Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 03/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Teresa Magdalena Dudzik

Miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw - wyniki badań
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań na temat relacji przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z ich dostawcami i odbiorcami. Badania były prowadzone w ramach projektu "Zmiany modeli polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji do UE". Przedmiotem badania w tym zakresie była analiza pozycji przedsiębiorstwa w stosunku do dostawców i odbiorców, ocena relacji z partnerami w łańcuchu dostaw oraz forma ich instytucjonalizacji. W końcowej części artykułu przedstawiono analizę deklarowanego przez przedsiębiorstwa uczestnictwa w konsorcjach zakupowych i sprzedażowych. Badaniami objęto 133 przedsiębiorstwa reprezentujące cztery branże: przemysł spożywczy, lekki, maszynowy i TSL.

The role of the company in the supply chain - survey results
Nowadays, a company's survival (and success) depends increasingly on its ability to focus on its core competencies; the key is how to blend company's competencies with the competencies of other companies to create value to the customer. There are three questions which have to be considered: what is the role of a company in the supply chain in relation to customers and suppliers; is a company strong enough (as a leader) to coordinate the supply chain; is a company able to create alliances with partners in the supply chain (partnerships) and external companies (buying-and-selling consortia). This article presents results of the research carried out in the year 2006/2007 among the companies of various branches.

Marcin Dudek
Kamil Wierzbowski

Z komputerem na zakupy, czyli nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające proces zakupowy
W artykule przedstawiono, jak w ostatnich trzech dekadach zmieniała się rola zakupów w przedsiębiorstwie, a także jaki wpływ na wynik przedsiębiorstwa mogą mieć oszczędności zakupowe. Wymieniono czynniki wpływające na proces zakupowy wraz z oceną możliwości wykorzystania technologii IT. Druga część artykułu jest poświęcona zastosowaniu elektronicznych narzędzi zakupowych w cyklu doradztwa zakupowego Polskiej Platformy Przetargowej. Artykuł dostarcza czytelnikom informacji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie informatycznych systemów zarządzania zakupami, które usprawniają procesy zakupowe poprzez generowanie znacznych oszczędności na kosztach zakupu, archiwizację i kontrolę procesów zakupowych oraz budowanie lepszych relacji z dostawcami.

Computer-aided purchasing or using advanced
IT tools to enhance buying processIn the first part of the article the authors focus on the changing role of purchasing in the enterprise during last decades. They indicate the impact of purchasing savings on the company's result, present factors that might have influence on buying process and estimate the possibility of aiding it by IT tools. The second part of the article is devoted to presentation of the use of purchasing IT tools recommended by the consulting firm, Polska Platforma Przetargowa.

Magdalena Dąbrowska-Mitek

Pojęcie i rodzaje procesów logistycznych
Proces jest swoistą transformacją danych wejściowych na dane wyjściowe. Tworzy go grupa powiązanych ze sobą, w sposób bezpośredni lub pośredni, czynności. Procesy zachodzące na wejściu i na wyjściu systemu logistycznego mają duże znaczenie w zarządzaniu łańcuchami dostaw, gdyż mogą powiększyć wartość dla klientów bądź obniżyć koszty logistyki. Dlatego też w artykule autorka dokonuje przeglądu definicji procesu oraz rodzajów procesów logistycznych.

Definitions and kinds of logistics processes
Logistics processes, like other business processes, still change, especially in strongly-competitive markets. Main streams of interest in logistics are closely connected with organization of logistics processes. In the recent years, the interest in problems of logistics processes has grown. That is way there are many definitions of logistics processes in the literature. In this paper there are presented definitions and kinds of logistics processes.

Porady i Komentarze prawne

Marek Barowicz

Prawne aspekty rozwiązywania spółek handlowych
Celem artykułu jest zaprezentowanie prawnych aspektów zakończenia działalności gospodarczej osobowych spółek handlowych. Procedury i przesłanki rozwiązywania spółek przedstawiono w kontekście przepisów podatkowych i rachunkowych.

Legal aspects of dissolving of companies
The goal of this article is the presentation of legal aspects of ending of companies' activity. Procedures and reasons of dissolving of companies were presented in the context of tax and account regulations.

Edukacja ekonomiczna

Wanda Dugiel

Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne (1)
Celem opracowania jest przedstawienie oceny pozycji gospodarczej Polski na tle rozszerzonej Unii Europejskiej, w szczególności nowych jej członków (UE - 12). W porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej w ostatnich kilku latach Polska wykazała się wysokim tempem wzrostu gospodarczego, odrabiając po 1989 r. dystans rozwojowy zarówno w stosunku do krajów UE -15, jak i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przechodzących transformację gospodarczą. Poczynając od 2004 r., Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Pozytywne tendencje rozwojowe wystąpiły również w pozostałych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w republikach nadbałtyckich, Słowacji, Rumunii, Czechach. Szybszy rozwój gospodarczy Polski doprowadził do wzrostu poziomu dochodu 'per capita', który nadal jednak pozostaje na bardzo niskim poziomie w stosunku średniej UE-15. Ostatnie lata okazały się także bardzo korzystne dla poprawy finansów publicznych poszczególnych krajów i zmniejszenia w większości z nich ich deficytu budżetowego.

Poland's economic position against the background of EU countries - macroeconomic approach
The objective of the paper is to present the evaluation of Poland's economic position against a background of the enlarged EU and particularly of its new Member States (EU-12).In comparison EU Member States, Poland has experienced a high economic growth rate, catching up in terms of development gap after 1989 both with EU-15 and Eastern & Central European countries, due to its economic transformation. Beginning in 2004, Poland has been among countries of fastest development scale within the EU. Positive tendencies have also occurred in other EU Member States, especially in the Baltic countries, Slovakia, Romania and the Czech Republic. Poland's faster economic growth has led to the growth of per capita income level. However, it still remains at a very low level as compared with EU-15 average. Recent years have also been successful in terms of public finances in particular countries, as well as in the majority of them in terms of their budget deficits. Poland is yet a medium-developed country and there is still a long way to go in order to catch up with the EU-15 living standard.
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł