Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wybrane problemy funkcjonowania magazynu — w teorii i praktyce

W artykule opisano podstawowe powiązania pomiędzy magazynem, użytkownikiem i otoczeniem (środowiskiem). Dokonano analizy czynników (właściwości) wpływających na funkcjonowanie magazynu. Zaprezentowano również wybrane sterowalne wielkości magazynowe w dyskretnych chwilach czasowych, zwracając uwagę na analizę ilościowych mierników, w tym ryzyka, wykorzystywanych do oceny procesów logistycznych. Omówiono klasyfikację zagrożeń mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki magazynowej.

Zostały tu zaprezentowane funkcje losowe o znanych rozkładach prawdopodobieństwa, pozwalające określić podatność magazynu na powstanie sytuacji niebezpiecznych, a także wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w wybranych magazynach w kontekście przebiegu procesów magazynowych w warunkach rzeczywistych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: magazyn; ryzyko; użytkownik; mierniki magazynowe; zagrożenia; bezpieczeństwo; podatność

Bibliografia

Bibliografia

Blecker, T. (2008). RFID in Operations and Supply Chain Management: Research and Applications. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Carvalho, M. S., Pereira, G. A. B. (2012). Warehouse Design and Product Assignment and Allocation: a mathematical programming model. Braga.

Cyrul, T. (2008). Uwagi o czynnikach efektywnego sterowania ryzykiem. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, (1–4), 131–140.

Essig, M., Hülsmann, M., Kern, E. M., Klein-Schmeink, S. (2013). Supply Chain Safety Management: Security and Robustness in Logistics. Berlin: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-642-32021-7.

Gorskij, J. M. (1978). Informacjonnyje aspekty uprawlienija i modelirowanija. Nauka. Niebezpieczny świat Systemy Informacja Bezpieczeństwo. AON, Warszawa 2015.

Paszkowski, S. (1999). Podstawy teorii systemów i analizy systemowej. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Richards, G. (2018). Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse. New York: Kogan Page.

Sienkiewicz, P. (2015). Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów. W: P. Sienkiewicz (red.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Warszawa: PWN.

Szymonik, A. (2016). Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Thomas, A. R., Vaduva, S. (2015). Global Supply Chain Security: Emerging Topics in Research, Practice and Policy. New York: Springer.

Zaskórski P. (2015). Informacyjna ciągłość działania determinantą bezpieczeństwa organizacji. W: Niebezpieczny świat. Systemy, informacja,

bezpieczeństwo. Warszawa. Wydawnictwo AON.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę