Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2011

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 10/2011
 
Spis treści
 
Katarzyna Nowicka
 
Branża KEP – wartość dodana outsourcingu
Samodzielne budowanie struktury elementów składających się na obsługę zmiennych oczekiwań klienta przez podmioty gospodarcze jest zadaniem zarówno czasochłonnym, jak i kosztownym. Takie decyzje nie dodają wartości prowadzonej działalności gospodarczej i częstokroć nie są uzasadnione ekonomicznie. Niewątpliwym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest taka struktura elementów i poziom obsługi klienta, dzięki której podmiot może się rozwijać, pomnażając przychody oraz redukując koszty. Odpowiedzią na tak sformułowane wyzwania jest kreowanie wartości dodanej poprzez korzystanie z usług świadczonych przez branżę przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP). W opracowaniu przedstawiono wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw korzystających z usług operatorów ekspresowych, prezentującego wpływ branży KEP na funkcjonowanie przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce.
 
Sector CEP – the added value of outsourcing
Clients’ expectations concerning customer service structure are changing and rising constantly. Companies cre­ating such structures by their own must invest in developing their activities and assets. Those decisions are both time consuming and costly. Such decisions do not add value to their business and often are not economically justi­fied. One of the most important success factor is such a structure of elements and level of customer service, through which the company can increase revenues and reduce costs. The response for those challenges is the potential of cre­ating added value through the use of the services provided by the courier, express and parcel sector (CEP). The paper presents the results of empirical research conducted among the companies benefiting from the service providers presenting the express industry’s impact on the operation of CEP companies located in Poland.
 
Remigiusz Iwańkowicz
 
Dynamiczna selekcja dostawców na przykładzie zaopatrzenia Polski w LNG
Celem artykułu jest propozycja sposobu zamodelowania problemu wyboru dostawców przy zmiennym zapotrzebowaniu. Model uwzględnia liczebność dyspozycyjnej floty oraz jej parametry eksploatacyjne. Jako kryterium optymalizacyjne przyjęto minimalizację łącznego kosztu zakupu towaru od wszystkich dostawców. Funkcjonowanie modelu zilustrowano przykładem dostaw skroplonego gazu zbiornikowcami do terminalu w Świnoujściu.
 
Dynamic selection of suppliers basing on LNG supply of Poland
The aim of this article is to present the model of a problem of suppliers selection taking into account a variable demand. The size of the dispositional fleet and its operational parameters are taken into consideration in the supply model. Minimization of the total cost of purchasing from all suppliers is adopted as the optimization criterion. The model functioning is illustrated by an example of the liquefied natural gas supply to the terminal in Świnoujście.
 
Justyna Majchrzak-Lepczyk, Maciej Szymczak
 
Funkcjonowanie łańcuchów dostaw wina w Polsce
Jednym z obserwowanych ogólnoświatowych trendów jest zwiększająca się popularność wina, odnotowywana głównie wśród młodych ludzi. Zmieniające się upodobania konsumentów Europy Środkowej i Wschodniej, dotąd preferujących mocniejsze alkohole, ciągle nie nadążają za rynkami Europy Zachodniej i tamtejszym poziomem konsumpcji wina. Wino w Polsce ma niejasny wizerunek. Z jednej strony jest postrzegane jako alkohol tani, z drugiej traktowane jest jako wyrób luksusowy. Poziom edukacji w zakresie win nie jest dobrą stroną polskiego konsumenta. Mimo coraz większej dostępności wina w Polsce wciąż nie ma rozwiniętej kultury jego picia. Przybywa placówek posiadających w ofercie ten alkohol. Mamy coraz więcej winnic, importerów, dystrybutorów oraz  specjalistycznych punktów sprzedaży, a także barów winnych. Można także inwestować w wino. W tym kontekście warto zastanowić się, jak funkcjonują łańcuchy dostaw wina w Polsce. Czy zważając na specyfikę wyrobu i polskiego rynku łańcuchy te charakteryzują się czymś szczególnym? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć autorzy artykułu.
 
The functioning of wine industry supply chains in Poland
Growing popularity of wine consumption is one of the noticeable worldwide trends, particularly among young peo­ple. The taste of consumers from Eastern and Central Europe, previously preferring stronger beverages, still falls behind compared with those from Western European countries and their wine consumption. The perception of wine in Poland is still disputable. It is either perceived as a cheap drink or a luxury product. The knowledge of wines is not a strong point of the Polish consumer. In spite of the fact that the accessibility of wine in Poland is continuously increasing, drinking manners have not been established yet. More and more wine retail outlets, stores, vineyards, importers and distributors as well as fancy wine bars come into being in Poland these days. One can even invest in wine. In reference to the above it is worth the trouble to investigate how the wine supply chains work in Poland. Do they have any special features regarding the character of the product and the Polish market? The article is trying to give the answer to these and several other questions.
 
Bożena Gajdzik
 
Transformacja dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce
Artykuł jest poświęcony zmianom zachodzącym na krajowym rynku dystrybucji wyrobów hutniczych na przestrzeni ostatnich lat. Dla potrzeb publikacji zestawiono podstawowe formy sprzedaży stacjonarnej i niestacjonarnej oraz dokonano klasyfikacji kanałów dystrybucji. W podsumowaniu podjęto próbę oceny efektywności zidentyfikowanych przemian oraz ustalono kierunki dalszych zmian na rynku dystrybutorów stali w Polsce.
 
Transformation on steel products distribution in Poland
In the paper the key changes in domestic steel products distribution were presented in the period last years. Au­thor described changes in forms of steel products distribution and in structures of distribution channels. Moreover the key forms of sale and classification of distribution channels were presented. Work consists also general effec­tiveness analysis under created distribution changes and proposition of further changes in steel products distribu­tion in Poland.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Ewa Dobrzyńska, Maciej Dariusz Dobrzyński
 
Mapy interesariuszy w badaniach łańcucha dostaw
Metodyka tworzenia map interesariuszy jest rozwijana i stosowana przez wielu badaczy do analizy łańcuchów dostaw. Rezultaty programów badawczych realizowanych z użyciem tej metodyki mają duże znaczenie utylitarne poprzez wspomaganie realizacji projektów logistycznych, szczególnie w przypadkach uwarunkowań o charakterze społecznym, gdy warunki te w znacznym stopniu wpływają na powodzenie realizacji projektu, np. ogólnokrajowe czy międzynarodowe projekty z dziedziny infrastruktury logistycznej.
 
Stakeholders in the supply chain research
Stakeholder mapping methodology is developed and used by many researchers in relation to supply chains. Stake­holder maps are a tool with great potential because they can be used both independently and in combination with other research tools. Stakeholders maps could be used to nationwide and international projects, particularly in the area of logistics infrastructure. In this paper authors present a case study application of the mapping of stakeholders in the project Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) in the part relating to the Rail Baltica.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł