawę z 8 lipca 2005 r. Najważniejsze zmiany dotyczą ograniczenia kompetencji Prokuratorii Generalnej, które obecnie nie obejmują zastępstwa przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

Edukacja ekonomiczna

Magdalena Dudzik

Centra usług - "shared services"
Koncepcja "shared services", tłumaczona na język polski jako: centra usługowe, centra usług wspólnych, usługi współdzielone, oznacza model biznesu, w którym wybrane funkcje przedsiębiorstwa bądź działania składające się na procesy są przejmowane przez powołaną do ich realizacji odrębną, wewnętrzną jednostkę organizacyjną. Jej celem jest poprawa wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów, zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów wewnętrznych (korporacji matki). Z praktycznych doświadczeń pionierów koncepcji "shared services" wynika, że nie musi to być fizycznie wyodrębniona jednostka, lecz - dzięki nowoczesnej technologii - może to być jednostka wirtualna. Zadaniem nowej jednostki organizacyjnej typu "shared services" jest odpłatne świadczenie wybranych usług dla całej korporacji albo jej niektórych geograficznych oddziałów.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł