Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2/2012
 
Spis treści
 
Czesław Skowronek
Wspomnienie o dr. Stanisławie Wesołowskim
 
Sabina Kauf
 
Smart w logistyce miejskiej jako warunek rozwoju współczesnych miast
Mobilność Smart jest synonimem inteligentnych i zrównoważonych systemów komunikacyjno-transportowych. Mamy tu na myśli przede wszystkim wszelkie nowoczesne techniki komunikacyjno-informacyjne (IKT), których celem jest optymalizacja i redukcja ruchu komunikacyjnego. Służą do tego nowoczesne sieci komunikacyjne oraz inteligentne techniki pomiaru i sterowania ruchem. W ramach koncepcji mobilności Smart poszukuje się rozwiązań przyszłościowych, dostosowanych do dynamiki rozwoju gospodarczego i stale rosnącej koncentracji ludności na obszarach zurbanizowanych. Problematyka Smart szuka odpowiedzi na pytania: w jaki sposób można ograniczyć i efektywniej wykorzystać związane z mobilnością zużycie energii, czasu i zasobów, jaką rolę odgrywają nowe technologie oraz jak może wyglądać mobilność w przyszłości. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości technologii Smart, a także dobrych praktyk stosowanych już dziś w wielu miastach świata.
 
Smart logistics as a condition for evolution of the modern city
Growing concentration of people in the city areas and the amount of traffic connected with it increases the phenomenon of congestion. This forces us to reflect on functioning of the city in the future, as well as searching for solutions that will permanently limit the traffic. Introduction of principle of Smart mobility seems be one of them. This issue is looking for answers to the question: how to reduce and use the energy consumption, time and other resources more effectively using new technologies. This paper presents capabilities of Smart technologies as well as good practices, which can be found today in many cities of the world.
 
Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik
 
Modele planowania przepływu materiałów w zaopatrzeniu w modelu SCOR
Zadaniem zaopatrzenia jest pozyskanie materiałów i postawienie ich do dyspozycji sfery produkcji. Cel ten może zostać zrealizowany różnymi metodami. W pracy rozpatrywane są rozmaite modele planowania przepływów materiałowych: klasyczna teoria zapasów (IM), planowanie potrzeb materiałowych (MRP), dokładnie na czas (JiT), teoria ograniczeń (TOC), szczupłe zarządzanie (LM), zwinne zarządzanie (AM). Autorzy dokonują uogólnienia wyżej wymienionych modeli, wyodrębniając z punktu widzenia orientacji przepływów strumieni materiałowych trzy klasy rozwiązań – modele typu: push, pull oraz push/pull. Interesującym aspektem artykułu jest osadzenie wyników badań autorów w modelu referencyjnym łańcucha dostaw (SCOR). Takie zestawienie faktów rzuca nowe spojrzenie na proces zaopatrzenia występujący w relacji dostawca – odbiorca w łańcuchach logistycznych. Artykuł jest wynikiem prac naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego nr N N509 549940 pt. „Symulacja zarządzania przepływem materiałów przedsiębiorstwa instrumentem wielowariantowej analizy efektywności procesów transportowych”, realizowanego w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
 
Material flow planning models in supply in SCOR model approach
Paper is focused on supply in systemic-functional approach. Systemic approach concerns on: own supply, external supply and connections between them. Functional approach includes: acquisition of raw materials and semi-finished goods used in production system in manufacturing enterprises. The main aim of purchasing department is to acquire materials and transfer it to a production system. This objective can be achieved by various methods. In article authors present a variety of material flow planning models: classical theory of inventories (IM), material requirements planning (MRP), just-in-time (JIT), theory of constraints (TOC), lean management (LM), agile management (AM). All models are divided by authors into three groups: push, pull and push/pull. An interesting aspect of this article is to present the results of the authors in the supply chain reference model (SCOR) approach. This point of view a new perspective on the procurement process occurring in the supplier–customer relationship in the supply chain. This article is the result of scientific work carried out under research grant No. N N509 549940 "Simulation of material flow management in company as a multivariate analysis of the efficiency of transport processes tool" conducted at Poznan School of Logistics.
 
Grzegorz Chodak, Łukasz Latus
 
Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne
W ostatnich latach polscy konsumenci oraz przedsiębiorcy stają się coraz bardziej aktywnymi graczami na międzynarodowym rynku e-commerce. Jest to szansa nie tylko dla rodzimych internautów na dostęp do praktycznie nieograniczonej oferty, ale również dla polskich sklepów internetowych szukających nowych rynków zbytu. Gwałtowna internacjonalizacja handlu wymusza postęp technologii komunikacyjnych oraz dynamiczny rozwój platform e-commerce, co zachęca kolejnych przedsiębiorców do ekspansji. Mimo znacznej dynamiki rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, należy być ostrożnym podczas przygotowywania prognoz dotyczących ekspansji na rynki zagraniczne. Nie można bowiem zapominać, że tempo rozwoju zagranicznego handlu elektronicznego w sposób istotny hamują bariery związane z internacjonalizacją. W artykule omówiono te bariery, które dotyczą przede wszystkim sklepów internetowych i ograniczają możliwości ich ekspansji na rynki zagraniczne.
 
Expansion barriers of the Polish e-shops on foreign markets
This article presents the barriers hindering the expansion of the Polish e-shops on the foreign markets. This part focuses on issues related to discrepancies between provisions regulating the internet sales in different countries and logistics barriers in international trade. It concentrates also on the restrictions on software support for multiple languages, currencies and payment methods. The following chapter explains how many of the seemingly non-essential aspects of foreign sales have impact on its success. The authors emphasize the importance of being aware what the benefits from sales on foreign markets might be.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Kacper Krzak
 
Gospodarka mikropaństw
Mikropaństwa w literaturze są często nazywane „państwami karłowatymi”. W Europie znajduje się kilka takich państw, lecz w artykule autor skupił się na czterech: Andorze, Liechtensteinie, Monako i San Marino. Państwa te są w gruncie rzeczy bardzo podobne – są bardzo małe, znajdują się w otoczeniu innych państw, z reguły należących do Unii Europejskiej, większość z tych nich jest lub do niedawna była rajem podatkowym. W artykule autor poszukuje odpowiedzi na następujące pytanie: dlaczego państwom tym udało się osiągnąć sukces gospodarczy.
 
Economy of microstates
A microstate is a sovereign state having a very small population or very small land area. In Europe there are several such states but preparing this paper the author focuses on four of them: San Marino, Andorra, Liechtenstein and Monaco. The microstates are usually surrounded by powerful countries, EU members, and majority of them is or used to be tax heaven. The article is an attempt of giving answer on the question: how these states managed to make economic success in the long term. For this purpose the author analyses their history and economy.
 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł