Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 8/2010
 
Spis treści
 
Jacek Szołtysek
 
Typologia obszarów stosowania logistyki – propozycja rozwiązania
Artykuł zawiera propozycję typologii zastosowań logistyki. Jest to odpowiedź na często poruszany problem z zaliczaniem konkretnych zastosowań do obszaru logistyki oraz na dyskusje związane z istotą logistyki i jej nowymi zastosowaniami.
 
Typology of logistics application areas – solutions proposal
The paper deals with a solutions proposal of logistics applications typology. It is an answer to often brought up problem with rating concrete applications within logistics. This is also an answer to discussions connected with the essence of logistics and its new applications.
 
Jan Twaróg
 
Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw w warunkach kryzysu
Artykuł przedstawia procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw jako logistyczne wyzwanie, mające na celu umacnianie globalnej konkurencyjności firm, stojące przed współczesnymi łańcuchami dostaw w warunkach kryzysu gospodarczego. Po definicji, podziale, omówieniu elementów i otoczenia procesów logistycznych zaprezentowano podstawową ich strukturę i konfiguracje. Podano ogólną charakterystykę łańcucha dostaw i określono możliwości zmian łańcucha procesów. Zwrócono uwagę na zwiększenie elastyczności i rolę zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw.
 
The supply chain process management in economic crisis
The article introduces the supply chain process management as a logistic challenge during current economic crisis in consolidation of the global competition among companies. The definition, components following and environment of the logistic processes the article presents their basic structure and configuration. There is also presented the general characteristics of the supply change and the possibilities of supply chain changes are defined. Particular attention was drawn to the increasing of the flexibility and the role of risk management in the supply chain.
 
Marzanna K. Witek-Hajduk
 
Transakcje importowe jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
Celem artykułu jest analiza zakresu stosowania transakcji importowych jako formy biernego umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw oraz zidentyfikowanie rodzajów transakcji importowych i innych niekapitałowych kooperacyjnych form biernej internacjonalizacji stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa. W artykule zostały wykorzystane wyniki projektu badawczego pt. Transakcje handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw, zrealizowanego w ramach badań statutowych Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Import transactions as a mode of Polish companies internationalization
The main aim of the article is the analysis of the use range of import transactions as the passive mode of Polish medium and large companies internalization. The paper is based on results of CATI interviews run in 2009 in 104 Polish companies, including 24 from the chemical industry, 41 from the electromechanical industry, 29 from the food processing industry and 10 from the light industry.
 
Edukacja ekonomiczna
Edward Chlebus, Anna Burduk, Arkadiusz Kowalski
 
Usprawnienia przepływu materiałów na hali produkcyjnej za pomocą modeli symulacyjnych
W artykule przedstawiono sposób realizacji projektu reorganizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych, zweryfikowany następnie za pomocą adekwatnych modeli symulacyjnych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi symulacyjnych możliwa była ocena skutków proponowanych rozwiązań jeszcze przed ich wdrożeniem, dokonano tego porównując kluczowe parametry systemu wytwórczego przed i po wprowadzeniu zmian w rozmieszczeniu stanowisk roboczych. Przedsiębiorstwo zyskało pewność, że proponowane usprawnienia są korzystne i ich wprowadzenie nie jest obarczone nadmiernym ryzykiem.
 
Improving of the movement materials on the shop floor using simulation models of the reengineering manufacturing system
There is a project execution method of layout reorganization presented in this article. Next this method was verified thanks to building of an adequate simulation models. Assessment of proposed solution results made already before their putting into practice was possible by using simulation instruments. It was done by comparing key system parameters before and after introducing changes in layout. The enterprise gain certainty, that proposed rationalizations are profitable and their introducing is not burden with excessive risk.
 
Przegląd wydawnictw
 
Karolina Zielińska
 
Inżynier logistyk pilnie poszukiwany
Według ankiety, jaką „Newsweek” przeprowadził wśród kilkudziesięciu polskich pracodawców z różnych branż, w gronie najbardziej poszukiwanych zawodów 2010 r. specjalista od zarządzania spedycją znalazł się na drugim miejscu, a inżynier logistyk w ciągu dziesięciu lat awansował na pozycję lidera.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł