Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Tadeusz Pokusa
ORCID: 0000-0002-7754-9443

Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. W jego dorobku naukowym na szczególną uwagę zasługują badania związane z problematyką logistyki humanitarnej, koncepcji Efficient Consumer Response oraz zarządzania logistyczno-marketingowego w sferze sportu. W odniesieniu do problematyki logistyki humanitarnej opublikował cykl artykułów w czołowych czasopismach naukowych. Zorganizował pierwszą w Polsce konferencję naukową na temat logistyki humanitarnej. Zwieńczeniem długoletnich badań w zakresie logistyczno-marketingowych procesów obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw była monografia i artykuły wydane w Polskiej Akademii Nauk i dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.2
JEL: I14, R41, Z13

Artykuł traktuje o zastosowaniu logistyki humanitarnej w aspekcie eksponowania społecznego komponentu jej istoty oraz determinant skuteczności z akcentem na hybrydyzację. W tym kontekście należy widzieć cel artykułu, którym jest wskazanie społecznego miejsca logistyki humanitarnej w warunkach kryzysowych. Podnoszony jest w tym przypadku fakt, iż fundamentalne zadanie sprowadza się tu do szybkiej reakcji na sytuację kryzysową w celu ratowania życia czy zapobieżenia lub ulżenia cierpieniu ludzkiemu. Autor wskazuje na wagę problemu przez pryzmat literatury przedmiotu, przytaczając szereg prac, które opublikowano po 2009 r., kiedy to termin „logistyka humanitarna” został bliżej rozpoznany. Wskazuje ponadto przesłanki rozwoju zainteresowania tą problematyką. W sposób szczególny potraktował problem miejsca logistyki humanitarnej w naukach społecznych na tle poglądów i perspektyw spojrzenia na ten nad wyraz aktualny obszar zainteresowania logistyki. Jest to konieczne uzupełnienie klasycznego podejścia do logistyki, akcentujące człowieka i jego potrzeby w sytuacjach kryzysowych i nie tylko. To inne, humanitarne rozumienie systemu logistyki.

Słowa kluczowe: logistyka humanitarna; sytuacje kryzysowe; nauki społeczne; determinanty skuteczności logistyki humanitarnej; hybrydyzacja logistyki humanitarnej