Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metoda 5S w optymalizacji gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia

i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymali-
zacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfika-
cję procesów w zakresie implementacji i stosowania metody

5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to
przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz

zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymu-
sza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie

optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Ta-
kie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazy-
nowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz

częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod,
które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu

danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę kon-
kurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: relacje; 5S; zarządzanie; magazynowanie; przewaga konkurencyjna; łańcuch dostaw

Bibliografia

Szymonik, A. (2010). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa: Difin.

Chieh-Yu, L. (2008). Determinants of the adoption of technological innovations by logistics service providers in China, International Jo-
urnal of Technology Management and Sustainable Development, 1(7).

Zimon, G. (2016). Accounting tools vs. logistics costs control in a trading company, LogForum, 2(12).
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/metoda-5s-czyli-jak-zwiekszyc-efektywnosc-w-zakladach-produkcyjnych,31232.html (29.01.2020)
Kórnicki, L., Kubik, Sz. (2008). Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej, Wrocław: ProdPress.com.
Imai, M. (2018). Gemba Kaizen, Warszawa: MT Biznes.
Deshpande S. P., Damle V. V., Patel M. L., Kholamkar A. B. (2015). Implementation of '5S' Technique in a Manufacturing Organization:
a Case Study. International Journal of Research in Engineering and Technology, 1(4).

Kuczyńska-Chałada, M. (2017). Proces wdrożenia metody 5s w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W: R. Knosala (red.) Innowacje w zarzą-
dzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją,

Rychlewski, P. (2017). Lean Project One: Jak skutecznie wdrożyć i utrzymać system 5S, PrimLean.

Ramesh K., Muruganantham V. R., Arunkumar N. R. (2014). 5S Implementation Studies in Biomass Processing Unit. International Jour-
nal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3(4).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę