Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

The analysis of passenger carriage in Polish air transport in 2011–2018 (part 2)

Analiza przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym w Polsce w latach 2011–2018 (cz. 2)

This article contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic with the specification of carriers for the years 2011–2018. A forecast of traffic growth in the aviation market until 2035 is presented. Took into account situation of the pandemic in early March 2020 was addressed. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This allowed to fill the gap in the literature, where previously information was compiled only for each year separately.

Niniejszy artykuł (część 2) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym z wyszczególnieniem państw w latach 2011–2018. Przedstawiono prognozę wzrostu ruchu na rynku lotniczym do 2035 r. Odniesiono się do sytuacji związanej z pandemią na początku marca 2020 r. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: air transport; airport; passenger; scheduled traffic; non-scheduled traffic (transport lotniczy; port lotniczy; pasażer; ruch regularny; ruch czarterowy)

Bibliografia

Bibliografia/References

Litertura/Literature

Ryanair (2019). Ryanair Annual Report 2019. https://investor.ryanair.com/wp-content/uploads/2018/10/Ryanair-H1-FY19-Presentation.pdf (5.05.2020).

Walków, M. (2020). Linie lotnicze w poważnym kryzysie z powodu koronawirusa. "Sytuacja jest gorsza, niż myśleliśmy", https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/koronawirus-spowodowal-kryzys-w-liniach-lotniczych/21n3004 (23.03.2020).

Wizz Air (2019). Wizz Air Holdings Plc Annual report and accounts 2019, https://wizzair.com/static/docs/default-source/downloadabledocuments/corporate-website-transfer-documents/annual-reports/ar-f19-final-(web-indexed)_6afd66af.pdf (5.05.2020).

 

Strony internetowe/Websites

https://dlapilota.pl/ (02.05.2020)

www.ulc.gov.pl (15.01.2021)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę