Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 04/2007

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Bartosz Jacyna

Platforma Agilero - nowa możliwość integracji urządzeń i systemów w procesach logistycznych
Systemy zarządzające procesami logistycznymi są oddalone od miejsc, w których one są realizowane, stąd coraz częściej zwraca się większą uwagę na technologie automatycznej identyfikacji i automatycznego zbierania danych. Aby proces był efektywny, urządzenia wykorzystywane do w/w technologii muszą być sprawnie połączone z systemem głównym. Ma temu służyć middleware - oprogramowanie, które pośredniczy między sprzętem a systemem nadrzędnym. Jego rola w procesach logistycznych jest nieoceniona. Middleware udostępnia istniejącą logikę biznesową w miejscu i czasie, gdzie jest to potrzebne - wzbogaca więc funkcjonalność systemu głównego o bezpośrednią obecność w miejscu zdarzeń. Ponadto, ułatwia administrowanie rozwiązaniem, przez co przyczynia się do obniżania kosztów. Dzięki middleware możemy elastyczniej kształtować proces. Co więcej, dostarcza nam ono szczegółowych informacji na temat efektów (wydajności i efektywności) wprowadzonych w procesie zmian. Agilero jest przykładem middleware, które - niezależnie od typu i marki urządzenia - pozwala na bardzo precyzyjną i skuteczną, a zarazem kosztowo optymalną integrację urządzeń i systemu.

Agilero - a new generation middleware integrating systems and mobile devices in logistics processes
Nowadays, the popularity of different types of automatic data collection (ADC) techniques connected with auto-ID technologies is increasing. The reason for this is the fact that the main IT systems which run the warehouses are apart from the area where actual processes take place. In order to keep the process effective, the auto-ID devices must be connected with the main system in the most effective way. Middleware is exactly that kind of binder, which task is to make an effective integration of devices and systems. The main function of middleware is to make the main system business logic accessible in the currently needed place and time. Using middleware we can gain larger flexibility in shaping logistic process. What is more, thanks to middleware, the administration of the process is easier and a form of delegating tasks to a worker can be much more clear to him or her. This makes impact on his or her effectiveness and also makes a cost decrease. Agilero Platform is a highly sophisticated middleware which integrates different types and brands of devices in an effective, precise, scalable and optimal (in terms of cost) way.

Grzegorz Chodak
Edyta Ropuszyńska-Surma

Elektroniczny system zamawiania leków - implementacja, wykorzystanie i zakres zastosowania
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zakresu zastosowania elektronicznych systemów zamawiania leków (ESZL) w aptekach dolnośląskich oraz zbadanie rodzajów wykorzystywanych programów magazynowych. Jest on kontynuacją rozważań teoretycznych, związanych z charakterystyką elektronicznych systemów zamawiania leków, która została przedstawiona w artykule autorów zamieszczonym w poprzednim numerze "Gospodarki Materiałowej i Logistyki". Tam też dokładnie omówiono istotę wykorzystania ESZL, wykorzystywane moduły w systemie i powiązania między nimi, charakterystykę najczęściej wykorzystywanego oprogramowania dostępnego na rynku polskim oraz etapy związane z zamawianiem leków drogą elektroniczną.

Electronic drug ordering system: implementation and scope of application - research outcome
The main aim of this paper is to present the results of research conducted in order to estimate the usage of electronic drug ordering system for pharmacies located in Lower Silesia and determine the software being used. The main aims of this paper were split into basic categories. The document takes into consideration the following issues: what kind of data storing software do the pharmacies use; how are the databases updated and how often are they updated; to what extent is the electronic drug ordering system being used; what are the most important problems connected with the implementation of the electronic drug ordering system. According to the result of researching 300 pharmacies the following facts have been observed: Kamsoft sp. z o.o. has monopoly on pharmacies' computer store software market, the major problem of using electronic inventory systems is the necessity of keeping medicines' database up-to-date which makes the pharmacies much more dependent on the third party service connected with updating this database; the methods of ordering medicines are not diverse, some pharmacies have resigned from using electronic drug ordering system, the main obstacles to implementing electronic drug ordering system are caused by inconsistency resulting from technological limitations and psychological barriers; users who don't use the electronic drug ordering system claim that there is no real need for it.

Tomasz Januszkiewicz

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako globalny problem ekologiczny i ekonomiczny
Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest najszybciej rosnącym sektorem przemysłu wytwórczego w krajach uprzemysłowionych. Ekspansja globalnego popytu na te urządzenia nabiera tempa, podczas gdy okres ich eksploatacji jest bardzo krótki i nadal się kurczy. Konsekwencją nieustannych innowacji stylistycznych i technologicznych, zwiększających wygodę użytkowania oraz podnoszących wydajność, jest wytworzenie w społeczeństwach kultury konsumpcjonizmu, zgodnie z którą sprawne urządzenie przestaje być przydatne nawet zanim jego możliwości użytkowe się wyczerpią. Do tego dochodzą niestrudzone działania marketingowe, których celem jest przekonywanie konsumenta o tym, że wchodzący właśnie na rynek nowy sprzęt jest lepszy od wyprodukowanego wcześniej. Zarówno świat biznesu, jak i życie prywatne zostały zrewolucjonizowane zastosowaniem skomplikowanej elektroniki. Dzięki telewizji, komputerom osobistym i telefonom komórkowym coraz więcej ludzi na świecie ma dostęp do informacji, sprawnej komunikacji i edukacji. W gospodarstwach domowych życie ułatwiają pralki, zmywarki oraz wiele innych urządzeń AGD, pozwalających oszczędzać czas i ludzką energię.

Waste electric and electronic appliances as a global economic and ecological problem
A demand for commonly used electric and electronic appliances grows rapidly but the period of their exploatation is now getting shorter. This phenomen is creating a problem of disposing of this rapidly growing specific kind of waste. In the first article from a series, author explains why this kind of waste is so serious problem. The three main reasons are: rapid increase in amount of waste, danger of traditional disposal such as burning or landfill and wasteful use of precisious resources. This problem author illustrates by example of worldwide use of personal computers and mobile phones.

Paweł B. Michalski

Logistyka ekspedycji
Sukces ekspedycji badawczej, naukowej lub sportowej uzależniony jest od odpowiedniej organizacji logistycznej projektu we wszystkich fazach jego trwania. Występuje pięć kluczowych, zmiennych czynników, których ustalenie nadaje sens podjęcia wyzwania danego przedsięwzięcia: zakres, zarządzanie czasem, koszty, zasoby, ryzyko. Wymienione czynniki wzajemnie się przenikają, tworząc unikalną mieszankę, której priorytetem jest wyłonienie jak najtrafniejszej koncepcji przeprowadzenia zamierzonych działań mających doprowadzić do sukcesu przedsięwzięcia. Autor wykorzystuje podstawy analizy projektowej do oceny poszczególnych czynników w kolejnych fazach projektu, tworząc mapę działań niezbędnych do zorganizowania i nadzoru ekspedycji oraz maksymalizacji szans osiągnięcia zamierzonych celów.

Expeditions' Logistics Concept
The success of a research project, a scientific expedition or a sports event depend all on a very well organized and specifically planned logistics of a given goal which is included during all the phases of planning. There are five key factors, varying factors, which, if once established, allow us to undertake a given project: range, time management, cost, resources, risk. Mentioned above factors are interrelated, creating a unique blend. The principal outcome of the blend is to bring to the surface the most acceptable and the most suitable conception would lead us or allow us to achieve a total success in a given project. The author will use the bases of the project analisys in order to evaluate each and every factor in the proceeding phases of the expedition, thus creating a map of necessary activities to organize and control a climbing expedition, as well as maximalizing the possibility of achievement of a total success of the enterprise and its targets.

E-Biznes

Przemysław Piotrowski

Siedem mitów o e-zakupach
Jeden z konsultantów, zajmujących się zagadnieniami nowoczesnych łańcuchów dostaw, opublikował na swoim blogu notatki z ciekawej prezentacji. Duża firma - a Fortune 50 company - zaprosiła go na doroczne spotkanie swoich najlepszych dostawców. Został poproszony o zaprezentowanie dostawcom zalet e-zakupów. Pierwszą reakcją, jak pisze, było przeczucie nieuchronnej klęski. Dostawcy nie chcą przecież słyszeć o odwrotnych aukcjach i innych nowomodnych wynalazkach, nieprawdaż? Czym głębiej jednak wchodził w temat, tym więcej znajdował dowodów na to, że e-zakupy przynoszą korzyści także dostawcom + i ogólnie wszystkim firmom w łańcuchu dostaw. Dzięki nowoczesnym e-narzędziom negocjacje są prowadzone bardziej efektywnie. Strony szybciej dochodzą do porozumienia, które opiera się na ocenie wszystkich elementów oferty dostawców, a nie tylko ceny. Swoje obserwacje zebrał w siedmiu punktach. To właśnie tytułowe siedem mitów o e-zakupach, które chciał obalić.

Edukacja ekonomiczna

Joanna Marczakowska-Proczka

Budżet Unii Europejskiej
System finansowy Unii Europejskiej składa się z budżetu ogólnego i środków pozabudżetowych, takich jak: operacje pożyczkowe Komisji, Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. Jednak najważniejszym elementem tego systemu jest budżet ogólny, który odgrywa podstawową rolę w finansowaniu działań Unii. Dysponuje on jednak znacznie mniejszymi środkami niż budżety narodowe poszczególnych krajów. W UE obowiązuje pułap środków , które mogą być przekazane do budżetu ogólnego. W praktyce oznacza to, że budżet ogólny Unii jest mniejszy od budżetów narodowych, ale odzwierciedla stan aktywności Unii w różnych dziedzinach. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza, że nasz kraj ma swój udział w funduszu publicznym o charakterze ponadnarodowym tj., budżecie UE.

Joanna Marczakowska-Proczka

Rola budżetu państwa w Polsce u progu XXI wieku
We współczesnej gospodarce rynkowej potrzeba aktywnej polityki państwa we wspomaganiu i korygowaniu rynkowych procesów alokacyjnych jest powszechnie uznawana i w praktyce realizowana, co więcej także w krajach gdzie dominuje ideologia wolnego rynku. Należy tu podkreślić, że celem aktywności państwa nie jest zastępowanie mechanizmów rynkowych ale wspieranie ich w celu uzyskania efektów synergicznych w dziedzinach, w których mechanizmy rynkowe nie są zdolne do osiągania oczekiwanych, czy zadawalających efektów rozwojowych. Utrzymywanie w Polsce wysokiego tempa wzrostu gospodarczego stanowi priorytetowy cel na drodze zmniejszania dystansu ekonomicznego między gospodarką polską a gospodarkami Unii Europejskiej. Nadal wysokie bezrobocie (11-14% PKB), wysoki deficyt budżetowy, szybki przyrost długu publicznego powodują zagrożenie dla tempa wzrostu gospodarczego.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł