Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.5.2
JEL: I14, R41, Z13

Logistyka humanitarna jako społeczne wyzwanie współczesnych czasów

Artykuł traktuje o zastosowaniu logistyki humanitarnej w aspekcie eksponowania społecznego komponentu jej istoty oraz determinant skuteczności z akcentem na hybrydyzację. W tym kontekście należy widzieć cel artykułu, którym jest wskazanie społecznego miejsca logistyki humanitarnej w warunkach kryzysowych. Podnoszony jest w tym przypadku fakt, iż fundamentalne zadanie sprowadza się tu do szybkiej reakcji na sytuację kryzysową w celu ratowania życia czy zapobieżenia lub ulżenia cierpieniu ludzkiemu. Autor wskazuje na wagę problemu przez pryzmat literatury przedmiotu, przytaczając szereg prac, które opublikowano po 2009 r., kiedy to termin „logistyka humanitarna” został bliżej rozpoznany. Wskazuje ponadto przesłanki rozwoju zainteresowania tą problematyką. W sposób szczególny potraktował problem miejsca logistyki humanitarnej w naukach społecznych na tle poglądów i perspektyw spojrzenia na ten nad wyraz aktualny obszar zainteresowania logistyki. Jest to konieczne uzupełnienie klasycznego podejścia do logistyki, akcentujące człowieka i jego potrzeby w sytuacjach kryzysowych i nie tylko. To inne, humanitarne rozumienie systemu logistyki.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka humanitarna; sytuacje kryzysowe; nauki społeczne; determinanty skuteczności logistyki humanitarnej; hybrydyzacja logistyki humanitarnej

Bibliografia

Bibliografia/References

Ambroziak, S., & Kania, P. (2013). Organizacja logistyki humanitarnej na przykładzie Syrii. Logistyka (5), 39–41

Antonowicz, M. (2016). Wyzwania logistyczne firm — elastyczne łańcuchy dostaw. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, (255), 215–229. https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_255/21.pdf

Banaszyk, P., Kauf, S., & Szołtysek, J. (2021). Logistyka jako czynnik dobrostanu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2001). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2012). Tendencje rozwojowe i integracyjne logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 4–10.

Blaik, P. (2016). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. IV zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Chaberek, M. (2020). Ład gospodarczy w gospodarowaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Ciesielski, M. (2009). Nowe problemy z logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 2–4.

Ciesielski, M. (2011). Definicje i zakresy pojęć logistyki oraz sieci dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 2–4.

Gattorna, J. (2013). Era dynamicznych łańcuchów dostaw, https://log24.pl/news/era-dynamicznych-lancuchow-dostaw

Gustavsson, L. (2003). Humanitarian logistics: Context and challenges. Forced Migration Review, (18), 6–8, https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR18/fmr1803.pdf

Jurczak, M. (2020). Prognozowanie hybrydowe, czyli metoda na trudne czasy, https://trans.info/es/prognozowanie-hybrydowe-czyli-metodana-trudny-czas-176069

Lee, H. (2013). Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw. W: Sztuka zarządzania łańcuchami dostaw. ICAN Institute.

Lee, H. (2004). The triple-A supply chain. Harvard Business Review, (October).

Łupicka, A. (2011). Logistyka akcji humanitarnych jako jeden z procesów zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Prace Naukowe UE Wrocław, (234), 257–269.

Łupicka, A. (2011). Wsparcie logistyczne akcji humanitarnych. Logistyka, (2), 40–42.

Malara, Z. (2009). Działalność dobroczynna przedsiębiorstwa jako składowa globalnego potencjału antykryzysowego. W: T. Pokusa, & M. Duczmal (red.), Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe — wybrane problemy. Instytut Śląski.

Marciniak, D. (2020). Podstawowe problemy wpływające na logistyczne uwarunkowania zarządzania kryzysowego. Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, (4), 109–124.

Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Matwiejczuk, R. (2021). Logistyka w zarządzaniu strategicznym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Marcinkowski, J. M. (2019). Humanitarny łańcuch dostaw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Mordzak, K. (2017). Operacje humanitarne. Cz. II. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Nerć-Pełka, A., & Wysocka, A. (2012). Logistyka i transport a wyzwania współczesnej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (735), 69–82.

Pokusa, T., & Duczmal, M. (red.) (2009). Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe — wybrane problemy. Instytut Śląski.

Pokusa, T., & Duczmal, W. (red.) (2009). Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne — na przykładzie wybranych instytucji. Instytut Śląski.

Pokusa, T., & Grzybowski, W. (2010). Logistyka humanitarna. Istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno-wojskowej. Cz. 1. Logistyka, (2), 29–31.

Pokusa, T. (2012). Logistyka humanitarna — istota, warunki skuteczności i porównanie z ujęciem klasycznym. W: S. Kauf (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych (149–167). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2011). Logistyka humanitarna — odpowiedź na współczesne zagrożenia. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (2), 34–44.

Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2012). Uwarunkowania i bariery w logistycznym wymiarze zarządzania kryzysowego. Logistyka, (6), 5–8.

Sterczewska, I. (2011). Wybrane elementy zarządzania kryzysowego. Zeszyt Naukowy Apeiron, (5), 167–180.

Szołtysek, J. (2009). Logistyka akcji humanitarnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka (3), 2–8.

Szołtysek, J. (2010). Typologia obszarów stosowania logistyki — propozycja rozwiązania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (8), 2–6.

Szołtysek, J. (2012). Paradygmat logistyki a paradygmaty w logistyce. W: S. Kauf (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych (55–64). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Szołtysek, J. (2022). Identyfikacja wyzwań logistyki we współczesnym świecie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), 2–10. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2022.2.1

Szołtysek, J. (red.) (2010). Nowe zastosowania logistyki. Przykłady i studia przypadków. Instytut Logistyki i Magazynowania.

Szołtysek, J., Twaróg, S., & Jeż, R. (2018). Logistyka społeczna — kontrowersje wokół jej istoty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (505), 56–65. https://doi.org/10.15611/pn.2018.505.04

Taleb, N. (2020). Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Zysk i S-ka

Usewicz, T. (2016). Logistyka w działalności wybranych podmiotów niosących pomoc humanitarną. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12, CD), 817–831.

Van Wassenhove, L. N. (2006). Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, 57. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602125

Witkowski, J. (2020). Dzieje logistyki. Od wspierania przemocy do doskonalenia jakości życia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Woods, T. (2007). Moralność i prawa ekonomii na drodze do pojednania. W: T. Woods (red.), W obronie zdrowego rozsądku. Arwil.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę