Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 01/2009

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Joanna Archutowska

Congestion pricing a logistyka miejska
Congestion pricing jest jednym ze sposobów pokonywania kongestii, polegającym na poborze opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej (zwłaszcza miejskiej i dojazdowej do miast), przy czym opłaty te są wyższe w godzinach szczytu, a niższe lub o zerowej stawce w godzinach pozaszczytowych. Celem poboru opłat jest zniechęcenie potencjalnych użytkowników infrastruktury drogowej do korzystania z niej w pewnych godzinach, tak aby upłynnić ruch pojazdów, których użytkownicy zechcą uiścić opłatę. Narzędzie to służy także ograniczeniu kosztów zewnętrznych powstających w wyniku kongestii, w tym przede wszystkim kosztów związanych ze stratami czasu ponoszonymi przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, których przyczyną są przestoje na zatłoczonych drogach. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie istoty congestion pricing jako narzędzia ekonomicznego oraz umiejscowienie go wśród narzędzi logistyki miejskiej.

Congestion pricing vs. city logistics
Congestion pricing is a tool to cope with peak-hour congestion that helps to rationalize road traffic. Within the context of city logistics it is one of the economic tools, unlike other much more popular tools of a regulatory nature. In a broader context of road infrastructure management, congestion pricing is also a tool that might serve allocation of traffic onto the infrastructure capacity, so that it spreads over different time slots. Moreover, congestion pricing based on the marginal cost idea might be useful to burden road users with social marginal costs of congestion, mainly time losses. As the regulatory tools of city logistics are barely successful in the process of coping with congestion, congestion pricing is nowadays perceived as a tool that might effectively help to change behavior of road users who got used to be stuck in traffic. The article focuses on the virtue of congestion pricing.

Marcin Zaremba

Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami
Artykuł zawiera rozważania autora oparte na wynikach przeprowadzonych przez niego badań. Miały one na celu ustalenie, jak wiele średniej wielkości mazowieckich firm decyduje się na intensywną wymianę danych biznesowych z kooperantami w obszarach prognozowania popytu oraz planowania i realizacji zamówień, a także rozpoznanie, które z dobrych praktyk współpracy i narzędzi wymiany danych znajdują uznanie wśród mazowieckich przedsiębiorstw. Na podstawie pozyskanego materiału badawczego autor wskazuje przyczyny wyborów inwestycyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich z menedżerami firm mających swoje siedziby lub filie na terenie województwa mazowieckiego.

Research on business data exchange practices amongst middle size companies
This paper presents deliberations based on findings from a poll research directed by the author from September till November, 2008. The main aim of the research was to detect usage popularity of selected data exchange collaborative practices in the field of supply and demand management amongst Mazovian middle size companies. Recognition of scope of usage of advanced data exchange solutions was a major task. Its consecutive goal was to detect factors influencing implementation decisions on collaborative practices and communication standards. Polling data were gathered from 50 middle size Mazovian companies through direct interviews with their managers. Polling data showed that only 18% of the 50 firms were collaborating with their suppliers or customers in a scope exceeding invoicing and orders handling and execution. Popularity of EDI or XML business messages exchange was slightly lower - 14% of the polled companies.

Dariusz Babiuch
Beata Mosór

Logistyka w epoce usług wirtualnych
Logistyka jest elementem kluczowym w działalności każdej firmy, jednak w przypadku przedsiębiorstw, które świadczą usługi wirtualne, nacisk na sprawność działania działu logistyki jest jeszcze większy. Wszystkie działania przez niego prowadzone wpływają na jakość obsługi klienta, a co za tym idzie budują wizerunek firmy. Efektywna współpraca z innymi działami (m.in. Marketingu, Rozwoju Oprogramowania), a także zatrudnienie odpowiednio wykształconych oraz doświadczonych pracowników gwarantują optymalną pracę działu.

Logistics in the age of virtual services
Logistic Department is the key element of every company activities. However, in case of companies which provide virtual services, a matter of efficiency of Logistic Department operation is even more important. Every activity of this department affects a quality of customer service and creates an image of the company. The effectiveness of cooperation between all the company departments (eg. Marketing Department, Software Development Department) and hiring qualified stuff makes the department work optimally.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Wprowadzanie uregulowań prawnych dotyczących obrotu odpadami w Unii Europejskiej i w krajach członkowskich skłania do przedstawienia problematyki tego rodzaju obrotu także w wymiarze międzynarodowym, ze względu na przypadki dokonywania nielegalnych przemieszczeń odpadów. Regulacje prawne powinny zapobiegać bezprawnym przewozom odpadów, wykonywanym wbrew przepisom i zasadom handlu międzynarodowego, a przede wszystkim szkodliwym dla życia, zdrowia i środowiska.

Edukacja ekonomiczna

Katarzyna Szymańska

Kapitał ludzki jako element gospodarki opartej na wiedzyKapitał ludzki jest podstawą rozwoju cywilizacyjnego świata. Jako efekt synergii zasobów człowieka ma on wymierny wpływ na potencjał gospodarczy danego regionu, kraju, danej społeczności. Kapitał ludzki decyduje zatem o możliwościach budowy gospodarki opartej na wiedzy. Stąd też tak ważne jest świadome programowanie inwestycji w proces rozwoju, jakiemu on podlega. W artykule przedstawiono procedurę uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej dla projektów realizowanych w Polsce w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki".

Human capital development in the knowledge-based economy
The human capital, as the synergy effect of human resources, has a measurable influence on the economic potential of enterprises, regions, communities, and determines the structure of the knowledge-based economy. The dependence of the economic development on the human capital development is obvious. Therefore deliberate investments in the process of the human capital development is so important. A paper presents possibilities, step by step, of co-financing from the European Union budget of the human capital development in Poland. Polish entrepreneurs should be aware that they cannot remain passive in the face of existing opportunities of co-funding from structural funds.

Przegląd wydawnictw

Włodzimierz Januszkiewicz

Nowa książka o sektorze usług
W ubiegłym roku ukazała się interesująca książka pt. "Sektory usługowe krajów Grupy Wyszehradzkiej (analiza porównawcza)", napisana przez dr Ewę Kępkę. Wszystkie cztery kraje członkowskie Grupy Wyszehradzkiej (tzn. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, a wcześniej Czechosłowacja) charakteryzowały się w okresie powojennym podobnym podejściem do sektora usług. Polegało ono na niedocenianiu sektora usług jako nieprodukcyjnego (z wyjątkiem handlu i transportu towarowego), a więc nietworzącego dochodu narodowego. Ta dogmatyczna interpretacja teorii Marksa doprowadziła w długim okresie do względnego niedorozwoju sektora usług we wszystkich krajach socjalistycznych i dopiero w okresie transformacji kraje te zaczęły bardzo szybko i dość skutecznie nadrabiać zaległości w tej dziedzinie. Jak proces ten przebiegał w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej, ukazano precyzyjnie w recenzowanej książce.
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł