Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2011

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 6/2011


Spis treści

Katarzyna Nowicka
Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw
Problematyka partnerstwa w łańcuchu dostaw w dobie wzrastającej niepewności i dynamicznych zmian w popycie nabiera szczególnego znaczenia. Poza obniżką kosztów i redukcją ryzyka przedsiębiorstwa zacieśniają współpracę w celu zwiększania zdolności konkurowania, łączenia dopełniających się kompetencji, czy zdobywania wiedzy z zamiarem pozyskania nowych kompetencji. Przewagi wynikające z partnerskiej współpracy coraz częściej są również dostrzegane przez polskie przedsiębiorstwa.

Partnerships in the supply chain
Partnerships relations in the supply chain is of particular importance in an era of increasing uncertainty and dy¬namic changes in demand. In addition to cost and risk reduction companies strengthen their cooperation to enhance the ability to compete, combine complementary competencies, and learning to acquire new powers. Advantages re¬sulting from the partnership are also increasingly being spotted by Polish companies.

Marcin Świtała
Użyteczność stron internetowych operatorów logistycznych
Operatorzy logistyczni to przedsiębiorstwa szczególnie często wykorzystujące
w praktyce innowacyjne narzędzia informatyczne. Nierzadko platformą współpracy
z klientami staje się strona internetowa wraz ze wszystkimi aplikacjami interaktywnej obsługi logistycznej. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania użyteczności stron internetowych operatorów logistycznych. Podmiotem badania byli nabywcy usług logistycznych. W badaniu skoncentrowano się na: zdobyciu wiedzy o jakości użytkowej portali internetowych, ocenie poziomu satysfakcji z użytkowania stron internetowych, a także poznaniu preferencji oraz motywów w zakresie użytkowania serwisów WWW.

Usability of logistics operators websites
The purpose of this article is to present the results of a survey focused on logistics operators websites usability. The subject of the study were customers of logistics operators. The research focused on: gaining knowledge about the level of usability of internet websites, assessing the satisfaction level of websites usage and getting to know the preferences and motives for using websites.
As it turned out, the majority of logistics operators offer their customers services of high quality, together with virtual service tools. The respondents claim that websites are the most reliable source of information and their primary logistics collaboration tool. The attractiveness and accessibility of e-services are considered key factors in determining the popularity of a website. Customers want to be able to monitor the status of their shipments. It is also important for them to have up-to-date data regarding the loading location and expected arrival date. At the same time, the need for continual virtual service improvement is emphasized. Most clients complain about the lack of contact details to the carriers currently handling a given order, no information about possible delays, outdated price lists and the way services are ordered.

Adam Kupczyk, Grażyna Wasiak, Monika Madej, Jarosław Osiak
Biopaliwa transportowe na świecie i w Unii Europejskiej
Biopaliwa transportowe są objęte szeregiem uwarunkowań międzynarodowych i krajowych, fiskalno-prawnych i normatywnych. Ostatnio weszła w życie nowa dyrektywa 2009/28/EC, która zastąpiła dyrektywy 2001/77/EC i 2003/30/EC. Stawia ona przed biopaliwami transportowymi nowe wyzwania związane głównie ze zrównoważonością i redukcją emisji CO2. Rynek biopaliw 1. generacji rozwija się w skali globu dość dynamicznie. Na razie nie produkuje się w skali przemysłowej biopaliw transportowych 2. generacji.

Global and European market for transport biofuels
Biofuels for transport are covered by a number of international and national, fiscal and legal, as well as nor¬mative regulations. Recently the Directive 2009/28/EC have come into force and replaced the previous Directives 2001/77/ES and 2003/30/EC. This new Directive raises new challenges for the biofuels concerning mainly the bal¬ance and emission of CO2. The biofuel market of 1st generation is growing across the globe very dynamically. As far as industrial-scale of 2nd generation is concerned, there is no production of biofuels for transport.

Piotr Kwiatkiewicz
Wzrost cen ropy naftowej a koniunktura gospodarcza
Ceny ropy naftowej wywierają przemożny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego. Załamanie światowej koniunktury w połowie 2008 r. doskonale to dokumentuje. Rekordowo wysokie notowania baryłki ropy naftowej latem 2008 r., poprzedzające giełdowy krach i fale upadłości w sektorze bankowym w drugiej jego połowie, nie przyczyniły się jednak do nich bezpośrednio. W dużej mierze wyniesienie cen ropy naftowej do wspomnianego poziomu stanowiło konsekwencje postrzeganie przez inwestorów rynku surowcowego jako stosunkowo bezpiecznego i lokowania w nim środków wycofywanych pośpiesznie z ryzykownych przedsięwzięć kapitałowych w pierwszym półroczu 2008 r.

The influence of the oil prices growth on the condition of the world economy
The prices of crude oil exert major influence on the speed of economic development. The downturn in mid 2008 illustrates this perfectly. Extremely high barrel quotations in the summer of 2008 preceded the stock market crash and waves of bankruptcy in the banking sector in the second half of the year. This, however, was not the direct cause of the latter events. Their direct reason was the fact that the investors perceived the raw materials market as safe, and hurried to invest there all their financial resources, which they had withdrawn from risky capital enter¬prises, in the first half of the year 2008.
Therefore, it be seen merely as a catalyst of the process itself. Nevertheless, the continuous growth of the prices of crude oil in the previous years was the basis of economic stagnation and crisis on the estate market in the USA. This process was already noticeable in the year 2007, and later gave rise to the above mentioned transfer of specu¬lative capital onto the raw materials market.

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Jarosław Witkowski
Strategie łańcuchów dostaw
W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować wzrastające zainteresowanie strategicznymi aspektami zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. O ile problematyka strategii logistycznych przedsiębiorstw była już tematem co najmniej kilku pozycji monograficznych, o tyle kompleksowe opracowanie problematyki uwarunkowań, formułowania i wdrażania strategii zintegrowanych łańcuchów dostaw jest w polskiej literaturze przedmiotu pionierskim przedsięwzięciem naukowym. Książka pt. Strategie łańcuchów dostaw pod redakcją naukową profesorów Marka Ciesielskiego i Jana Długosza to pierwsze w Polsce i prawdopodobnie jedne z niewielu w skali światowej udane studium na temat zarządzania strategicznego przedsiębiorstw współdziałających w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw.
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł