Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 12/2006

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2006 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Marcin Kotewicz

Strategie zakupowe i metody oceny ich skuteczności
W ostatnich latach zmiany w otoczeniu bliższym wielu przedsiębiorstw nabrały zawrotnego tempa. Globalny rynek niezwykle szybko i skutecznie weryfikuje konkurencyjność poszczególnych podmiotów. Szansą na dalszy rozwój i przetrwanie jest koncentracja firmy na podstawowej działalności. Funkcję, do wykonywania których brakuje kluczowych kompetencji w firmie, należy przekazać zewnętrznym kooperantom. Warto jednak dostrzec, iż decyzja o zleceniu realizacji części funkcji poza przedsiębiorstwem lub zakupach gotowych komponentów przyniesie tylko wtedy wartość, gdy zostanie nawiązana współpraca z właściwymi dostawcami. Dobór partnerów oraz efektywne zarządzanie relacjami stanowią kluczowy element strategii pozyskania danego asortymentu. Niezbędnym elementem kształtowania długoterminowych strategii zakupowych jest mierzenie ich efektywności. Weryfikację wpływu strategii zakupowych na wyniki finansowe przedsiębiorstwa można przeprowadzić za pomocą dedykowanej do obszaru zakupów zrównoważonej karty wyników. Jednak najczęściej stosuje się metody badające wpływ przyjętych strategii na efektywność procesów zakupowych, do grypy których należą modele EFQM i RISC.

Volha Anishchuk

Otoczenie europejskiego rynku usług logistycznych
Artykuł prezentuje kierunki, w jakich rozwijają się usługi logistyczne w wybranych krajach europejskich. Pokazuje wpływ makro- oraz mikrootoczenia gospodarczego na tempo i trendy tych przemian. W pierwszej części, dotyczącej makrootoczenia, tekst opisuje wpływ takich czynników, jak polityka gospodarcza państw, ich nastawienie do wolnego rynku, swobodnej wymiany handlowej, integracji z innymi krajami, czy też generalnie - globalizacji. Przedstawia również zagadnienia związane z szeroko rozumianymi uwarunkowaniami społecznymi i demograficznymi, takimi jak zmiana zachowań konsumenckich czy postęp technologiczny, a także jak obserwowane w tych dziedzinach tendencje przekładają się na rozwój logistyki. Część druga natomiast to analiza mikrootoczenia, czyli wewnętrznej (bliższej) warstwy otaczającej firmy logistyczne. Tu autorka koncentruje się na tej sferze działań, z którą wszystkie przedsiębiorstwa wchodzą w częste interakcje i na które, dzięki swoim strategiom, mają pewien wpływ i kontrolę. Dotyczy to relacji z klientami, oferowanych usług i zmian podyktowanych rachunkiem ekonomicznym.

Krzysztof Rutkowski

Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Europejskie wyzwania projektu BestLogTermin najlepsza praktyka stał się w ostatnich latach jednym z najczęściej używanych i nadużywanych w biznesie. Często jest on utożsamiany z terminem dobra praktyka, który oznacza standardowy sposób zrobienia czegoś w biznesie, kopiowany notabene przez wiele firm. Praktyki najlepsze mają unikatowy charakter i muszą być wsparte osiągnięciem unikalnego sukcesu, zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. Za główne bariery zastosowania najlepszych praktyk są uważane brak wiedzy o aktualnie najlepszych praktykach, brak motywacji do zmian związanych z ich wdrażaniem oraz brak wiedzy i umiejętności niezbędnych do ich wdrożenia. Aby wyjść naprzeciw pokonaniu tych barier w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw w Europie, Komisja Europejska zainicjowała projekt badawczy BestLog. Projekt wystartował w lutym 2006 r. i jest przewidziany na 4 lata. Jego partnerami zostało 9 europejskich instytucji naukowych, w tym Katedra Logistyki SGH. Projekt ma za zadanie utworzenie trwałej, nie komercyjnej i samofinansującej się platformy europejskiej dla zbierania i aktywnego upowszechniania najlepszych praktyk logistycznych w celu: poprawy praktyk zarządzania łańcuchem dostaw, poprawy procesu nauczania zarządzania łańcuchem dostaw, zmniejszenia różnic wewnątrz Europy, ustanowienia standardów, wspierania wzrostu i tworzenia miejsc pracy, osiągnięcia lepszej spójności między polityką Unii Europejskiej a decyzjami biznesowymi.

E-Biznes

Przemysław Piotrowski

Pilotażowe wdrożenie technologii RFID w kanale dystrybucji leków
W połowie listopada tego roku amerykańska firma farmaceutyczna Cardinal Health opublikowała wyniki pilotażowego wdrożenia technologii RFID w kanale dystrybucji leków. Informacje i dane zebrane podczas tego wdrożenia wskazują mocne i słabe strony nowej technologii. Pilotażowe wdrożenie miało na celu sprawdzenie, czy znaczniki RFID wykorzystujące częstotliwości UHF mogą być nanoszone, kodowane i odczytywane w ramach normalnego procesu pakowania i dystrybucji wyrobów farmaceutycznych. Przede wszystkim planowano sprawdzić, w jakim stopniu dodanie procedur związanych z RFID wpłynie na sprawność działania kanału dystrybucji. Zamierzano również przetestować założenie, iż sprawdzanie autentyczności leków na każdym etapie kanału dystrybucji stworzy dodatkowy poziom zabezpieczenia, który przyczyni się do obniżenia ryzyka wprowadzenia do kanału dystrybucji podrobionych leków. Po trzecie chciano przekonać się, na ile dane zebrane przy użyciu RFID będą mogły zostać wykorzystane do obniżenia kosztów i podniesienia efektywności działania całego łańcucha dystrybucji.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi fragment zagadnień związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Reguluje go ustawa z 20 stycznia 2005 r. (Dz. U. nr. 25, poz. 202 ze zm.) oraz szereg przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie mają tu zastosowanie przepisy ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zm.). Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji reguluje zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Edukacja ekonomiczna

Nie tylko dla logistyków
29 listopada 2006 r. w Hotelu Le Royal Meridien Bristol w Warszawie odbyła się III edycja konferencji "Zarządzanie procesami biznesowymi. Jak to zrobić?". Organizatorem przedsięwzięcia był zespół ABG Centrum Promocji Biznesu i Process Renewal Group Polska (PRG Polska). Celem konferencji było zaprezentowanie unikalnych rozwiązań i systemów wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi oraz najlepszych na świecie metod zarządzania procesowego. Podczas tegorocznej edycji spotkania przedstawiono tajniki metody Rogera Burltona z Process Renewal Group, a także pokazano najefektywniejsze systemy wspomagające zarządzanie procesami w dużej firmie.
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł