Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 03/2005

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

 

W numerze:
Tomasz Małkus

Geneza outsourcingu
Pojęcie outsourcingu zostało wprowadzone do powszechnego użycia w drugiej połowie XX w. W ogólnym ujęciu termin ten dotyczy działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa polegających na rezygnacji z samodzielnej realizacji wybranych zadań i powierzeniu ich niezależnym jednostkom, które zapewnią oczekiwany przez zleceniodawcę poziom jakości wykonania przy niższych kosztach w porównaniu z dotychczasowymi. W artykule przedstawiono wybrane osiągnięcia teorii i praktyki kształtowania warunków współpracy przedsiębiorstw, które w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój koncepcji outsourcingu. Zaakcentowano również zasadnicze różnice pomiędzy outsourcingiem, a innymi stosowanymi dotychczas formami kooperacji. Różnice te zaznaczają się bowiem coraz wyraźniej wraz ze zmianami celów i zasad stosowania outsourcingu w odpowiedzi na zmieniające się rynkowe warunki działania w ostatnich kilkunastu latach.

Ewa Płaczek

Zarządzanie kosztami w globalnym łańcuchu dostaw ujęcie modelowe
Podstawowym celem stawianym przed zarządzaniem łańcuchem dostaw jest z jednej strony redukcja kosztów logistycznych wzdłuż całego łańcucha dostaw, a z drugiej strony skrócenie czasu dotarcia na rynek oraz poprawa jakości i elastyczności w celu osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej dla wszystkich ogniw łańcucha dostaw. Dlatego też kluczem do osiągnięcia sukcesu rynkowego wydaje się być skuteczne zarządzanie kosztami w globalnym łańcuchu dostaw. Koszty poszczególnych operacji logistycznych są istotnym czynnikiem napędzającym koszty globalnego łańcucha dostaw.

Danuta Surówka-Marszałek

Zarządzanie produktem na rynkach zaawansowanych technologii
Zarządzanie zasobami technologicznymi w firmie można traktować jako czterofazowy proces pozwalający na identyfikację technologii, określenie wymaganych dodatków technologicznych, podjęcie decyzji dotyczących komercjalizacji nowego, przełomowego produktu i ciągłe zarządzanie posiadaną technologią. W artykule skoncentrowano się m.in. na przyczynach, które determinują stosowanie w fazie projektowania innowacji strategii platformy i produktów pochodnych. Proces projektowania produktu obejmuje zarówno tworzenie zbioru planów niezbędnych dla powstania produktu, jak i zespół działań, które pozwalają na ich realizację. W wyniku tych przedsięwzięć powstaje specyfikacja produktu. Dostawcy i odbiorcy często interpretują słowo "specyfikacja" na różne sposoby. W końcowej części artykułu przytoczono wyniki badań ankietowych, które pozwoliły na wyodrębnienie podstawowych obszarów objętych terminem "specyfikacja" i wskazano, iż stanowią one istotne elementy wyznaczające jej strukturę.

Anna Maria Jeszka

Relacje między przedsiębiorstwami w branży przesyłek ekspresowych -- próba syntezy
Współczesna literatura, obserwacje i wywiady z przedstawicielami branży przesyłek ekspresowych pozwalają na podjęcie próby sformułowania ogólnych wniosków w odniesieniu do tej branży. Ulega ona obecnie głębokim przeobrażeniom. Nadal istnieje wiele firm wyspecjalizowanych w jednej dziedzinie działalności logistycznej, takich jak np. przedsiębiorstwa składowe, firmy transportowe, agencje celne. Pojawiają się też operatorzy logistyczni integrujący działania związane z obsługą informatyczno-transportowo-magazynową i obsługujący całe łańcuchy dostaw. Oferty wszystkich funkcjonujących na rynku firm tworzą kompozycję usług logistycznych spełniających aktualne oczekiwania klientów.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Wdrożenie RFID w sieci handlu detalicznego Wal-Mart
Korporację Wal-Mart można uznać za pioniera w dziedzinie ulepszania procesów zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule przedstawiono chronologicznie najważniejsze działania sieci hipermarketów Wal-Mart w zakresie wdrażania i lansowania technologii RFID wśród kluczowych dostawców.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Umowa ubezpieczenia mienia w przewozie krajowym
Strona umowy, która ponosi ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, zazwyczaj nabywca towaru (art. 548 k.c.), może się ubezpieczyć od skutków tego ryzyka, a więc od ewentualnych szkód z nim związanych. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy strona umowy wykonuje swoje świadczenie niepieniężne -- dostarcza towar własnym lub cudzym (najętym) środkiem transportu drugiej stronie umowy (świadczeniobiorcy). Przedmiotem ubezpieczenia będzie mienie zgłoszone do ubezpieczenia, przewożone na ryzyko ubezpieczającego wszystkimi środkami transportowymi w granicach Rzeczpospolitej Polskiej z krajową dokumentacją przewozową.

Edukacja ekonomiczna

Magdalena Dudzik Chiny -- globalny partner
Artykuł ten zainteresuje z pewnością wszystkich przedsiębiorców planujących inwestycje w Państwie Środka. Przedstawiono w nim ogólne informacje na temat chińskiej gospodarki, a ponadto omówiono zagadnienia: inwestycji zagranicznych, obrotów w handlu zagranicznym, tempa wzrostu gospodarki, wielkości rynku wewnętrznego Chin, potrzeb Chińczyków w zakresie rozwoju infrastruktury, zagrożeń dla zagranicznych inwestorów, wymiany handlowej Polska-Chiny i in.

Przegląd wydawnictw

Stanisław Wesołowski

Łańcuchy dostaw zorientowane na klienta -- koncepcja ECR
Rosnące wymagania rynku zrodziły potrzebę opracowania koncepcji, która połączy możliwości zapewnienia wysokiego poziomu zadowolenia klientów przy jednoczesnej redukcji kosztów wszystkich podmiotów znajdujących się na drodze produktu do ostatecznego odbiorcy. Zagadnienia związane z zasadami i wykorzystaniem takiej koncepcji są tematem książki ECR -- Efficient Consumer Response -- Łańcuch dostaw zorientowany na klienta autorstwa Anny Baranieckiej, która w ramach "Biblioteki Logistyka" została wydana przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł