Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 06/2006

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2006 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Edward Mendyk

Graniczne procedury kontrolne przy przewozie ładunków transportem kolejowym
W czasie przewozu przesyłki międzynarodowej zarówno ładunek, jak i tabor przewozowy na stacji granicznej kraju nadania, ewentualnie tranzytu oraz kraju przeznaczenia są poddawane granicznym procedurom kontrolnym przewidzianym przepisami administracyjnymi danego państwa lub grupy państw, np. Unii Europejskiej. Ponadto nie przez wszystkie kolejowe przejścia graniczne można odprawiać wszelkie towary, gdyż niektóre z nich podlegają specjalistycznej kontroli granicznej i mogą być przewożone jedynie przez te przejścia graniczne, na których wymagane procedury kontrolne są wykonywane. Graniczne procedury kontrolne ładunku i listów przewozowych, w tym dokumentów obrotu towarowego oraz taboru przewozowego, obejmują: operacje kontroli granicznej, procedury kontroli celnej, kontrolę sanitarną, fitosanitarną, weterynaryjną i kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Andrzej Buszko

Wpływ kapitału intelektualnego na wyniki finansowe przedsiębiorstw logistycznych
Postępująca globalizacja zmusza przedsiębiorstwa do weryfikacji posiadanych przez nie zasobów. Zasoby tradycyjne, do których powszechnie zalicza się kapitał, ziemię i pracę, tracą na znaczeniu, a pierwszoplanowe miejsce zajmują zasoby niematerialne. Analitycy zajmujący się strategiami zarządzania zwracają uwagę na to, że bardzo wiele firm, pomimo dysponowania znacznymi zasobami materialnymi, przegrywa walkę konkurencyjną. Przeciwieństwo takiej grupy podmiotów stanowią jednostki, które posiadają relatywnie małe zasoby materialne, ale odnotowują dynamiczny rozwój i stają się liderami w swojej branży. J.B. Quinn na podstawie swoich badań dowiódł, że zdecydowana większość tych amerykańskich przedsiębiorstw, które odnoszą sukcesy rynkowe, zawdzięcza je właśnie wykorzystaniu kapitału intelektualnego. Z tego względu już na początku lat 90. XX w. rozpoczęto w wielu krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej (zwłaszcza w USA, Kanadzie, Skandynawii) intensywne badania nad zasobami niematerialnymi, w tym także nad kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw.

Artur Świerczek

Znaczenie sieci informacyjnej w kształtowaniu organizacji sieciowej
W literaturze można spotkać wiele prób interpretacji pojęcia sieciowości. Dowodem na to może być niezliczona liczba definicji sieci oraz organizacji sieciowej. W wielu przypadkach autorzy stawiają znak równości pomiędzy tymi terminami, nie podejmując prób głębszej identyfikacji ewentualnych różnic. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli sieci informacyjnej firm w kształtowaniu organizacji sieciowej, a także systematyzacja aparatu terminologicznego dotyczącego wzajemnej zależności między pojęciem sieci firm i organizacją sieciową.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Rynki rolne - zasady gospodarki produktami rolnymi i ich przetworami
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (WE) w art. 32-37 określa cele wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej (UE) w zakresie wspólnego rynku obejmującego rolnictwo i handel produktami rolnymi. Produkty rolne w świetle Traktatu UE obejmują płody rolne i handel tymi produktami, a więc płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa oraz płody z pierwszego przetworzenia bezpośrednio związane z tymi produktami. Cele wspólnego rynku UE obejmują m.in.: zwiększenie wydajności rolnictwa, stabilizację rynków, zagwarantowanie bezpieczeństwa rynków, zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. Wspólna polityka rolna, ustanowiona przepisem art. 34 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, powinna być opracowana przez wyznaczenie wspólnych reguł konkurencji, obowiązkową koordynację działań różnych krajowych organizacji rynkowych i europejską organizację rynkową.

Edukacja ekonomiczna

Paweł Ślaski

Koncepcje CPFR i VMI w Excelu na przykładzie dystrybucji paliw
Tradycyjne systemy informatyczne skupiają się głównie na analizach statystycznych i prognozach opartych na badaniu określonych trendów z przeszłości. Nowoczesne koncepcje, oparte na technologiach systemów eksperckich, prognozują sytuację rynkową na podstawie aktualnych informacji statystycznych. Aby sprostać istniejącej konkurencji, firmy potrzebują takiej struktury informacyjnej, która umożliwi im podejmowanie decyzji logistycznych w systemie online, a także ułatwi zaawansowane planowanie oraz prognozowanie. Celem artykułu jest pokazanie wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających prognozowanie zamówień i zarządzanie zapasami do optymalizacji decyzji logistycznych w łańcuchu dostaw na przykładzie dystrybucji paliw płynnych w sieci baz i magazynów regionalnych.

 World Class Logistics - zarządzanie logistyką na światowym poziomie
W dniach 25-26 kwietnia 2006 r. w hotelu Le Royal Meridien Bristol w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji pod hasłem "World Class Logistics - zarządzanie logistyką na światowym poziomie" organizowanej przez firmę GBI Partners. Ponadto 27 kwietnia uczestnicy konferencji zwiedzili największe w Europie centrum dystrybucyjne firmy IKEA w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Przegląd wydawnictw

Zygmunt Bosiakowski

Szanse i zagrożenia rozwoju systemu transportowego Polski
Recenzje publikacji z zakresu transportu dosyć często goszczą na łamach prasy branżowej. Ukazujące się książki dotyczą wybranych zagadnień transportu, specyficznych obszarów jego funkcjonowania czy też wybranych elementów ekonomiki transportu. Od dłuższego czasu nie było jednak publikacji obejmującej wszystkie aspekty działalności transportowej i łączącej teorię ekonomiki transportu z omówieniem zagadnień praktycznych. Z tym większym zainteresowaniem zapoznałem się z wydaną właśnie książką pod zachęcającym do lektury tytułem: "Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski". Publikację przygotował zespół dwudziestu pracowników naukowych uczelni ekonomicznych i technicznych oraz ośrodków naukowych zajmujących się problematyką transportu. Redaktorami naukowymi książki są prof. dr hab. B. Liberadzki oraz prof. zw. dr hab. L. Mindur.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł