Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.1.4
JEL: R410, R580, R590

Źródła współdzielone jako trend w zarządzaniu logistyką współczesnych miast

Idea współdzielenia pojawiała się w różnych częściach świata, przede wszystkim w największych aglomeracjach miejskich i w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych. Mimo że sama idea współdzielenia środków przemieszczania się osób nie jest nowa (tego typu mobilność funkcjonuje przecież od wieków), to opatrzenie tych procesów systemami logistycznymi i współczesną technologią sprawiło, że współcześnie „sharing” jest jednym z bardziej pożądanych kierunków ewolucji sposobu przemieszczania się w miastach. Celem artykułu jest dokonanie analizy idei współdzielenia w ujęciu logistycznym we współczesnych miastach. W opracowaniu przeanalizowano istotę, uwarunkowania oraz trendy rozwojowe związane z rozpowszechnianiem się idei współdzielenia w logistyce miejskiej. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji carsharingu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: współdzielenie; logistyka; transport publiczny

Bibliografia

Bibliografia/References

Akyelken, N., Banister, D., Givoni, M. (2018). The sustainability of shared mobility in London: The dilemma for governance. Sustainability, 10(2). https://doi.org/10.3390/su10020420

Brychcy, M., Przybyłowski, A. (2018). Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 169.

Cherry, C. E., Pidgeon, N. F. (2018). Is sharing the solution? Exploring public acceptability of the sharing economy. Journal of Cleaner Production, 195. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.278

Cohen, B., Kietzmann, J. (2014). Ride on! Mobility business models for the sharing economy. Organisation & Environment, 27. https://doi.org/10.1177/1086026614546199

Ditta, S., Urban, M. C., Johal, S. (2016). Sharing the Road. Toronto: Mowat Centre for Policy Innovation, University of Toronto.

Gadziński, J., Goras, E. (red.) (2019). Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Gajewski, P. (2018). Transport towarów w mieście z wykorzystaniem założeń ekonomii współdzielenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 117. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.117.9

Goras, E. (2016). Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego. Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania przestrzennego. Skrypt (rozdział VI). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Heutger, M. (2017). The Sharing Economy: how logistics can contribute and benefit, https://www.linkedin.com/pulse/sharing-economyhow-logistics-can-contribute-benefit-matthias-heutger (30.03.2020).

Keralla Research (2018). Rynek carsharing w Polsce 2018, Keralla Research, Instytut Badań i i Rozwiązań B2B. https://www.keralla.pl/res/files/SYGNALNE/SYGN_12_10_18_455.pdf (31.12.2021).

Krueger, R., Rashidi, T. H., Rose, J. M. (2016). Preferences for shared autonomous vehicles. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 69. https://doi.org/10.1016/j.trc.2016.06.015

Machado, C., Hue, N., Berssaneti, F., Quintanilh, J. A. (2018). An overview of shared mobility. Sustainability, 10(12). https://doi.org/10.3390/su10124342

Michalski, K., Bednarz, P., Popiel, J. (2019). Carsharing jako forma logistyki współdzielenia w mieście. Turystyka i Rozwój Regionalny, (12). https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.19

Nikitas, A., Kougias, I., Alyavina, E., Tchouamou, E. N. (2017). How can autonomous and connected vehicles, electromobility, BRT, hyperloop, shared use mobility and mobility-as-a-service shape transport futures for the context of smart cities? Urban Science, 1(4). https://doi.org/10.3390/urbansci1040036

Pourbaix, J. (2012). Towards a smart future for cities: urban transport scenarios for 2025. Public Transport International, 60(3).

Rode, P., Floater, G., Thomopoulos, N., Docherty, J., Schwinger, P., Mahendra, A., Fang, W. (2017). Accessibility in cities: transport and urban form. W: G. Meyer, S. Shaheen (red.). Disrupting Mobility. Cham, Switzerland: Springer.

Schaefers, T. (2013). Exploring carsharing usage motives: A hierarchical means-end chain analysis. Transportation Research. Part A: Policy and Practice, 47. https://doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.024

Shaheen, S., Bell, C., Cohen, A., Yelchuru, B. (2017). Travel Behavior: Shared Mobility and Transportation Equity. Washington: U. S. Department of Transportation, Federal Highway Administration.

Shaheen, S., Cohen, A., Zohdy, I. (2016). Shared Mobility: Current Practices and Guiding Principles. Washington: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration,.

Szołtysek, J. (2016). Ekonomia współdzielenia a logistyka miasta — rozważania o związkach. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11).

Szwejser, D. (2018). Car-sharing — regulacje prawne i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Społeczne, 21(2).

Wappelhorst, S., Sauer, M., Hinkeldein, D., Bocherding, A. Glaß, T. (2014). Potential of electric carsharing in urban and rural areas. Transportation Research Procedia, 4. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.028

Waszkowski, E. (2020). Car sharing and transportation trends (updated), https://www.futuremind.com/blog/car-sharing-and-transportationtrends (30.03.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę