Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 12/2009

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Bożena Gajdzik

Kompleksowość obsługi klientów w przedsiębiorstwach produkcyjnych w ujęciu marketingowo-logistycznym
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia marketingowo-logistycznej koncepcji obsługi klientów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zaprezentowano kluczowe wyznaczniki jakości obsługi oraz przytoczono ważniejsze etapy proceduralne, umożliwiające realizację przyspieszonych i zindywidualizowanych zamówień. Zwrócono także uwagę na występowanie wielu istotnych powiązań między działaniami logistycznymi i marketingowymi w podnoszeniu efektywności obsługi klientów. W części praktycznej artykułu zaprezentowano procedury obsługi klientów krajowych i zagranicznych stosowane w produkcyjnych przedsiębiorstwach hutniczych.

Comprehensive customer service in production company in relation to marketing and logistic concept
The article highlights the problems of marketing and logistic concept of customer service in a production company. It presents crucial, service quality indicators and also more important procedural stages, which enable fulfilment of accelerated and individual orders. It was also pointed out that a lot of connections between logistic and marketing actions have an impact on effective costumer service increase. The practical part of article describes all working procedures of domestic and international customer service used in metallurgic companies.

Barbara Ocicka

Koszty zaopatrzenia na rynkach niskokosztowych - wyniki badań
Zaopatrzenie na rynkach niskokosztowych jest dynamicznie rozwijającym się procesem w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw. Zainteresowanie przedsiębiorstw zaopatrzeniem w krajach niskokosztowych wzrasta wyraźnie w okresie kryzysu. Celem artykułu jest określenie i analiza istotności barier kosztowych w realizacji zaopatrzenia na rynkach niskokosztowych. Analiza autorki opiera się na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w 2009 r. w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Polsce.

Costs of low-cost country sourcing across industries
Low-cost country sourcing is a dynamic and rapidly developing process in global supply chains management. Companies are even more interested in sourcing from low-cost countries during current economic crisis. The aim of this article is to indicate and analyse cost barriers with regards to low-cost country sourcing. The author's analysis is based on the empirical research conducted among companies located in Poland in 2009.

Emil Bukłaha

Po co szpitalom outsourcing?
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w polskich szpitalach w latach 2004-2008 na temat powodów, zakresu i efektów outsourcingu oraz jego typów. Postawiono również pytanie na temat sensu stosowania tego podejścia w placówkach medycznych. Okazało się, że outsourcing stanowi jedno z najważniejszych narzędzi restrukturyzacji wykorzystywanych w zakładach lecznictwa zamkniętego. Pomimo znacznego zróżnicowania wielkości i zakresu działalności badanych organizacji należy stwierdzić, że polskie szpitale wykazały się znacznym podobieństwem w stosowaniu outsourcingu, niezależnie od miejsca położenia czy zasięgu swojego działania. Stosowanie outsourcingu oceniane zostało wysoko, zarówno pod kątem skuteczności, wysokiego stopnia osiągania oczekiwanych efektów, jak i długofalowego wpływu na funkcjonowanie szpitali.

Do the hospitals actually need outsourcing?
The article presents the outcomes of the research conducted in Polish hospitals in years 2004-2008 concerning the usage of outsourcing as a tool of restructuring processes in health care system. The intention was also to examine the point of using outsourcing-driven approach in hospitals in the field of both medical and non-medical functions. Despite significant variety of medical services offered and different roles played by hospitals in Polish health care system, it turned out that areas of outsourcing as well as the reasons for and effects of using it were highly similar in the research group and positively accounted for. The outcomes of the research conducted clearly pointed out that outsourcing had taken and will take in future important role in hospital management and its restructuring processes.
Edukacja ekonomiczna

Dariusz Milewski

Optymalizacja dostaw w dystrybucji towarów - wybór między strategią ssania a tłoczenia
Podejście kosztowe powinno być stosowane szczególnie w przypadku złożonych problemów logistycznych. Inne metody optymalizacyjne powinny być stosowane, kiedy rozpatrywany jest prosty problem "jeden produkt w jednym miejscu", a inne, kiedy ma być rozwiązywany problem optymalizacyjny całego łańcucha logistycznego. Jednym z problemów optymalizacyjnych w logistyce jest wybór między strategią ssania a tłoczenia. Różnicę między nimi, ogólnie rzecz biorąc, stanowi moment uruchomienia strumienia logistycznego. Oba podejścia mają konsekwencje w postaci różnych poziomów efektywności ekonomicznej, ale nie można ocenić, które z nich jest lepsze. Zależy to od konkretnego przypadku.

Optimization of deliveries in physical distribution of commodities - the choice between pull and push strategy
The total costs approach should be applied especially in case of complex logistics problems. Quite different optimization methods should be used when very simple problem of one "one product in one place" is considered and different when problem of optimization of the whole logistics channels is to be solved. One of the logistics optimization problems is the choice between the strategy of pull or push. The difference between them relate generally speaking to the moment of the start of logistics flows. Both of them have their consequences in form of different levels of economic effectiveness but it is not possible to evaluate which system is better. That depends on a specific problem.

Przegląd wydawnictw

Włodzimierz Januszkiewicz
Najlepsze praktyki w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Polemika

Józef Okulewicz
Moja odpowiedź na "Nowe problemy z logistyką"

Spis treści rocznika 2009

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł