Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 09/2007

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2007 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Aleksandra Węcławik
Izabela Kowalik

Zarządzanie klientem globalnym - dobór menedżerów i czynniki sukcesu strategii
Powodzenie strategii zarządzania klientem globalnym jest uzależnione od różnych warunków, do których należy m.in. właściwa obsada stanowisk menedżerskich i odpowiednie umieszczenie personelu obsługującego GAM w strukturze firmy dostawcy oraz cały szereg innych czynników, począwszy od wiedzy dostawcy, po zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Czynniki te, ze szczególnym uwzględnieniem doboru menedżerów i czynników sukcesu strategii zostały zaprezentowane w artykule.

Global Account Management - selection of managers and strategy success factors
The success of global account management strategy depends on many diverse factors. One of them is selection of global account managers. Due to the changes occurring in the marketing channels, selecting appropriate people whose competences allow them to handle these changes, is very important for success of GAM. At Robert Bosch GmbH only people with certain social and professional prerequisites are allowed to obtain the function of global account manager. They are assessed in terms of their social bonds with business partners, professional experience, managing abilities, intercultural skills, technical knowledge as well as knowledge of global business processes. Another global company - Siemens - has implemented special regulations for managers' occupation and company's information flow in order to improve its relations with global customers. Another key success factor of GAM strategy is the structure of global organisation. There are many decisions concerning organisation structure to be made to implement and develop the strategy effectively. In the article, 14 key decisions are presented, which should lead to the success of GAM strategy at Robert Bosch GmbH. These decisions about the GAM structure depends highly on the existing organisation structure of Bosch company, as well as of the customer' company structure, as it has to be aligned to his needs. Moreover, there are some functions and task of GAM strategy, which should ensure its success. These are: gathering of customer information, coordination of activities, and reconfiguration of resources at the supplier company. Researches presented in the article show, there are many different factors which influence strategy success of failure, e.g. customer satisfaction, customer knowledge of supplier company, social bonds between companies, innovation, investment in relationship both of the supplier and customer, changes in external environment, and quality of alternatives. The success of GAM strategy can be assessed by diverse market indices, e.g. customer satisfaction, customer value, cost reduction, and rentability increase. The Robert Bosch GmbH company adopted sales revenue, sales profit, sales goals achievement, and price change rate as GAM indices. The differences can be led back to the fact, that GAM at Bosch has already been implemented, and the indices will be changed as the advanced phases of GAM come, which in turn will help improve the strategy.

Agnieszka Skowrońska

Polityka logistyczna na świecie
Przełom dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, ze względu na globalne trendy cywilizacyjne i wzrost znaczenia makroekonomicznych aspektów logistyki, jest cezurą dla krystalizowania się sformalizowanej i samoistnej publicznej polityki logistycznej. Pionierem w tym względzie była niewątpliwie Japonia, która w roku 1997 ustanowiła narodową politykę logistyczną. W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku coraz więcej publicznych podmiotów zaczyna przyjmować dokumenty kreujące politykę w zakresie logistyki. Nie zawsze są one określane jako polityka, mogą mieć różne formalne tytuły, takie jak strategia zrównoważonej logistyki, strategia przemysłu logistycznego czy logistyczny master plan. Nie zmienia to jednak faktu, że w coraz większej liczbie państw zaczynają zaznaczać się elementy myślenia logistycznego, bardzo wiele polityk dotyczących transportu jest poszerzanych o zagadnienia logistyczne stając się tym samym swoistego rodzaju hybrydą merytoryczną. Bez względu jednak na formalne określenia zagadnienia logistyczne w coraz szerszym zakresie są przedmiotem programowania w ramach tworzenia strategii rozwoju czy to lokalnego, czy regionalnego, czy nawet ponadnarodowego, o czym świadczy poniżej zaprezentowany przegląd wybranych polityk logistycznych lub ich koncepcji.

The world logistics policy
The ever-growing interest in macroeconomic aspects of logistics is becoming the reason for creating a new kind of economic policy, namely logistic policy. It encompasses a purposeful, direct and indirect influence of the state on the improvement of efficiency and effectiveness of the processes of commodity flow and the accompanying information between participants of supply chains. Logistic policy as a significant type of economic policy should not be without an impact on sustainable development. The objective of this paper is: presenting activities within the framework of logistic policy, whose task is to improve effectiveness and efficiency of physical and information flows in logistic chains, and on the other hand, to implement the remaining guidelines of sustainable development; specifying the place of sustainable development in logistic policies of the EU, Great Britain, Japan, Hong Kong, Australia, Thailand, China.

Magdalena Dudzik
Marzanna Witek-Hajduk

Typologia modeli biznesu
W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawia się pojęcie ,"model biznesu" oraz podejmowane są próby typologii i klasyfikacji modeli jako nowego narzędzia analizy biznesu. Dominują opracowania na temat modeli biznesu internetowego (e-biznesu), co jest rezultatem dynamicznego rozwoju e-gospodarki. Tylko nieliczni autorzy podjęli próbę opisania modeli uniwersalnych oraz modeli branżowych. Typologia modeli biznesu zaproponowane przez poszczególnych autorów nie jest jednolita, co jest rezultatem m. in. przyjęcia przez autorów różnych definicji modeli biznesu, braku zgody odnośnie do elementów konstytuujących model biznesu, zróżnicowanego podejścia poszczególnych autorów do relacji między modelem biznesu i strategią, a także przyjętych kryteriów typologii modeli biznesu. Celem artykułu jest przedstawienie typologii i opisanie modeli biznesu wyróżnionych na podstawie badań realizowanych w ramach projektu pt. "Zmiany modeli biznesu polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej".

The typology of business models
The business model concept has become popular because of booming e-business and ,"new economy" and increasing complexity of business environment. Our analysis is composed of three parts. First we analyze how business models is defined and what business models are composed of. Second, we shortly characterize the components of the following business models: Integrator, Market Player, Traditionalist, Producer on order and Intermediary. Finally we analyse the business models of Polish enterprises that represent different industries.
E-Biznes

Przemysław Piotrowski

Jak doskonalić pracę działu zakupów
W raporcie z listopada ubiegłego roku eksperci firmy doradczej Aberdeen Group przedstawili obserwacje i wnioski wynikające z dokonanej przez nich analizy problemów, przed jakimi stoją szefowie działów zakupów (CPO, Chief Purchasing Officer) ponad 200 firm z Ameryki Północnej (65%), regionu EMEA (Europe, Middle East & Africa; 30%) oraz obszaru Azji i Pacyfiku (5%). Wśród badanych przez nich firm przeważały wielkie przedsiębiorstwa o obrotach powyżej miliarda dolarów (64%), choć nie brakowało również małych firmy, o obrotach poniżej 50 milionów dolarów (9%). W badaniu wzięli udział przedstawiciele 32 branże. Podobnie jak w przypadku innych opracowań Aberdeen Group, zebrane dane oraz opracowane wnioski zostały przedstawione w sposób, który uwzględnia istnienie różnic w biznesowych kompetencjach firm z badanej grupy.

Edukacja ekonomiczna

Piotr Kwiatkiewicz

Ropa naftowa - światowa produkcja, konsumpcja, ceny i ich implikacje w stosunkach międzynarodowych
Ceny ropy na światowych rynkach ustabilizowały się obecnie oscylując wokół pułapu sześćdziesięciu dolarów za baryłkę i nic nie wskazuje, aby ten stan rzeczy uległ w najbliższych miesiącach zmianie. Optymizm wdarł się nawet w szeregi analityków Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), współodpowiedzialnych zwykle za utrzymywanie minorowego nastroju wśród klienteli sektora naftowego. Opublikowany w końcu 2005 roku raport Agencji prognozuje lekki spadek przewidywanej na 2006 rok konsumpcji surowców naftowych do poziomu 85 mln baryłek dziennie, co nieznacznie przekracza wielkość światowej produkcji naftowej z letnich miesięcy 2005 roku. Oznacza to dokładnie tyle, że jeśli w 2006 roku wartość złotówki nie ulegnie osłabieniu w stosunku do dolara, zachowując kurs z letnich miesięcy 2005 roku, to za ropę i jej prefabrykaty zapłacimy tyle samo ile kosztowały nas w czasie minionych letnich wakacji.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł