Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2013

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
51.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1/2013

 

PLIK PDF DO POBRANIA   

 

Spis treści:

 

Maciej Szymczak, Szymon Grabański
Vendor Managed Inventory – właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu

 

W ostatnich latach stanęliśmy w obliczu znacznego spowolnienia gospodarczego. Paradoksalnie jest to dobry okres dla rozwoju nowych koncepcji zarządzania, jak również do wdrażania do łańcuchów dostaw koncepcji już dobrze znanych, które wcześniej nie cieszyły się zainteresowaniem niektórych przedsiębiorstw. Brakowało odpowiedniego impulsu. Autorzy na podstawie studiów literaturowych oraz własnych doświadczeń eksperckich przekonują w artykule, że taką koncepcją jest właśnie VMI, czyli zarządzanie zapasem przez dostawcę. Korzyści, jakie ona oferuje, współgrają z zaleceniami, jakie specjaliści formułują dla przedsiębiorstw na czas kryzysu. Może to ostatnia chwila na przebudowę procesów w łańcuchu dostaw, aby teraz przetrwać, a następnie z nową siłą zdobywać rynki po wyjściu recesji.

 

Vendor Managed Inventory: an appropriate approach to supply chain management at a time of crisis

 

In recent years we stood in the face of a significant economic slowdown. Paradoxically, it is a good time for the development of new management concepts, as well as for the implementation of the well-known supply chain management concepts, that hadn’t previously attracted the interest of some companies. They lacked a strong impulse. The authors on the basis of the study of literature and their own experiences as experts, try to convince with this paper that the concept is precisely VMI (Vendor Managed Inventory). The benefits it offers interact with the recommendations many specialists give to managers at the time of crisis. Maybe this is the last moment for reengineering processes within the supply chain in order to survive now, and to win markets with new power after the recession.

 

Barbara Ocicka
Zarządzanie relacjami z dostawcami jako źródło wartości w łańcuchach dostaw

 

Artykuł charakteryzuje współczesną rolę zarządzania relacjami z dostawcami w łańcuchach dostaw. Przedstawia zarówno strategiczne, jak i operacyjne aspekty tego procesu. Jego celem jest także analiza znaczenia zarządzania relacjami z dostawcami w tworzeniu wartości. Autorka wykazała, iż opisywany proces ma pozytywny wpływ zarówno na wartość firm zarządzających i rozwijających partnerskie relacje, jak również na wartość dostarczaną różnym interesariuszom. Rezultaty analizy opierają się na przesłankach teoretycznych oraz wynikach badań empirycznych.

 

Supplier relationship management as the source of value in supply chains

 

The article highlights the contemporary role of supplier relationship management (SRM) in supply chains. It presents strategic as well as operational aspects of this process and aims to examine carefully its significance in value creation. The author has successfully verified the thesis that SRM has positive influence on the value of firms managing and developing partnership relations as well as on the value delivered to different stakeholders. The outcomes of the analysis are based on theoretical assumptions and results of empirical research.

 

Joanna Helman
Model realizacji zamówienia z wykorzystaniem systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa

 

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie wykorzystania systemów planowania zasobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym do realizacji zamówienia. Systemy te, zwane systemami ERP (Enterprise Resources Planning), w obecnych czasach są podstawą poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, których podstawową dziedziną działalności jest produkcja. Przedstawiono główne grupy zasobów przedsiębiorstwa, a także elementy systemu planowania w podstawowych obszarach działalności. W ramach pracy przeprowadzono analizę realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie produkcyjnym, na podstawie której opisano krok po kroku jego przebieg, a następnie określono zachodzące procesy oraz wykorzystywane bazy danych. Na podstawie tej analizy stworzono model planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz zbudowano macierz wykorzystywanych zasobów.

 

Model of realization of the production order with the use of Enterprise Resource Planning system

 

This paper is devoted to the analysis of Enterprise Resources Planning (ERP) systems in a manufacturing company for realization of customer’s order. In addition, this paper presents main groups of enterprise resources as well as the elements of the planning system in the basic areas of the enterprise activity. The realization of the customer order in manufacturing company is analyzed and presented, step by step, in the whole process. Databases that are used in the process are also presented. Based on this analysis, the model for enterprise resource planning was cre¬ated and a matrix of used resources was constructed.

 

Leszek Michalczyk
Wykorzystanie metody AHP jako modelu decyzyjnego w procedurze weryfikacji dostawców wybranego przedsiębiorstwa

 

Artykuł omawia zastosowanie metody AHP w opisie klasyfikującym dostawców wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej. W ramach analizy wyszczególniono panel ekspercki, ustalono kryteria wartościowania dostawców definiując zakres: korzyści, szans, zagrożeń i ryzyka związanego z każdym z tych kryteriów. Na tej podstawie można też budować szablony wartościujące dostawców również w innych przedsiębiorstwach, zwłaszcza produkcyjnych. Element ten wyznacza również utylitarny niniejszego artykułu, który mógłby stanowić model decyzji dotyczących wyboru dostawców na konkurencyjnym rynku.

 

Using the AHP method as decision’s model to verify suppliers in a chosen company

 

The article discusses the use of the AHP method to classify the suppliers of a chosen foodstuff company. As part of the analysis, a team of experts was established and evaluation criteria for suppliers were delineated with the scope of benefits, opportunities, dangers and risks defined for each of the criteria. The template may also be used to evalu¬ate suppliers in other companies, especially production-oriented. The article’s utility consists in providing a decision process template for selecting suppliers in a competitive market.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł