Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 02/2006

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2006 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Roman Soczówka

Ewolucja organizacji zakupów w firmie Elektrociepłownie Warszawskie SA
Złożony proces reorganizacji zakupów przedstawiony w tym artykule można z całą pewnością zaliczyć do dobrych praktyk biznesowych, które warto popularyzować. EW SA to przedsiębiorstwo wielozakładowe, skupiające trzy elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Spółka jest największym w Polsce producentem energii cieplnej i liczącym się wytwórcą energii elektrycznej. Jej głównym rynkiem zbytu są miasta Warszawa i Pruszków. W styczniu 2000 r. spółka została sprywatyzowana na drodze prywatyzacji bezpośredniej, przez sprzedaż 55% akcji inwestorowi strategicznemu, firmie Vattenfall AB z siedzibą w Szwecji. Rozpoczął się wówczas proces intensywnej przebudowy spółki, której celem było uczynienie z EW SA przedsiębiorstwa nowoczesnego, skutecznie zarządzanego, realizującego zadania stawiane przez właściciela. Czytelników zainteresowanych szczegółami przekształceń w EW SA zapraszamy do zapoznania się z treścią lutowego numeru GMiL.

Edward Mendyk

Polsko-niemieckie transgraniczne przewozy drogowe
W artykule autor przedstawił obszerną charakterystykę drogowych towarowych przejść granicznych na polskiej granicy zachodniej. Ponadto z zamieszczonego opracowania można się dowiedzieć, jakie ładunki najczęściej przewozi się transportem drogowym przez tę granicę i w jakim kierunku oraz jakie są stan i struktura polskiego taboru przewozowego. Autor omawia także wybrane aspekty polityki UE dotyczące transportu drogowego. Artykuł zawiera zestawienia danych statystycznych GUS oraz mapę ważniejszych polsko-niemieckich drogowych przejść granicznych i dróg dojazdowych.

Volha Anishchuk

Technologia głosowa jako element przewagi konkurencyjnej na rynku usług logistycznych
Od kilku lat pod presją kosztową ze strony rynku jakość obsługi klientów stale się obniża. Jednak wiele badań wskazuje, że obsługa klienta jest priorytetem dla ponad 65% przedsiębiorstw. Rynek usług potrzebuje więc takiej technologii, która jednocześnie obniży koszty i podniesie jakość. Technologia rozpoznawania głosu i mowy ("voice picking") spełnia te wymagania. Celem tego artykułu jest pokazanie perspektyw, które stwarza zastosowanie w logistyce systemu rozpoznawania głosu i mowy, oraz przedstawienie konieczności wdrożenia nowych technologii (na przykładzie studium przypadku) w poszczególnych ogniwach łańcucha logistycznego, usprawniających jego funkcjonowanie i pozwalających utrzymać konkurencyjną pozycję rynkową.

Andrzej Buszko

Alokacja informacji w przedsiębiorstwie logistycznym
Dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych, informacyjnych, postępująca globalizacja, skrócenie cyklu życia produktów, dążenie do osiągnięcia wysokiej rentowności, satysfakcji klientów, nasilenie się walki konkurencyjnej doprowadziły do zmian w ocenie zasobów. Autorzy zajmujący się strategiami zarządzania dostrzegają znaczenie wiedzy zarówno w rozwoju gospodarki, jak i przedsiębiorstwa. Odnotowano korelację pomiędzy poziomem aktywów niematerialnych a wartością podmiotów rynkowych. Z tego względu istotnego znaczenia nabiera możliwość generowania wiedzy, a następnie jej wykorzystania.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

E-partnerstwo w łańcuchach dostaw
W dzisiejszych czasach większość firm działa w warunkach zintegrowanego systemu gospodarczego, będącego siecią składającą się z dostawców półproduktów i usług oraz dystrybutorów gotowych produktów i usług. E-partnerstwo dostarcza szerokie spektrum środków wspomagających procesy zarządzania łańcuchami dostaw, pozwalających na realizację zamierzonych celów biznesowych. Do środków tych należą m.in.: nowe, niedostępne wcześniej inicjatywy biznesowe, lepsza niż dotychczas integracja partnerów w łańcuchu dostaw, wydajniejszy proces zarządzania wymianą informacji, niższe koszty operacyjne, lepsza analiza i zrozumienie rynku oraz globalizacja działań biznesowych przedsiębiorstwa. W artykule autor wskazuje, jak zbudować wydajne e-relacje w łańcuchu dostaw. Artykuł powstał na podstawie książki doktora Fang Zhao, wykładowcy Królewskiego Instytutu Technologii w Melbourne, która ukaże się drukiem w bieżącym roku.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Kary umowne i odsetki za opóźnienie w zapłacie
Kara umowna, stosownie do art. 483 kodeksu cywilnego, polega na zastrzeżeniu w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Odsetek za opóźnienie w zapłacie, zgodnie z art. 481 § 1 k.c., wierzyciel może żądać, gdy dłużnik opóźnia się spełnieniem świadczenia pieniężnego, chociażby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody i choćby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Kiedy więc stosować karę, a kiedy domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie? Odpowiedź na to pytanie Czytelnik znajdzie właśnie w tym artykule.

Refleksje

Oskar Henczel

Rozterki spedytora
Opowiastka bez morału, czyli wesoło o poważnych sprawach
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł