Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 11/2005

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2005 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Elżbieta Giska

Procedura uszlachetniania czynnego (1)
Procedura uszlachetniania czynnego jest jedną z ośmiu procedur celnych. Procedurę tę można realizować w dwóch systemach: systemie zawieszeń i systemie ceł zwrotnych. Procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń jest jednocześnie procedurą zawieszającą i gospodarczą, zaś w systemie ceł zwrotnych tylko procedurą gospodarczą. W artykule autorka omawia najważniejsze pojęcia, istotę i różne aspekty stosowania tej procedury.

Ewa Ratajczak

Rynek drewna w Polsce - nowe obszary konkurencji
Rynek drewna jest rynkiem szczególnym, przenikają się bowiem na nim zarówno problemy ekonomiczne, jak i ekologiczne. Istotne znaczenie mają także kwestie równowagi i zrównoważonego rozwoju. Na europejskim rynku polscy producenci napotykają obecnie bardzo trudne warunki działania. Jest to spowodowane przede wszystkim procesem globalizacji i zjawiskiem koncentracji produkcji. Choć szanse rynkowe są teoretycznie duże, to jednocześnie nasila się konkurencja zarówno ze strony krajów unijnych, jak i pozaunijnych. Należy dodać, że ogólną tendencją na rynkach wszystkich produktów drzewnych i niezwykle istotnym obszarem walki konkurencyjnej jest innowacyjność, przy czym chodzi zarówno o innowacje produktowe, jak i organizacyjne czy marketingowe.

Magdalena Michałek

Nie tylko koszty, czyli co trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu
"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej" - te słowa Henryego Forda, twórcy marki Ford, w dalszym ciągu stanowią podstawę podejmowania decyzji przedsiębiorców o korzystaniu z outsourcingu. Jednak wraz z upływem czasu rośnie liczba czynników i uwarunkowań, jakie towarzyszą długofalowej umowie między partnerami outsourcingu.

Małgorzata Maciejewska

Strategie konkurowania na światowym rynku motoryzacyjnym
Od dłuższego już czasu branża motoryzacyjna nosi miano najbardziej zglobalizowanej gałęzi przemysłu przetwórczego. Motoryzacja angażuje w produkcję i zbyt wiele regionów świata, w miejscach bardzo od siebie oddalonych. Działalność produkcyjna jest przenoszona do regionów o najkorzystniejszych warunkach lokalizacyjnych, a aktywność handlowa na wschodzących, dynamicznych rynkach zapewnia oszczędności i nowy strumień popytu dla OEM. Słabnący popyt tradycyjnych odbiorców w USA, Japonii oraz Europie Zachodniej przesuwa punkt ciężkości w kierunku penetracji niezagospodarowanych dotąd rynków zbytu. Symptomem i motorem zmian są przede wszystkim postęp techniczny, innowacje, duży stopień otwartości gospodarek oraz strumień zagranicznych inwestycji bezpośrednich, a także liberalizacja handlu, efektem zaś postępująca ewolucja sektora motoryzacyjnego, konsolidacja, fuzje i przejęcia (M&A) oraz rekonfiguracja łańcucha wartości dodanej.

E-Biznes

Przemysław Bucharowski

Wdrożenie RFID w sieci handlu detalicznego Wal-Mart (2)
W niniejszym numerze podsumuję dotychczasowe działania sieci hipermarketów Wal-Mart w zakresie lansowania oraz wdrażania technologii RFID wśród kluczowych dostawców. O korporacji Wal-Mart, którą można uznać za pioniera w dziedzinie ulepszania procesów zarządzania łańcuchem dostaw, pisałem już w marcowym numerze "Gospodarki Materiałowej i Logistyki". Przypomnijmy, że w czerwcu 2003 r. ogłosiła ona plany testów technologii RFID. Stu największych dostawców miało wdrożyć znakowanie tagami RFID palet i zgrzewek dostarczanych Wal-Martowi do 1 stycznia 2005 r. Rok później Wal-Mart dopisał do listy kolejnych 200 dostawców.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Ugody i postępowanie mediacyjne
Ustawą z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 172, poz. 1438) wprowadzono mediację jako jeszcze inną formę polubownego likwidowania spraw cywilnych. Według uzasadnienia do wskazanej ustawy celem regulacji jest wprowadzenie do naszego prawa procesowego cywilnego instytucji mediacji jako alternatywnego do sądowego postępowania cywilnego sposobu rozstrzygania spraw cywilnych. Postępowanie takie powinno prowadzić do szybkiego załatwiania części sporów, w sposób najbardziej korzystny dla obu stron - w drodze ugody.

Edukacja ekonomiczna

Zdzisław Sarjusz-Wolski

Kiedy wymieniać urządzenia?
Zarządzanie procesami logistycznymi nastręcza wielu problemów wymagających racjonalnego ich rozwiązywania. Obok samego przepływu dóbr, będącego wszak istotą logistyki, pojawiają się kwestie techniczno-ekonomiczne, warunkujące sprawność tego przepływu. Do takich zagadnień należy gospodarowanie urządzeniami, takimi jak sprzęt produkcyjny, transportowy, manipulacyjny itp. Obrabiarki, samochody, dźwigi czy przenośniki magazynowe bądź ich części składowe ulegają w toku pracy ciągłemu zużywaniu. Wiąże się to z koniecznością wymiany całego urządzenia lub jego elementów.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł