Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 09/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 9/2010
 
Sabina Kauf
 
Integracja łańcucha dostaw a konsekwencje dla sfery zarządzania ogniwami łańcucha
Obecnie walka konkurencyjna toczy się nie pomiędzy pojedynczymi przedsiębiorstwami, lecz całymi łańcuchami dostaw. Logistyka stanowi w nich istotny komponent. Dlatego też w artykule zaprezentowano tendencje integracyjne w łańcuchu dostaw. Wskazano, że zarządzanie nim jest konsekwencją rozwoju logistyki. Przedstawiono podstawowe nurty, a także aktualne trendy rozwojowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 
Integration of supply chain vs. consequences for management of chain links
Currently competitive battle is not carried out among single enterprises, but whole supply chains. Logistics appears as their important component. Thus, the article presents integrated trends of supply chain. It has been pointed out that supply chain management is a consequence of logistics evolution. It presents basic schools and development trends in supply chain management.
 
Grzegorz Chodak
 
Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizm?
W artykule omówiono problematykę wykorzystania Internetu jako dodatkowego kanału dystrybucji. W pierwszej kolejności przedstawiono zalety, które podzielono na rzeczywiste oraz pozorne i niejednoznaczne. W kolejnej części omówiono zagrożenia i wady wykorzystania Internetu jako dodatkowego kanału dystrybucji. Omówiono również inne istotne zagadnienia dotyczące m.in. wyboru szerokości oferty. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki badań sklepów internetowych, dotyczące wykorzystania Internetu jako dodatkowego kanału dystrybucji.
 
Internet as additional distribution channel - the synergy or the cannibalism effect?
In this article main advantages and disadvantages of internet distribution as additional channel were analysed. The pros were divided into real, illusory and ambiguous factors. Then threats and disadvantages were shown. The important issues concerning additional internet channel were also described . The last part of the article contains presentation of the survey conducted in 616 Polish internet shops. The investigation concerns multi-channel distribution.
 
Adam Koliński, Adrian Tomkowiak
 
Wykorzystanie koncepcji analizy wąskich gardeł w zarządzaniu produkcją
Efektywny proces identyfikowania i eliminowania wąskich gardeł jest kluczowym elementem determinującym ustalanie priorytetów dotyczących całego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Od lat wykrywanie oraz analiza wąskich gardeł w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest ogromnym wyzwaniem stawianym planistom i controllerom. Jedną z metod, która może w znaczny sposób usprawnić proces wykrywania ograniczeń oraz ustalenia sposobu minimalizacji negatywnego wpływu wąskiego gardła na działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, jest teoria ograniczeń (TOC) E. Goldratta, która pomimo logicznych i prostych reguł oraz znacznych sukcesów na rynku amerykańskim, od lat nie znajduje uznania w Polsce.
 
Using the analysis of bottlenecks in production management
Effective process of identifying and eliminating bottlenecks is the key element which determines setting the priorities concerning the whole production process in a business. Finding and analyzing bottlenecks in production businesses has been a great challenge for planists and controllers for many years. One of the methods, which can substantially improve the process of finding the constraints and setting the way to minimize the negative influence of a bottleneck on the economic activity of a business, is the theory of  constraints (TOC) by E. Goldratt. Although this method has logical and simple rules and it has been successful on American market, it does not receive recognition in Poland.
 
Maciej Dariusz Dobrzyński
 
Metodyka badań łańcucha dostaw
Działalność naukowa nieomalże w każdym swym obszarze jest przedmiotem sporu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami dwóch tradycyjnych szkół metodologicznych: jakościowej i ilościowej. Spór ten dotyka również badań łańcucha dostaw. Pokłosiem tego sporu są zarówno dyskusje na spotkaniach naukowców, jak i publikacje. Włączając się w dyskusje dotyczące kryteriów wyboru metod jakościowych lub ilościowych w badaniach łańcucha dostaw, autor artykułu postawił przed sobą następujące cele: porównanie metod ilościowych i jakościowych i ich zastosowania w praktyce badawczej, identyfikację udziału metod badawczych w projektach badawczych na podstawie literatury przedmiotu, zaproponowanie  wdrożenia w praktyce badawczej metod hybrydowych.
 
Research Methodology in Supply Chain Management
Choosing right research methodology is an important part of research project. Researchers  and educators agree, that supply chain management (and logistics) mainly are associated with quantitative methods because of positive and normative nature of particular problems.  In this paper author suggest, that balanced approach to research could be a new research tool, motivated to dynamics research projects. Balanced approach, as observed in literature on supply chain method, is more and more frequently used to identify and solve research problems.
 
Edukacja ekonomiczna
Ewa Baranowska-Prokop, Paweł Kozawski
 
Nowoczesne oblicza handlu wiązanego – kontrakty typu barterowego
Narastająca skala zjawiska wiązania transakcji zarówno w handlu krajowym, jak i międzynarodowym jest faktem niezaprzeczalnym. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja współczesnych form handlu barterowego oraz korzyści jakie mogą odnieść firmy z jej stosowania. Przedstawiono przykłady transakcji przeprowadzonych przy wykorzystaniu kontraktów typu barterowego. Zaprezentowano także najnowocześniejsze rozwiązania biznesowe w tym zakresie, jakim jest barter wielostronny prowadzony poprzez platformy internetowe.
 
Modern dimensions of countertrade: barter-type contracts
The growing scale of countertrade in the domestic and international trade is an unquestionable phenomenon. The main objective of this paper is to present the modern forms of barter-type trade and the benefits resulting from their implementation. Authors have discussed contemporary examples of transactions based on barter exchange. The most advanced business solutions in this area – that is multilateral barter carried through internet platforms – have also been demonstrated.

Sabina Kauf
Integracja łańcucha dostaw a konsekwencje dla sfery zarządzania ogniwami łańcucha
 
Grzegorz Chodak
Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizm?
 
Adam Koliński, Adrian Tomkowiak
Wykorzystanie analizy wąskich gardeł w zarządzaniu produkcją
 
Maciej Dariusz Dobrzyński
Metodyka badań łańcucha dostaw
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
Ewa Baranowska-Prokop, Paweł Kozawski
Nowoczesne oblicza handlu wiązanego – kontrakty typu barterowego
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł