Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Uwarunkowania logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w działalności przedsiębiorstw

Niejednoznaczne podejście do postrzegania zarządzania logistyką oraz zarządzania łańcuchem dostaw oraz ich wzajemnych relacji budzi wiele wątpliwości na gruncie teoretycznym. Znajduje to także odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej, jednak w tym przypadku może wiązać się z brakiem możliwości wykorzystania potencjału, jaki oferuje wdrażanie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Kształtowanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku wiąże się przede wszystkim z identyfikacją takich obszarów, w których istnieje potencjał wzrostu efektywności działań. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach dotyczących postrzegania roli logistyki oraz jej relacji z zarządzaniem łańcuchem dostaw w tworzeniu i wzroście wartości.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka; zarządzanie łańcuchem dostaw; badanie ankietowe; przedsiębiorstwa

Bibliografia

Bibliografia

Ballou R. H. (20007). The evolution and future of logistics and supply chain management. European Business Review ().

Blaik, P. (2012). Tendencje rozwojowe i integracyjne logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 4–10.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.

Blaik, P. (2018). Megatrendy i ich wpływ na rozwój logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 2–11.

Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk, R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania Przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Warszawa: PWE.

Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: PCDL.

Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: PWE.

La Londe, B. J., Masters, J. M. (1994). Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century. International Journal of Physical

Distribution and Logistics Management, 24(7), 35–47, https://doi.org/10.1108/09600039410070975.

European Committee for Standardization. (1997). Logistics — Structure, basic terms and definitions in Logistics. Brussels, CEN/TC 273.

Mentzer, J. T. (red.). (2001). Supply Chain Management. Thousand Oaks: Sage Publications.

Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw — próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), 2–8.

Świerczek, A. (2012). Próba naukowej refleksji nad koncepcją łańcucha dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2–7.

Szozda, N., Świerczek, A. (2016). Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw. Warszawa: PWE.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje — procedury — doświadczenia. Warszawa: PWE.

Zokaei, K., Hines, P. (2007). Achieving Customer Focus in Supply Chains. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 37(3), 223–247.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę