Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.1
JEL: L81 (artykuł w języku angielskim)
Paweł Sobczak ORCID: 0000-0003-0995-1737 , e-mail: psobczak|wsb.edu.pl| |psobczak|wsb.edu.pl

Ocena efektywności usług magazynowych w Polsce w latach 2006–2015

W artykule dokonano analizy statystycznej usług magazynowych realizowanych w Polsce w latach 2006–2015. Celem artykułu jest ocena poziomu realizacji tych usług oraz próba określenia przyczyn obecnego stanu. Przeprowadzone analizy dynamiki oraz trendu zmian na rynku magazynowym przyrównano do poziomu PKB w Polsce. Jako metodę badawczą wykorzystano metody statystyczne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na uzyskanie informacji o obecnym stanie i efektywności usług magazynowych w Polsce.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: usługi logistyczne; usługi magazynowe; stan i poziom usług magazynowych; wskaźnik efektywności magazynowej

Bibliografia

Bartosiewicz, S. (2018). Ocena procesów magazynowych wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem metody wskaźnikowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 71–84.

Chamier-Gliszczyński, N. and Staniuk, W. and Staniuk, M. (2018). Problematyka wskaźnikowej oceny systemu logistycznego w aspekcie koncepcji audytu logistycznego 9A. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria Transport. Z.120/2018, Warszawa, 49–58.

Coyle, J. and Bardi, E. and Langley C. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Stępnicka, N. and Bąkowska, P. (2013). Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach — wybrane aspekty teoretyczne. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 297–309.

Trzop, A. and Smoleń, K. (2018). Badania dotyczące dostosowania obiektów magazynowych do indywidualnych potrzeb biznesowych — inwestycja build-to-suit. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie 78. Poznań, 231–244.

Twaróg, J. (2005). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Eurostat (2018), Udział wartości dodanej brutto w usługach w wartości dodanej brutto wytworzonej w gospodarce narodowej (ceny bieżące) Dane statystyczne Eurostat z 7.09.2017, http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 9.02.2020)

Eurostat (2018), Zmiana PKB w krajach UE w latach 2006–2017. Dane statystyczne Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2008), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2006 r. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2010), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r.. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2013), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r.. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2016), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2007), Rynek wewnętrzny w 2007. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2010), Rynek wewnętrzny w 2010. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny, http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2013), Rynek wewnętrzny w 2013. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny, http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2016), Rynek wewnętrzny w 2016. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny, http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

GUS (2016), Rynek wewnętrzny w 2017. Opracowanie GUS, Dokument elektroniczny, http://stat.gov.pl (dostęp: 9.02.2020)

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę