Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 11/2010
 

Spis treści
 
Bartosz Kalinowski
Zarządzanie ciągłością działania w przedsiębiorstwie
Zarządzanie ciągłością działania organizacji (ang. Business Continuity Management – BCM). jest to kompleksowy proces zarządzania, którego celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla organizacji i ocena ich ewentualnego wpływu na operacje biznesowe. Stanowi on podstawę dla budowania odporności organizacji na sytuacje kryzysowe, której celem jest ochrona interesów kluczowych udziałowców, reputacji, marki, a także całej działalność organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń systemu zarządzania ciągłością działania oraz korzyści wynikających z jego posiadania.
 
Business Continuity Management in the organization
Efficient risk management has recently become particularly important in business cooperation and inevitably is one of the key success factors in the rapidly changing environment. In a broader conception risk management can also be referred to business continuity management. It is a comprehensive management process that focuses on identification of potential risks and assessment of their potential influence on business operations. The aim of this article is to present the basics of business continuity management systems and the benefits connected with the use of business continuity management standards.
 
Mirosław Skarżyński
Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski
Celem opracowania jest przedstawienie problemu dostaw gazu ziemnego do Polski. W artykule opisano istotę i powody dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Przeanalizowano bilans gazu ziemnego w Polsce i koncepcje dostaw w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Zaproponowano koncepcję zróżnicowania dostaw gazu ziemnego do Polski. Zwrócono uwagę na wykorzystanie innych źródeł gazu, co może zmienić strukturę krajowego bilansu gazu ziemnego.
 
The diversification of natural gas supply to Poland
The objective of the paper is to present the problem of natural gas supply to Poland. In this article the essence and reasons of diversification of natural gas supply are described. It analyses Poland’s balance of natural gas and delivery concepts in the context of energy security. The article proposes the conception of diversification of natural gas supply to Poland. The attention is paid to the use of other gas sources, what can change structure of national balance of natural gas.
 
Z PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW 
 
Bożena Gajdzik
Doskonalenie procesu utrzymania ruchu poprzez zaangażowanie pracownicze
Artykuł przedstawia znaczenie doskonalenia procesu utrzymania ruchu w dążeniu przedsiębiorstwa produkcyjnego do osiągnięcia poziomu produkcji klasy światowej (World Class Manufacturing – WCM). Jako studium przypadku posłużyła analiza sytuacji przedsiębiorstwa hutniczego ArcelorMittal Poland SA, które od czerwca 2009 r. transponuje system TPM (Total Productive Maintenance)  na  metodologię WCM, czyli na kompleksowy system poprawy produktywności poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników, zmierzający do stopniowej redukcji strat, marnotrawstwa oraz błędów w przedsiębiorstwie. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano miejsce procesu doskonalenia utrzymania ruchu w metodologii World Class Manufacturing. W części praktycznej przedstawiono zmiany w strukturze organizacyjnej służb utrzymania ruchu i podkreślono udział pracowników w doskonaleniu procesu utrzymywania niezawodności maszyn i urządzeń.
 
Maintenance process improvement through involvement of employees
The article presents the importance of maintenance process improvements in an attempt to reach the World Class Manufacturing WCM level in manufacturing process. ArcelorMittal Poland JSC – metallurgy company served as a case study here, due to the fact that since June 2009 it has been transferring the TPM (Total Productive Maintenance) to methodology of WCM, which is a total system of productivity improvement through actions of all the employees who all strive for a gradual reduction and prevention of loss generation, wasting and errors in an enterprise. In the theoretical part of the article the place of the maintenance process improvement in the methodology of World Class Manufacturing was presented and characterised. In the practical part the changes were shown of the organisational structure of maintenance services and the involvement of the employees in the improvement of the process was underlined.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Marzanna K. Witek-Hajduk
Zastosowanie formuł handlowych Incoterms 2000 w transakcjach handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw
Celem artykułu jest analiza zastosowania terminów handlowych Incoterms 2000 przez polskie średnie i duże przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w 2009 r. w ramach projektu badawczego pt. ,,Transakcje handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw” realizowanego przez M.K. Witek-Hajduk (kierownik projektu) i  T.M. Dudzik oraz finansowanego ze środków na badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Application of International Commercial Terms Incoterms 2000 in foreign trade agreements of Polish companies
Growing internationalization of Polish companies has been observed since the Poland’s accession to the EU. In this paper application of International Commercial Terms Incoterms 2000 in import and export agreements of Polish companies is analyzed. The paper is based on the results of CATI interviews run in 2009 in 104 Polish companies.
 
TARGI I KONFERENCJE
 
Michał Kizyn
Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki Taropak 2010
International Packaging Technology and Logistics Exhibition Taropak 2010

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł