Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ryszard Jędrzejczak
ORCID: 0000-0002-5123-0258
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, od 2017 r. adiunkt Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. zdobywa doświadczenie biznesowe w dużych korporacjach międzynarodowych i Spółkach Skarbu Państwa. Tworzy i nadzoruje procesy optymalizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów. Dzięki dużej wiedzy

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, od 2017 r. adiunkt Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. zdobywa doświadczenie biznesowe w dużych korporacjach międzynarodowych i Spółkach Skarbu Państwa. Tworzy i nadzoruje procesy optymalizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów. Dzięki dużej wiedzy z zakresu marketingu i działalności operacyjnej skutecznie nadzoruje i prowadzi współpracę w obszarze B2B, głównie na rynkach zagranicznych.