Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 04/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Jacek  Szołtysek

Ocena przygotowania regionu do absorpcji rozwiązań logistycznych
W dobie globalizacji wyzwaniem dla regionów i ich gospodarek jest wzmacnianie zdolności konkurencyjnych poprzez tworzenie odpowiednich warunków do absorpcji innowacji, uczynienia z innowacyjności narzędzia umożliwiającego skuteczne konkurowanie. Logistykochłonność to cecha regionu, określająca jego przygotowanie do absorpcji rozwiązań logistycznych. Przeprowadzenie audytu logistykochłonności umożliwia budowanie strategii przewagi konkurencyjnej przez region poprzez przygotowanie się do eliminowania słabych stron oraz tworzenie atutów z mocnych stron. Ułatwia także pozyskanie nowych inwestorów, pozwalając na dostosowanie się do ich potrzeb. Takie postępowanie jest możliwe dzięki ocenie przygotowania regionu do absorpcji rozwiązań logistycznych.

Evaluation of region's readiness for logistic solution absorption
Globalization is challenge for regions and their economies in the area of finding competitive advantages by creating proper conditions for absorbing innovations. Innovations can become a tool for effective competing. Logistics absorptive power is a region characteristic which describes readiness of the region for logistics' solutions absorption. Making a logistics audit gives us chances to build competitive advantage strategy by proper preparation of regions in the area of new logistics investments, and neutralizing weaknesses. It enables region to attract new investors by offering them the best possible conditions for their businesses. This way of activities is possible to use having the logistics absorptive power assessment.

Anna Maria Jeszka

W poszukiwaniu migrującej wartości w sektorze usług logistycznych
Koncepcja migracji wartości wyjaśnia potrzebę ciągłych zmian i rozszerzania działalności w przedsiębiorstwach logistycznych i w całym sektorze. Wartości, którą jest zainteresowany klient, usługodawcy logistyczni szukają m.in. przez świadczenie dodatkowych usług, w tym m.in. pakowanie, produkcję lekką; doskonalenie sprawności obsługi klienta i efektywniejsze techniki przeładunku (merge-in-transit, cross-docking); odkrywanie kolejnych rentownych obszarów działalności, takich jak np. logistyka zwrotna.

Looking for the migrating value in logistic services
The idea of value migration explains why logistic firm and logistic sector are changing continuously. There are three possibilities of searching and following the migrating value by the logistic service providers: offering the value-added services (co-packing, co-manufacturing), offering the improved techniques of transshipment, for instance merge in transit, cross docking, or exploring new profitable domains of activity like reverse logistics.

Magdalena Dąbrowska-Mitek

Proces benchmarkingu logistycznego
Benchmarking jest narzędziem znanym i stosowanym od wielu lat w przedsiębiorstwach funkcjonujących w realiach rozwiniętych gospodarek rynkowych. Jego główną ideą jest równanie do najlepszych, co wpływa nie tylko na rozwój firmy, ale również i całej gospodarki. Cechą charakterystyczną benchmarkingu jest jego ciągły i powtarzalny charakter. Polega na porównywaniu własnych procesów z procesami liderów w celu wdrożenia najlepszych praktyk we własnej firmie oraz polepszenia własnych wyników. Przedmiotem benchmarkingu może być każdy proces. Oznacza to, że również procesy logistyczne mogą zostać zmierzone i poddane analizie benchmarkingowej, w celu porównania z liderami w danej dziedzinie, a także w celu ulepszenia ich organizacji.

Logistic benchmarking process
Benchmarking is a tool, that is known and used in many enterprises from many years (especially in firms, that were organized in frames of market conditions). Its main idea is to equal the best practice world. This idea has influence not only on organization development, but also on whole economy development. Benchmarking is a process of continuous comparison of own processes with the leaders ones with the aim to implement the best practices and to improve own results. Every process can be a subject to benchmarking. It means that logistics processes can also be a subject for measurement and comparison with the best practices to be improved.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Umowy sprzedaży i dostawy - zapłata należności, odsetki, przedawnienia
Umowa sprzedaży rzeczy (art. 535 kc) oraz łącząca się z nią umowa dostawy (art. 605 kc) są często stosowane w obszarze działalności przedsiębiorstwa obejmującym zakupy i gospodarkę materiałową. Cechą charakterystyczną regulacji umowy sprzedaży i umów jej podobnych jest przepis art. 554 kc ustalający krótszy termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy. Dotyczy to roszczeń o zapłatę należności za towar (zapłaty ceny), ale także odsetek za opóźnienie w zapłacie. Orzecznictwo sądowe w tych sprawach nie jest jednolite. Powoduje to powstawanie problemów zasługujących na bliższe omówienie.

Edukacja ekonomiczna

Wanda Dugiel

Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne (2)
Celem artykułu jest przedstawienie oceny pozycji gospodarczej Polski na tle rozszerzonej Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej nowych członków (UE-12). W porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej w ostatnich kilku latach Polska wykazała się wysokim tempem wzrostu gospodarczego, odrabiając po 1989 r. dystans rozwojowy zarówno w stosunku do krajów UE -15, jak i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przechodzących transformację gospodarczą. Od 2004 r. Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Szybszy rozwój gospodarczy Polski doprowadził do wzrostu poziomu dochodu per capita, ale nadal pozostaje na bardzo niskim poziomie w stosunku średniej UE-15. Ostatnie lata okazały się także bardzo korzystne dla poprawy finansów publicznych poszczególnych krajów i zmniejszenia w większości z nich ich deficytu budżetowego. Polska jest nadal krajem średnio rozwiniętym; czeka ją jeszcze daleka droga do osiągnięcia poziomu krajów UE-15.

Poland's economic position against the background of EU countries - macroeconomic approach (2)
The objective of the paper is to present the evaluation of Poland's economic position against a background of the enlarged EU and particularly of its new Member States (EU-12).In comparison EU Member States, Poland has experienced a high economic growth rate, catching up in terms of development gap after 1989 both withEU-15 and Eastern & Central European countries, due to its economic transformation. Since 2004 Poland has been among countries of fastest development scale within the EU. Poland's faster economic growth has led to the growth of per capita income level. However, it still remains at a very low level as compared with EU-15 average. Recent years have also been successful in terms of public finances in particular countries, as well as in the majority of them in terms of their budget deficits. Poland is yet a medium-developed country and there is still a long way to go in order to catch up with the EU-15 living standard.

Natalia Bancerowska
Paweł Lesiak

Dobra rekrutacja = dobry pracownik?
Rekrutacja to szansa dla firm na znalezienie jak najlepszego kandydata. Dla osób szukających pracy, także tych świeżo po studiach, to z jednej strony proces żmudny, a z drugiej wzbogacający o nowe doświadczenia oraz zwiększający szanse na późniejszy sukces zawodowy.
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł