Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 10/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Bożena Gajdzik

Racjonalna gospodarka odpadami, energią i wodą w przedsiębiorstwie hutniczym
Artykuł ukazuje kluczowe elementy racjonalnej gospodarki odpadami, energią i wodą w przedsiębiorstwie hutniczym. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo Ferrum SA, które realizuje strategię czystszej produkcji (CP). Jej wymierne efekty stały się podstawą do napisania niniejszego artykułu. Skorzystano z danych zamieszczonych w kartach raportów ekologicznych za lata 1990-2006.

Economic waste, energy and water management in steelworks plant
The paper shows the key elements of economic management for examples: wastes, energy and water that are used in steel production. The enterprise Ferrum was used as the key study because it realized the Cleaner Production (CP) strategy. Its effects were presented in the paper. On the base of data from environmental reports the situation in period 1990-2006 was presented.

Katarzyna Nowicka

Outsourcing - remedium na bolączki szpitala?
Podmioty gospodarcze od lat z powodzeniem stosują outsourcing w celu zwiększenia efektywności i elastyczności funkcjonowania, a zwłaszcza obniżki kosztów działań. Te niewątpliwe korzyści związane z zastosowaniem outsourcingu osiągają także przedsiębiorstwa usługowe. Pomijając specyfikę oraz źródła finansowania działalności, do swoistych przedsiębiorstw usługowych można zaliczyć również szpitale. Analiza struktury funkcjonowania i oferowanych świadczeń pozwala spojrzeć na takie przedsiębiorstwo zarówno jako na usługodawcę, jak i usługobiorcę. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie obszarów działań podejmowanych w ramach realizacji misji polskiego państwowego szpitala, w przypadku których warto zastanowić się, czy mogą one stanowić funkcje podlegające ousourcingowi.

Outsourcing - remedy for hospitals' problems?
Outsourcing is successfully used by commercial companies (both trade and services) to increase theirs' performance for years. Besides specific regulations and financial sourcing of activities, hospitals can be described as a specific service companies. Looking into the structure of activities and services offered, hospital can be a place to outsource activities by others and, a the same time, it can outsource part of it's own functions. Article brings closer a potential fields of hospitals' activities, which can be consider to be outsourced.

Arkadiusz Kawa

Konfigurowanie łańcucha dostaw
Złożoność relacji oraz różnorodność celów poszczególnych przedsiębiorstw powoduje, że bardzo trudno projektuje się i buduje łańcuchy dostaw, nawet w ramach określonej sieci przedsiębiorstw. Z tego powodu konfiguracja łańcucha dostaw staje się w ostatnich latach jednym z kluczowych elementów zarządzania łańcuchem dostaw. Można ją zdefiniować jako szczególny układ lub kombinację kluczowych elementów sieci przedsiębiorstw, obejmujących ich strukturę i mechanizmy integrujące, przepływ materiałów oraz informacji między i w ramach kluczowych jednostek operacyjnych, role i relacje między kluczowymi partnerami sieci oraz strukturę wartości dostarczanej usługi lub produktu. W artykule przedstawiono m.in. model DCOR będący narzędziem diagnostycznym do zarządzania projektowaniem łańcucha dostaw.

Supply chain configuration
The configuration process is an arrangement of parts or elements that gives the whole its inherent form. It is more important to focus on the changes in a system than its total redesign. On account of a huge number of entities which can take part in a supply chain and the complexity of the relationships between them, the configuration process is multipronged and requires particular attention. With the reconfigurable system, new products and processes can supposedly be introduced with considerably less expense and ramp-up time. In this paper the issue of configuration and the features of the configurable system are presented. The background of a supply chain and decisions in the supply chain design are given. The Design Chain Operation Reference model is described too.

Porady i Komentarze prawne

Elżbieta Giska

Procedura składu celnego
Procedura składu celnego jest jedną z ośmiu procedur celnych przewidzianych wspólnotowym kodeksem celnym. W artykule podano definicję procedury składu celnego, a także zdefiniowano skład celny jako miejsce zatwierdzone przez organy celne i podlegające ich dozorowi, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Autorka wskazuje, kto i w jaki sposób może się ubiegać o pozwolenie korzystania z procedury składu celnego, co powinno znaleźć się we wniosku o wydanie pozwolenia, a także omawia inne istotne kwestie związane z tym zagadnieniem.

Edukacja ekonomiczna

Leszek Derlukiewicz
Andrzej Janicki

Globalne klasyfikacje i systemy kodowania towarów i usług
Wielka różnorodność towarów wymaga ich klasyfikowania w celu uporządkowania różnych działań ludzkich związanych z operacjami wykonywanymi na tych towarach. W statystyce i towaroznawstwie system klasyfikacyjny oznacza całość podzieloną na części na podstawie przyjętych jednolitych zasad i kryteriów klasyfikacyjnych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i regionu geograficznego podmioty gospodarcze stosują różne klasyfikacje towarowe zgodnie ze swoimi potrzebami, wymaganiami prawa i kontrahentów. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane kryteria klasyfikacji towarów i opisano najważniejsze globalne systemy klasyfikacyjne.

The global classifications and the coding systems of goods and services
The article introduces the term of classification system and illustrates the difference between reference, derived and related classifications. The most important aims, rules and criteria of classification systems have also been offered. Additionally, the article shows the results of the most recent research concerning the state of development of a few most important global economic classifications. It also presents: destination, code structures, names of the classifications levels, and the names of organizations which are responsible for providing and maintaining classification systems. The chapter 'Commodity Coding' focuses on the function of a few global systems of commodity codification and the structure of NATO Stock Number. After that, the article presents the most important issues concerning the regulations of the international transport of hazardous materials (ADR).
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł