Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 01/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Magdalena Dąbrowska-Mitek

Analiza kosztów i wyników finansowych ogniw łańcuchów dostaw
Działalność gospodarcza każdego przedsiębiorstwa przemysłowego jest nierozerwalnie związana z ponoszeniem wydatków, nakładów i kosztów. Pojęcia te są różnymi kategoriami ekonomicznymi. W literaturze przedmiotu brak spójności i jednomyślności w odniesieniu do pojęcia kosztów logistyki, które często są używane w niewłaściwym znaczeniu, zamiennie z takimi pojęciami, jak: koszty zarządzania logistycznego, koszty systemu logistycznego, koszty transformacji logistycznej, koszty przepływów i cyrkulacji towarów oraz informacji, koszty przebiegów towarowych, koszty łańcucha dostaw. W artykule autorka prezentuje różne podejścia do identyfikacji i pomiarów kosztów logistyki.

Analysis of costs and financial results of supply chains' participants
Economic activities of every industries are connected with bearing the expenses, the costs and the outlays. As one can see, these definitions are not the synonyms, although they are used interchangeably very often. These definitions are different economic categories. With reference to logistics costs, there are lack of compactness and unanimity in literature. In this article the author presents comprehensively the different approaches to identification and measurement of logistics costs.

Arkadiusz Kawa

Elastyczne i dynamiczne łańcuchy dostaw
Tradycyjny łańcuch dostaw opiera się ona długotrwałych relacjach, które polegają na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych służącym celom całego łańcucha dostaw. Na przestrzeni lat łańcuchy dostaw bardzo szybko się rozwijały, co było spowodowane zwiększającymi się wymaganiami klientów i postępującą globalizacją. W dzisiejszej gospodarce informacja zaczyna być traktowana bardziej jako wspólny, niż strategiczny zasób pojedynczej firmy. Przewagę nad konkurencją można zdobyć współpracując z partnerami, z którymi razem planujemy i realizujemy przedsięwzięcia. Dlatego też do każdego ogniwa łańcucha musi trafić informacja o potrzebach klientów i jego wymaganiach, poziomie zapasów, planach produkcyjnych itp. Dzięki pojawieniu się nowoczesnych technologii, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) możliwe jest odstąpienie od koncepcji łańcuchów dostaw, tworzonych tradycyjnie, na bazie wieloletnich kontraktów, i zastąpienie ich dynamicznymi oraz rekonfigurowalnymi elektronicznymi łańcuchami, obejmującymi partnerów, którzy w danym momencie oferują najbardziej korzystne warunki współpracy.

The flexible and dynamic supply chains
The current advances in information and communication technology (ICT) have revolutionized supply chain management to turn it into a mechanism that enables diverse and geographically disperse companies to create alliances to meet a new form of Internet-oriented consumer demand. ICT is able to support efficient supply chain configuration, including partners who offer one another the best cooperation possibilities and conditions at a given time. There is a possibility to create temporal and dynamic supply chains aimed at executing a single transaction. This creates previously unknown opportunities for enterprises which can avoid stable supply chains, built on the basis of long-term contracts with rarely replaced business partners. It's worth to emphasize that ICT gives the opportunity to integrate smaller supply chains into a global supply network. Furthermore, small and medium enterprises have more opportunities to build supply chains with other business entities on their own.

Adam Zych

Transport samochodowy w firmie drogowej: własny czy obcy?
Jednym z ważniejszych elementów struktury kosztów typowego przedsiębiorstwa budownictwa drogowego są koszty transportu (zarówno własnego, jak i obcego), których udział w ogólnej kwocie kosztów własnych przedsiębiorstwa kształtuje się na poziomie 15-19%. Oznacza to, że racjonalizacja kosztów transportu wywiera znaczący wpływ na ogólne wyniki finansowe przedsiębiorstwa drogowego. Teoretycznie biorąc, całość przewozów firmy drogowej może być realizowana bądź przez transport obcy (zewnętrzny), bądź przez transport własny. Z różnych względów żaden z tych skrajnych modeli nie jest stosowany w praktyce gospodarczej. Typowa jest natomiast sytuacja, że firma realizuje swoje zadania gospodarcze, wykorzystując zarówno transport własny, jak i obcy. Przed komórką logistyki takiej firmy, a w jeszcze większym stopniu przed jej zarządem, stoi zadanie określenia udziału każdego z tych rodzajów transportu w całkowitym przewozie ładunków i osób. W procesie podejmowania tych decyzji należy uwzględnić różnego rodzaju czynniki.

Road transport in road construction companies: using own means of transport or external fleet?
One of the major elements in the cost structure of the typical road construction company is the cost of transportation. It means that its optimization has the significant influence on the enterprise financial results. In the article the author focuses on the effectiveness of the two possible road transport solutions: using the own means of transport or external fleet. Taking into account the specificity of the road construction sector the author presents the main factors that may have impact on the company board decisions in that area.

Piotr Kwiatkiewicz

Droga ropa, tani dolar i rynek nieruchomości
Stany Zjednoczone są największym konsumentem ropy naftowej w świecie i w najbliższym ćwierćwieczu to się nie zmieni. W 2002 roku na naftowe zakupy Amerykanie wydali niespełna 80 mld USD, a w tym - przy aktualnych cenach - będzie to 450 mld USD. Koszty te kumulują się w portfelach mieszkańców USA z wydatkami ponoszonymi na misje wojskowe w regionie Bliskiego Wschodu. Wycofanie wojsk doprowadzi do raptownego niekontrolowanego wzrostu cen ropy za sprawą eskalacji konfliktu w całym regionie Zatoki Perskiej, natomiast pozostawienie ich na miejscu niweczy szansę na zachowanie podatków na dotychczasowym pułapie. W efekcie wzrośnie presja inflacyjna na dolar, prowadząc do stopniowego zastępowania dolara w rozliczeniach handlowych innymi walutami. Powodowana tym dalsza przecena ostatecznie podważy zainteresowanie inwestorów dolarem. Zmiana preferencji na rynkach finansowych przyczyni się do wzrostu atrakcyjności m.in. upstreamów surowcowych i umocnienia pozycji tradycyjnych środków tezauryzacyjnych, takich jak złoto i nieruchomości.

Expensive oil, cheap dollar and immovables market
The United States are the biggest consumer of oil in the world and during next 25 years it is not going to change. In 2002 American citizens spent almost 80 billion USD on oil purchases and this year (if the present prices remain stable) it will be 450 billion USD. These costs cumulate in the American citizens' wallets, together with the expenses on army missions in the Near East. Their withdrawal will result in sudden, uncontrolled rise of oil prices because of conflict's escalation in this region. However, if the US army remains there, there will be no chance to keep taxes on the same level. The result will be that inflationary pressure on USD will rise, what will lead to gradual replacement of USD with other currencies. It will cause further discount, what will eventually result in lack of investor's interest in the USD. This change of preference on financial markets will add to the rise of attractiveness of, for instance, stocks' up streams. The same will be with the traditional position of thesaurizative stocks, such as gold and immovables.

Edukacja ekonomiczna

Hubert Kardasz

Rozwój zarządzania zakupami w korporacjach
Wśród autorytetów zajmujących się tematyką zarządzania zakupami trwa dyskusja, w jakim kierunku podąża ewolucja funkcji zakupów w organizacjach oraz z czego wynikają różnice w podejściu do zarządzania zakupami w wielu korporacjach. Z dyskusji tych wyłania się teza, że funkcja zakupów w korporacjach (oczywiście w gospodarkach krajów rozwiniętych) ewoluowała od modelu transakcyjnego (nazywanego również reaktywnym) do modelu zintegrowanego (tzw. proaktywnego). Takie podejście opiera się na założeniu, że można zdefiniować idealny docelowy etap rozwoju, do którego w naturalny sposób ewoluuje funkcja zakupów.

Konferencje

Paweł Lesiak
Agnieszka Wronowska

Konferencja Naukowo-Techniczna "10 lat otwartego rynku kolejowego w Polsce"
9 listopada 2007 r. w warszawskim oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji miała miejsce konferencja dotycząca perspektyw rozwoju transportu kolejowego w Polsce. W konferencji uczestniczyło ok. 400 osób, głównie przedstawicieli największych przewoźników kolejowych, firm pracujących na rzecz przemysłu kolejowego, instytutów badawczych i szkół wyższych.

Paweł Lesiak
Marta Ciechomska

Studenci kontrolują TIR-y
Zgodnie z niemieckim powiedzeniem "Probieren geht über Studieren", w trakcie tegorocznej sesji egzaminacyjnej studenci transportu z dwóch warszawskich uczelni (Wyższej Szkoły Handlu i Prawa oraz Szkoły Głównej Handlowej) postanowili na własne oczy przekonać się jak wygląda walka tzw. krokodyli z przewoźnikami, którzy przekraczają normy czasu pracy kierowców i przeciążają pojazdy. "Pokazową" kontrolę TIR-ów przeprowadzono w Adamowicach k. Warszawy na trasie katowickiej.

Przegląd wydawnictw

Stanisław Wesołowski

"Logistyka w przedsiębiorstwie" - kolejne wydanie
Nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego ukazało się nowe, już IV wydanie książki pt. "Logistyka w przedsiębiorstwie" autorstwa Czesława Skowronka i Zdzisława Sarjusza-Wolskiego. Ta dwójka autorska od wielu lat publikuje w PWE książki na temat logistyki i analizy ekonomicznej oraz artykuły, ukazujące się głównie na łamach "Gospodarki Materiałowej i Logistyki".
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł