Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza ekobilansowa recyklingu zużytych litowo-jonowych akumulatorów samochodowych w technologii Retriev

Analiza ekobilansowa recyklingu zużytych litowo-jonowych akumulatorów samochodowych w technologii Retriev

W artykule przedstawiono wybrane technologie recyklingu akumulatorów litowo-jonowych (Lithium-Ion batteries — LIBs), zwanych dalej akumulatorami Li-Ion, wykorzystywanych jako źródło zasilania w samochodach hybrydowych i elektrycznych. Zagospodarowanie zużytych akumulatorów Li-Ion, zgodne z zasadami ochrony środowiska, umożliwia odzysk szeregu materiałów i związków, w tym litu, kobaltu i innych. W artykule przedstawiono również wyniki analizy ekobilansowej procesu recyklingu hydrometalurgicznego zużytych akumulatorów Li-Ion. Analizę przeprowadzono metodą IMPACT2002+. Wyniki podano w punktach środowiskowych, których wartość dodatnia oznacza szkodę środowiskową, wynik ujemny zaś korzyść środowiskową. Przedstawiono rezultaty analizy w kategoriach charakterystycznych dla metody IMPACT2002+. Są to: zdrowie ludzkie, jakość ekosystemu, zmiany klimatu oraz zużycie zasobów. Celem artykułu jest oszacowanie potencjalnych obciążeń środowiska charakterystycznych dla technologii recyklingu akumulatorów litowo- -jonowych na podstawie wymagań ekologicznej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment).

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: recykling; akumulatory litowo-jonowe; pojazdy hybrydowe i elektryczne

Bibliografia

Bibliografia/References

Bakierska, M., Chojnacka, A. (2016). Akumulatory litowe jako współczesne systemy magazynowania energii. Wiadomości Chemiczne, (68), 855–871.

Boyden, A. (2014). The environmental impacts of recycling portable lithium-ion batteries. Australian National University, Department of Engineering.

Cusenza, M. A., Bobba, S., Ardente, F. Cellura M., Di Persio F. (2019). Energy and environmental assessment of a traction lithium-ion battery pack for plug-in hybrid electric vehicles. Journal of Clean Production, 215, 634–649.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Departament Tematyczny ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności (2018). Badanie dla Komisji Transportu i Turystyki — Samochody elektryczne o napędzie bateryjnym: rozwój rynku i emisje w całym cyklu życia. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617457/IPOL_STU(2018)617457_PL.pdf (27.10.2020).

Engel, J. (2016). Development perspectives of Lithium-Ion recycling processes for electric vehicle batteries. Open Access Master's Theses. Paper 905.

Gaines, L. (2014). The Future of Automobile Battery Recycling: Charting a sustainable course. Sustainable Materials and Technologies, 1, 2–7.

Górzyński, J. (2007). Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Janas, P. (2019). Firmy ratują sprzedaż aut elektrycznych. https://www.samar.pl/__/3/3.a/104111/3.sc/11/Firmy-ratują-sprzedaż-autelektrycznych-.html?locale=pl (27.10.2020).

Jaworowska, M. (2017). Akumulatory Li-Ion — czy zabraknie materiałów do ich budowy? https://elektronikab2b.pl/biznes/33923-akumulatory-li-ion-czy-zabraknie-materialow-do-ich-budowy (27.10.2020).

Kamińska, E., Merkisz, J., Kamiński, T. (2013). Wykorzystanie metody LCA do szacowania poziomu obciążeń środowiska związanych z odzyskiem ołowiu z surowców wtórnych. Chemik, 67(10), 963–970.

Komisja Europejska (2015). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów. Zamknięcie obiegu — plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym COM/2015/0614 final. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF (27.10.2020).

Mayyas, A., Steward, D., Mann, M. (2018). The case for recycling: Overview and challenges in the material supply chain for automotive li-ion batteries. Sustainable Materials and Technologies, 19. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2018.e00087.

Molenda, J. (2018). Akumulatory Li-ion i Na-ion strategią rozwoju polskiej gospodarki. Biuletyn AGH, (126–127), 4–11.

Nordelöf, A., Poulikkiddou, S., Chordia, M., Bitencourt de Oliveira, Tivander, J., Arvidsson, R. (2019). Methodological approaches to end-of-life modeling in Life Cycle Assessments of Lithium-Ion batteries. Batteries, 5(3), 51. https://doi.org/10.3390/batteries5030051

Polski Komitet Normalizacyjny (2009a). Norma PN-EN ISO 14040:2009. Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Zasady i struktura. Warszawa.

Polski Komitet Normalizacyjny (2009b). Norma ISO PN-EN ISO 14044:2009. Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Wymagania i wytyczne. Warszawa.

Potempa, M., Lewandowski, D., Mikłasz, W., Gawliczek, M. (2017). Recykling akumulatorów Li-Ion. W: M. Bogacka, K., Pikoń (red.), Współczesne problemy energetyki IV, 63–72, Gliwice: Politechnika Śląska.

Sonoc, A., Jeswiet, J, Soo, K. V. (2015). Opportunities to improve recycling of automotive lithum-ion batteries. Procedia CIRP, 29, 752–757.

Stefanowicz, J. A. (2014). Strategia surowcowa w strategiach zintegrowanych ŚSRK i KPZ 2030 — obszary funkcjonalne i złoża strategiczne. Materiały z XXVIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Zakopane 12–15.10.2014, 63–79.

Sun, X., Luo, X., Zhang, Z., Meng, F., Yang, J. (2020). Life cycle assessment of lithium nickel cobalt manganese oxide (NCM) batteries for electric passenger vehicles. Journal of Cleaner Production, 273. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123006

Wójcik, M., Pawłowska, B., Stachowicz F. (2017). Przegląd technologii recyklingu zużytych akumulatorów litowo-jonowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, 295(89), 107–120.

Yu, Y., Chen, B., Huang, K. (2014). Environmental impact assessment and end-of-life treatment policy analysis for Li-Ion batteries and Ni-MH batteries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(3), 3105–3198.

Zeng, X., Li, J., Singh, N. (2014). Recycling of spent lithium-ion battery: a critical review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, (44), 1129–1165.

Strony internetowe/Websites

https://leonardo-energy.pl/potencjal-recyklingu-baterii/ (27.10.2020)

http://knurow.solidarnoscgornicza.org.pl/2018/03/09/szokujacy-raport-samochody-elektryczne-nie-sa-ekologiczne/ (27.10.2020)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę