Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 04/2005

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2022 (12 kolejnych numerów)
744.00 zł
558.00
744.00 zł
558.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2022 (6 kolejnych numerów)
372.00 zł
334.80
372.00 zł
334.80
Od numeru:
W numerze:

Jerzy Szkutnik

Logistyka i marketing w polskich przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej
Omawiając w artykule koncepcję zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie dystrybucji energii elektrycznej, autor skoncentrował się na aspekcie obsługi klienta i przedstawieniu zastosowania modelu ECR w działalności tego przedsiębiorstwa. Zagadnienia te nabierają szczególnego znaczenia, ponieważ od maja 2004 r. większa część dystrybucji energii elektrycznej jest prowadzona przez skonsolidowane grupy, w których przepływ informacji oraz zarządzanie na ich podstawie odbywają się na trzech poziomach funkcjonalnych -- rejonów, oddziałów i grupy energetycznej. Wymaga to tworzenia zmodernizowanych systemów adekwatnych do istniejącej struktury organizacyjnej.

Jarogieniew Rykowski

Monitorowanie stanu i lokalizacji produktów za pomocą agentów programowych
Nie ma wątpliwości, że korzyści wynikające z zastosowania systemu teleinformatycznego do celów całościowego monitorowania historii produktów są duże. Jednak ze względu na duży stopień komplikacji oraz potencjalny globalny zasięg systemu nie zaproponowano do tej pory ogólnego rozwiązania problemu. W artykule proponuje się zastosowanie technologii agentów programowych oraz systemu agentowego do zapewnienia spersonalizowanego monitorowania produktów. System ten umożliwia zaprogramowanie, rejestrację i bezpieczne uruchomienie agentów, ściśle dopasowanych do poszczególnych produktów i użytkowników.

Artur Świerczek

Elektroniczne łańcuchy dostaw
Logistyka to dziedzina wiedzy, która rozwija się w sposób ciągły i dynamiczny, w efekcie czego powstają nowatorskie i wizjonerskie koncepcje, których praktyczna implementacja pozwala na podniesienie efektywności, przetrwanie i rozwój organizacji funkcjonującej we współczesnych burzliwych czasach. Jedną z takich koncepcji jest elektroniczny łańcuch dostaw, który stanowi wypadkową podstawowych trendów obserwowanych obecnie w obszarze logistyki oraz informatyki. W artykule przedstawiono istotę elektronicznego łańcucha dostaw jako ewolucyjnego następcy integracji pionowej i tradycyjnych łańcuchów dostaw oraz rozwój technologii informatycznych, których stopniowe zastosowanie pozwoliło na praktyczne ukonstytuowanie się organizacyjnej formy elektronicznego łańcucha dostaw.

Marek Ciesielski
Szymon Zimniewicz

Partnerstwo i dominacja
Tworzenie, analiza, ocena i rozwijanie łańcuchów dostaw, czy też szerzej łańcuchów podaży, musi mieć solidne podstawy w postaci schematu teoretycznego odnoszącego się do relacji między dostawcami i odbiorcami. Ogólny schemat relacji dostawca - odbiorca zaprezentowano już w krótkim artykule opublikowanym w lipcu 2004 r. Warto jednak kontynuować rozważania na ten temat, wykorzystując dorobek teoretyczny -- zmniejszając poziom uogólnienia i odnosząc rozważania wprost do aktualnych procesów gospodarczych. Pozwoli to być może na złagodzenie sprzeczności między prezentowaną w literaturze, chyba zbyt idylliczną wizją partnerstwa w łańcuchach dostaw a głosami menedżerów skarżących się na dominację "partnerów" z łańcucha dostaw.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Studium przypadku: strategie biznesu elektronicznego na przykładzie wybranych firm
W tym artykule przedstawiam wybrane strategie biznesu elektronicznego, dzięki którym największe amerykańskie firmy działające w branżach komputerowej (Dell i Compaq/HP), infrastruktury sieciowej (Cisco i Lucent) oraz tworzyw sztucznych (GE Plastics, Omnexus i PlasticsNet.com) osiągnęły sukces mimo światowego kryzysu gospodarczego. Kluczem do sukcesu tych firm było wsparcie tradycyjnego modelu biznesowego typu B2B (business-to-business) innowacyjnymi rozwiązaniami handlu elektronicznego. O sukcesie w dużej mierze zdecydowały możliwości i doświadczenie działów IT wspomnianych firm, a także przewaga konkurencyjna w postaci pierwszeństwa wdrożenia rozwiązań handlu elektronicznego.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Umowa sprzedaży w obrocie międzynarodowym - konwencja wiedeńska Narodów Zjednoczonych
Polska od 1 czerwca 1996 r. jest związana konwencją Narodów Zjednoczonych o międzynarodowych umowach sprzedaży towarów, sporządzoną w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. Konwencja ta weszła w życie 1 stycznia 1988 r. i została ratyfikowana przez Polskę oświadczeniem rządowym z 25 października 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 45, poz. 287). Konwencja jest stosowana do umów sprzedaży towarów pomiędzy stronami, których siedziby znajdują się w różnych państwach, i kiedy albo oba te państwa są umawiającymi się państwami, albo normy prawa prywatnego międzynarodowego wskazują na prawo umawiającego się państwa.

Edukacja ekonomiczna

Zdzisław Sarjusz-Wolski

Kiedy korzystać z rabatów?
Przy zakupie większych partii towarów bardzo często jest możliwe uzyskanie rabatu (opustu cenowego). Aby odpowiedzieć na pytanie, czy zakup większych partii po niższej cenie będzie "per saldo" decyzją opłacalną, musimy dokonać pewnej analizy porównawczej. Do jej przeprowadzenia wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel.
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł