Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Rafał Rasztorf
ORCID: 0000-0003-0617-1508

Mgr Rafał Rasztorf

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie doktorant Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania. Od 2004 r. związany zawodowo z jedną ze spółek Skarbu Państwa. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zakupami MRO, a od sześciu lat zarządza również magazynami o łącznej wartości zapasów na poziomie 250 mln zł. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.1.4
JEL: R410, R580, R590

Idea współdzielenia pojawiała się w różnych częściach świata, przede wszystkim w największych aglomeracjach miejskich i w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych. Mimo że sama idea współdzielenia środków przemieszczania się osób nie jest nowa (tego typu mobilność funkcjonuje przecież od wieków), to opatrzenie tych procesów systemami logistycznymi i współczesną technologią sprawiło, że współcześnie „sharing” jest jednym z bardziej pożądanych kierunków ewolucji sposobu przemieszczania się w miastach. Celem artykułu jest dokonanie analizy idei współdzielenia w ujęciu logistycznym we współczesnych miastach. W opracowaniu przeanalizowano istotę, uwarunkowania oraz trendy rozwojowe związane z rozpowszechnianiem się idei współdzielenia w logistyce miejskiej. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji carsharingu.

Słowa kluczowe: współdzielenie; logistyka; transport publiczny