Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 02/2005

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Anna Sobotka
Agata Czarnigowska
Model logistyczny a koszty zaopatrzenia przedsięwzięć budowlanych
Artykuł zawiera omówienie wybranych aspektów logistyki na podstawie badań procesów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach budowlanych. Załączony przykład obliczeniowy przedstawia metodę analizy kosztów logistycznych, mającą na celu zbadanie wpływu wybranych modeli obsługi logistycznej na koszty logistyczne zaopatrzenia w materiały.

Jacek Borowiak
Przygotowanie logistyczne do stanów zagrożenia
Zdarzenia brane pod uwagę zachodzą w momentach trudnych do przewidzenia. Trudno także odgadnąć miejsca ich zajścia oraz rozmiary. Stąd proponuje się, aby opracowana metoda obliczeń opierała się na statystykach zdarzeń zaistniałych w poprzednich okresach. Autor w przedstawionym sposobie wyznaczania odpowiedniej liczby środków transportowych stosuje opracowaną przez siebie metodę symulacji zdarzeń nadzwyczajnych z wykorzystaniem modelowania statystycznego.

Jacek Szołtysek
Kongestia a funkcjonowanie miasta
Transport zapewnia integrację wewnętrzną struktur miasta oraz eliminuje jego potencjalną izolację gospodarczą. Dlatego też wszelkie społeczno-gospodarcze problemy funkcjonowania i rozwoju miast w istotny sposób wiążą się z transportem miejskim i regionalnym. Obecnie główną przyczyną problemów miast jest kongestia. Autor wskazuje w artykule obszary, w których można szukać rozwiązań tych problemów.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski
RFID w 2005 r. - największe problemy stojące przed technologią jutra
Światowy rynek RFID rozwija się coraz prężniej. Pojawia się coraz więcej producentów sprzętu, firm oferujących usługi wdrożeniowe czy typu middleware, firm innowacyjnych oferujących nowe technologie wykorzystujące RFID. Do 2007 r. globalny rynek RFID ma wzrosnąć do ponad 4,5 mld USD. Artykuł ten ma na celu przedstawienie najważniejszych problemów, z którymi technologia RFID będzie się borykała w 2005 r.

Porady i Komentarze prawne

Jerzy Kopyra
Grzegorz Krawiec
Prawne aspekty wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego - cz. 1
W sektorze transportowym Unii Europejskiej pracuje obecnie ponad 6 mln osób z krajów Unii, dominuje w nim transport drogowy, stanowiący prawie 80% przewozów. Wspólna polityka transportowa zakłada powstanie zintegrowanej sieci transportowej - m.in. wybudowanie nowych dróg oraz sieci transeuropejskich. Artykuł ten stanowi pierwszą część rozważań na temat wybranych aspektów wspólnej polityki transportowej w zakresie transportu drogowego.

Edukacja ekonomiczna

Magdalena Dąbrowska-Mitek
Gospodarka odpadami w Zakładach Samochodowych "Jelcz" SA
Przez ostatnie 5 lat przedsiębiorstwo "Jelcz" stosuje i rozwija system kompleksowego zarządzania jakością integrujący wymagania norm PN-EN ISO 9001:1998, PN-EN ISO 14001:1998, AQAP 110:1995, PN-N 18001:1998. W artykule przedstawiono wymogi prawne dotyczące postępowania z odpadami, a także opisano procedury gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, wdrożone w ramach kompleksowego zarządzania jakością w Zakładach Samochodowych "Jelcz".

Przegląd wydawnictw

Stanisław Wesołowski
Centra logistyczne
Centra logistyczne mogą w bliskiej przyszłości stać się znaczącym czynnikiem w polskim systemie logistycznym oraz mieć duży wpływ na procesy gospodarcze. Dowodem na to jest fakt, że z ok. 7,5 mld euro, jakie w ubiegłym roku zainwestowano w Polsce, ok. jedna trzecia była przeznaczona na budowę centrów logistycznych. Skala inwestycji w tej dziedzinie wskazuje, że jest to część zamierzenia inwestycyjnego wybiegającego znaczeniem poza nasz kraj. Dlatego książka Ireneusza Fechnera pt. "Centra logistyczne. Cel - realizacja - przyszłość" podejmuje tematykę szczególnie aktualną.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł