Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 08/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 08/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Edyta Plebankiewicz, Daniel Kubek

 

Zastosowanie metody AHP do wyboru dostawców materiałów budowlanych

 

The application of the AHP method to the selection of building materials suppliers

 

Wykonawcy wybierając dostawcę materiałów budowlanych mogą brać pod uwagę znaczną ilość kryteriów. Ocenienie ich wszystkich jest korzystne, ale może stwarzać wiele problemów w praktyce. Rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie jednej z metod analiz wielokryterialnych. W artykule - na przykładzie - zaprezentowano najczęściej stosowaną w praktyce metodę wagową. Korzystną alternatywą jest zastosowanie jednej z metod analizy wielokryterialnej – AHP. Przedstawiono przykład jej zastosowania zarówno w podstawowym ujęciu, jak i w jej wariancie rozbudowanym – FAHP (ang. Fuzzye Analytic Hierarchy Process - FAHP; dalej: FAHP).

 

Słowa kluczowe: AHP, rozmyte AHP, dostawca materiałów budowlanych.

 

When selecting the supplier of building materials, contractors can take into account a considerable number of criteria. Although including them all in the evaluation is beneficial, it may cause many issues in practice. To solve this problem, one may resort to one of the multiciteria analysis methods. The article presents an example of a multicriteria analysis, namely, the AHP, and illustrates its application in both the basic presentation and in its more elaborate variant: the Fuzzy AHP - FAHP.

 

Key words: AHP, Fuzzy AHP, bulding material spupplcer.

 

Piotr Borowski, Jakub Gawron, Ewa Golisz, Adam Kupczyk, Karol Tucki, Janusz Zawadzki, Michał Sikora, Agnieszka Wójcik-Sztandera, Janusz Piechocki, Grzegorz Redlarski

 

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora bioetanolu

 

Influence of CO2 emissions reduction on the functioning of the transport biofuels sectors in Poland with particular emphasis on bio-ethanol sector

 

W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące produkcji bioetanolu w Polsce w aspekcie wymogów unijnych. Artykuł prezentuje ponadto modele badawczo-decyzyjne, na podstawie których zostały zrealizowane badania wśród przedsiębiorstw produkujących bioetanol oraz model zalecany na przyszłość. Do zaprezentowanych przykładów przedsiębiorstw produkujących bioetanol 1. generacji należy odnieść się w kontekście zmian techniczno-technologicznych i ekologicznych. Zakłady produkujące bioetanol 1. generacji muszą zwiększyć redukcję emisji CO2 do co najmniej 50% od 2017 r. Szanse na osiągniecie tych parametrów mają zakłady 1-fazowe produkcji bioetanolu, natomiast redukcja emisji CO2 jest i będzie w zakładach 2- fazowych zbyt niska, poniżej wymaganego progu 50%.

 

Słowa kluczowe: biopaliwa, bioetanol, redukcja emisji CO2, atrakcyjność sektora.

 

The article discusses issues related to bioethanol production in Poland in terms of the requirements of the EU. Also this paper presents models of research and decision-making model on the basis of which were completed survey among companies producing bioethanol, and the model recommended for the future. For the presented examples of companies producing bioethanol of 1.generation it should be made in the context of technical and technological change and environmental issues. Plants producing bioethanol of 1st generation must increase the reduction of CO2 emissions by at least 50% since 2017. Chances of achieving these parameters are betting 1-phase production of bioethanol, while reduction of CO2 emissions in the 2-phase plant are too low, below the required threshold of 50% .

 

Key words: biofuels, bio-ethanol, reduction of CO2 emission, sector’s attractiveness.

 

Sławomir Dorosiewicz

 

Wahania cykliczne w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce. Analiza punktów zwrotnych

 

Cyclical fluctuations in the truck road transport in Poland. Turning points analysis

 

W pracy przytoczono szereg własności wahań cyklicznych wielkości charakteryzujących rynek samochodowych przewozów ładunków w Polsce. Wyznaczono punkty zwrotne cykli i zbadano ich relacje z cyklami referencyjnymi, którymi są wahania PKB, importu oraz eksportu.

 

Słowa kluczowe: transport, koniunktura, punkty zwrotne.

 

This paper contains some information about the basic properties of cyclical fluctuations of business activity indicators of freight car market in Poland, especially locations of turning points and their relationship with the reference cycles (GDP, value added of transport sector, import and export).

 

Key words: transport, business activity, turning points.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Bożena Gajdzik

 

Wprowadzenie do pomiaru produktywności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie

 

Introduction to analysis of machines productivity in company

 

W artykule zaprezentowano podstawowe rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych w zakresie poprawy produktywności maszyn i urządzeń. Artykuł powstał na podstawie obserwacji działań przedsiębiorstw realizowanych w obszarze TPM (kompleksowej poprawy wydajności pracy maszyn i urządzeń). W niniejszej publikacji podzielono się spostrzeżeniami z obserwacji stosowanych w przedsiębiorstwach rozwiązaniach. Na treść artykułu składają się zagadnienia: rekrutacji pracowników do działu utrzymania ruchu, pomiaru wydajności pracy urządzeń oraz ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: TPM, ciągłe doskonalenie

 

The paper presents the key solutions using in concept of TPM − Total Productive Maintenance in manufacturing enterprises. During observation of using solutions in enterprises some practical principles were formed and presented in the paper. Some problems were presented in the paper: employees’ recruit process, analysis of machines’ productivity and focused improvement (continuous improvement).

 

Key words: TPM, focused improvement

 

 

W najbliższym numerze:

 

Grzegorz Chodak, Justyna Łęczek
Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania

 

Artykuł prezentuje zagadnienie problemu ostatniej mili występujące w handlu elektronicznym. W pierwszej części artykułu omówiono problematykę dostawy towaru do klienta. Następnie określono przyczyny powstawania problemu ostatniej mili oraz scharakteryzowano koszty dotyczące tego problemu. W kolejnym etapie zaprezentowano klasyfikację metod rozwiązywania problemu ostatniej mili, w tym rozwiązania dostępne w Polsce. Następna część artykułu prezentuje wyniki badań zrealizowane w 480 polskich sklepach internetowych, dotyczące czasu realizacji zamówień oraz form wysyłki. Ostatnia część artykułu prezentuje wyniki badań klientów sklepów internetowych, dotyczące problematyki dostawy przesyłek, w tym w szczególności paczkomatów.

 

Słowa kluczowe: problem ostatniej mili, logistyka, handel elektroniczny, sklepy internetowe.

 

This article presents the last mile problem occurring in e-commerce. In the first part of the article we discusses the area of delivery to the customer. Next, we present the causes of the last mile problem, and we characterize the costs of dealing with this issue. In the next part the classification methods to solve the last mile problem are presented, including the solutions available in Poland. The next part of the article presents the results of research carried out in 480 Polish online stores concerning the lead time and shipping forms. The last part of the article presents the survey results of online shoppers, addressing the problems of goods delivery, in particular collection delivery points.

 

Key words: last mile problem, logistics, e-commerce, on-line stores.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł