Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Piotr Pawlak
ORCID: 0000-0001-7713-9770

Mgr Piotr Pawlak

Absolwent, a obecnie doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo związany z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. Obecnie asystent naukowy w Centrum Telematyki Transportu ITS. Uczestniczy w realizacji prac statutowych, jak również w realizacji innych prac krajowych oraz projektów międzynarodowych prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego w zakresie badawczym tej gałęzi transportu. Podczas realizacji pracy naukowej bierze udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach branżowych oraz projektowych. Autor wielu publikacji związanych z zagadnieniami ekonomiczno- -organizacyjnymi transportu drogowego, jak również z zagadnieniami nowoczesnych technologii związanych z rozwojem tej gałęzi transportu.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.4

Analiza ekobilansowa recyklingu zużytych litowo-jonowych akumulatorów samochodowych w technologii Retriev

W artykule przedstawiono wybrane technologie recyklingu akumulatorów litowo-jonowych (Lithium-Ion batteries — LIBs), zwanych dalej akumulatorami Li-Ion, wykorzystywanych jako źródło zasilania w samochodach hybrydowych i elektrycznych. Zagospodarowanie zużytych akumulatorów Li-Ion, zgodne z zasadami ochrony środowiska, umożliwia odzysk szeregu materiałów i związków, w tym litu, kobaltu i innych. W artykule przedstawiono również wyniki analizy ekobilansowej procesu recyklingu hydrometalurgicznego zużytych akumulatorów Li-Ion. Analizę przeprowadzono metodą IMPACT2002+. Wyniki podano w punktach środowiskowych, których wartość dodatnia oznacza szkodę środowiskową, wynik ujemny zaś korzyść środowiskową. Przedstawiono rezultaty analizy w kategoriach charakterystycznych dla metody IMPACT2002+. Są to: zdrowie ludzkie, jakość ekosystemu, zmiany klimatu oraz zużycie zasobów. Celem artykułu jest oszacowanie potencjalnych obciążeń środowiska charakterystycznych dla technologii recyklingu akumulatorów litowo- -jonowych na podstawie wymagań ekologicznej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment).

Słowa kluczowe: recykling; akumulatory litowo-jonowe; pojazdy hybrydowe i elektryczne