Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 11/2009

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Bartłomiej Rodawski
Proces budowy i realizacji strategii łańcucha dostaw
W artykule przedstawiono charakterystykę procesu strategicznego zarządzania łańcuchem dostaw. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione spostrzeżeniami autora poczynionymi w trakcie wywiadów i współpracy z menedżerami zarządzającymi łańcuchami dostaw (lub ich częściami) w branżach farmaceutycznej i motoryzacyjnej oraz dostępnymi w literaturze studiami przypadków. Na podstawie przeprowadzonych badań nie można wskazać wzorcowego sposobu budowy i realizacji strategii łańcucha dostaw. Należy raczej, biorąc pod uwagę specyfikę firmy, jej rolę w łańcuchu dostaw oraz charakter sektora działalności, stosować zróżnicowane, uzupełniające się podejścia zarówno do budowy, jak i do implementacji strategii łańcucha dostaw. Potwierdzają to prezentowane przypadki firm, które mimo że umieszczone przy okazji omawiania konkretnego podejścia do zarządzania strategicznego, mają elementy charakterystyczne dla innych szkół.

Supply chain strategy formulation and implementation process
The article describes the process of strategic supply chain management, based on strategic management literature review. Theoretical considerations are expanded on authors insights, gained during interviews and cooperation with pharmaceutical and automotive companies, as well as case studies presented in literature. The author does not present a single approach, but rather describes alternative, overlapping methods of formulating and implementing supply chain strategy.

Anna Sobotka
Piotr Jaśkowski
Zarządzanie łańcuchem dostaw w realizacji przedsięwzięć budowlanych
Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych pozwala na podniesienie efektywności działalności budowlanej. Jedną z nich jest koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw. Koncepcja ta wywodzi się z nowoczesnego podejścia do zarządzania procesami logistycznymi w organizacjach różnych sektorów gospodarki i wykorzystuje wiele narzędzi i metod zarządzania. W budownictwie podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych bierze udział wielu różnych uczestników, których łączą relacje o różnych charakterze, a także zbiega się wiele łańcuchów logistycznych, których celem jest zaopatrzenie placu budowy w zasoby fizyczne (surowce, materiałowy, urządzenia, energię itd.), informacyjne i finansowe. Zarządzanie logistyką przedsięwzięć budowlanych może być rozpatrywane zatem jako zarządzanie łańcuchami dostaw, których efektywność decyduje o sukcesie przedsięwzięcia budowlanego. Ogólna wiedza i metodologia oferowana przez zarządzanie łańcuchami dostaw jest wkładem do lepszego zrozumienia i rozwiązania podstawowych problemów logistyki przedsięwzięć budowlanych. W artykule zdefiniowano pojęcie łańcucha dostaw oraz podstawowe metody koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw, które mogą mieć zastosowanie w organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego.

Supply chain management conception in construction projects delivery
The application of modern management methods for construction projects allows to improve its productivity. A supply chain management is one of these methods. This conception derives from a modern approaching to logistics processes management in various sectors of economy. It takes advantage of different management tools and methods. In building, we have many different participants of building undertakings, with diversified correlations, and also a lot of logistic chains, aiming to supply a building site with physical (raw material, engines, energy, etc.), information and financial resources. Thus, we can treat a management of construction projects logistic as a management of supply chains. And a success of construction project depends from the productivity of this management. A supply chain management also brings a general knowledge and methodology, that can be used for better understanding and resolving of some elementary problems connected with construction projects logistics. The paper defines the idea of supply chain and presents some basis methods of supply chain management, that can be adopted for development and organizing of building investment process.

Bartłomiej Glinka
Mija impas w gospodarce - pozytywne prognozy dla transportu morskiego
Osłabienie koniunktury w transporcie morskim - spowodowane globalnym kryzysem - powoli odchodzi w niepamięć. Na podstawie wskaźnika Baltic Dry Index, a także rosnącej aktualnie liczby zleceń można przewidywać, że wzrost w transporcie morskim będzie się utrzymywał.

Economy moves - optimistic forecasts for sea transport
Slowdown in the sea transport - caused by global crisis - goes into oblivion. Basing on the rate of the Baltic Dry Index, as well as increasing number of orders, it can be forecasted that steady growth in the sea transport will continue.

Edukacja ekonomiczna

Katarzyna Sum
Kryteria uczestnictwa w strefie euro
W artykule omówiono warunki uczestnictwa w obszarze euro oraz ich znaczenie dla gospodarek państw członkowskich. Na koniec zwrócono uwagę na prawne aspekty uczestnictwa w strefie euro.

Membership conditions in the euro zone
In the article one discusses the membership conditions in the euro area and their meaning to the economies of the member states. In the end one focuses on the legal aspects of the participation in the euro zone.

Konferencje

Elżbieta Załoga
Arkadiusz Drewnowski
IX Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2009
W dniach 17-18 września 2009 r. odbyła się w Szczecinie IX edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans 2009 pod hasłem: "Innowacje w transporcie - zrządzanie, technologie, procesy", zorganizowana przez Katedrę Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat honorowy objęli Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury RP, oraz Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. transportu.

Marzenna Cichosz
Aneta Pluta-Zaremba
Kongres Polskich Menedżerów Logistyki i Forum Zakupowe PSML PolZak 2009
W dniach 22-23 października 2009 r. odbyła się siódma edycja konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki. W tym roku przybrała ona nową formę - Kongres Polskich Menedżerów Logistyki został zorganizowany razem z Forum Zakupowym PSML PolZak 2009. W warszawskim Centrum Expo XXI spotkało się ponad trzystu uczestników obu imprez, którzy w trakcie dwudniowych obrad dyskutowali o zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw oraz procesie zakupów w turbulentnym otoczeniu XXI w.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł