Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Paweł Sobczak
ORCID: 0000-0003-0995-1737

Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki na Wydziale Nauk Stosowanych Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. W swojej działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami analizy i usprawnienia transportu publicznego oraz magazynowania, specjalizuje się także w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych w logistyce ze szczególnym uwzględnieniem procesów magazynowych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.1
JEL: L81 (artykuł w języku angielskim)

W artykule dokonano analizy statystycznej usług magazynowych realizowanych w Polsce w latach 2006–2015. Celem artykułu jest ocena poziomu realizacji tych usług oraz próba określenia przyczyn obecnego stanu. Przeprowadzone analizy dynamiki oraz trendu zmian na rynku magazynowym przyrównano do poziomu PKB w Polsce. Jako metodę badawczą wykorzystano metody statystyczne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na uzyskanie informacji o obecnym stanie i efektywności usług magazynowych w Polsce.

Słowa kluczowe: usługi logistyczne; usługi magazynowe; stan i poziom usług magazynowych; wskaźnik efektywności magazynowej