Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.3
JEL: L61

Zasobochłonność sektorowa na przykładzie koksochłonności przemysłu stalowego w Polsce

W publikacji przedstawiono analizę koksochłonności wykonaną dla polskiego sektora stalowego przy użyciu statystyki opisowej. Zasobochłonność stanowi jeden z istotnych mierników oceny zrównoważoności gospodarki, przemysłu i przedsiębiorstw. Koks jest podstawowym materiałem (zasobem) stosowanym w hutnictwie do wytwarzania stali. Koksochłonność w przemyśle stalowym jest miarą przetworzenia i zużycia koksu przez huty zintegrowane, czyli wyposażone w instalacje wielkich pieców i konwertorów. W artykule dokonano analizy koksochłonności w procesie produkcji stali w Polsce. Koksownie w Polsce oferują koks stalowy, koks odlewniczy, opałowy i eksportują koks (to wyjaśnienie jest istotne dla zrozumienia zakresu analizy). Przedstawiono także rynek koksowniczy w Polsce (zmiany w ujęciu historycznym) wraz z wolumenem produkcji koksu w latach 1995–2019. Następnie dokonano porównań wielkości produkcji koksu z wielkością produkcji surówki żelaza oraz produkcji stali wywtarzanej w technologii BF+BOF (ang. Blast Furnace + Basic Oxygen Furnace). Wykonana analiza może być użyteczna przy ocenie wpływu przemysłu koksowniczego i stalowego na zrównoważoność gospodarki w obszarze zasobochłonności, na przykładzie produkcji koksu. Wartością dodaną artykułu jest długoterminowe (historyczne) ujęcie koksochłonności. Analiza została wykonana na podstawie danych branżowych przedstawionych w ujęciu rocznym za okres minionych 25 lat. Celem badań (analizy) było ustalenie stopnia zmian w poziomie koksochłonności w aspekcie rynkowym: dostawca–odbiorca.

Słowa kluczowe: zasoby; zasobochłonność; koks; przemysł koksowniczy; przemysł stalowy

Bibliografia

Bibliografia/References

Blaik, P. (2001). Logistyka. Warszawa: PWN.

Bendkowski, J., Radziejowska, G. (2011). Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Coyle, J. J., Bardi E. J., Langley Jr., C. J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dueck, O., Schoetz, S. (2003). Gospodarka materiałowa. Poradnik praktyczny. Warszawa: Wydawnictwo ALFA-WEKA.

Dzienniak, S. (2020a). Zużycie mediów energetycznych w hutnictwie. Katowice: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH).

Dzienniak, S. (2020b). Droga energia przyczyną niskiej konkurencyjności polskiej gospodarki na przykładzie przemysłu stalowego. Prezentacja na konferencji PTE pt. Ekonomiczne skutki pandemii. Katowice, 22.09.2020.

Fertsch, M. (red.) (2003). Logistyka produkcji. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Gajdzik, B. (2015a). Odpowiedzialny wybór dostawców z zarządzaniu zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie hutniczym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, 67(3), 42–49.

Gajdzik, B. (2015b). Samoocena dostawców w odpowiedzialnym pozyskiwaniu zasobów. Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej, 3931, 57–78.

Gajdzik, B., Zagórska, M. (2020). Analiza stalochłonności polskiej gospodarki przy użyciu wybranych mierników. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 19–25. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.6.3

Horbal, R. (2008). Partnerska współpraca. Top Logistyk, (6). Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (2020). Polski przemysł stalowy. Katowice.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Raporty roczne z lat 2003–2020, Katowice.

Kiel, D. Müller, J. M., Arnold, Ch. (2017). Sustainable Industrial Value Creation: Benefits and Challenges of Industry 4.0. International Journal of Innovation Management, 21(8), 1–34. https://doi.org/10.1142/S1363919617400151

Nowak, Z. (red.) (2001). Zarządzanie środowiskiem. Cz. 1. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 347.

Pfohl, H. -Ch. (2000). Zarządzanie logistyką. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Pichlak, M. (2020). Współpraca w działalności ekoinnowacyjnej wspierającej wdrażanie Przemysłu 4.0. W: A. Michna, J. Kaźmierczak (red.), Przemysł 4.0 w organizacjach. Warszawa: CeDeWu, 99–107.

Polski Przemysł 4.0 (2018). Raport specjalny 2018 przygotowany na Nowy Przemysł Expo.

Radziejowska, G. (2013). Koncepcja logistyczna zaopatrzenia jako determinanta zarządzania materiałami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1888(63).

Sołtysik, M. (2003). Zarządzanie logistyczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Śliwczyński, B. (red.) (2015). Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów i oceny efektywności procesów. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.

Wersty, B. (red.) (1993). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę