Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 2/2020

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.1
JEL: D83, M31, M54

Jedną z podstawowych cech współczesnych organizacji zarówno przemysłowych, jak i usługowych jest zdolność do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji przy aktywnym udziale klientów w tych procesach. Zasadne jest więc oparcie polityki zarządzania organizacjami na perspektywie klienta. Umożliwia ona pozyskiwanie wartości, jej współtworzenie przy aktywnym udziale klientów oraz systemowe wykorzystanie ich wiedzy i doświadczeń poprzez interakcje zachodzące wielokrotnie w dowolnym miejscu i czasie. W praktyce gospodarczej większość organizacji funkcjonujących w Polsce jest zarządzana z perspektywy organizacji, co prowadzi do względnie niskiej innowacyjności podmiotów gospodarczych. W artykule podjęto próbę oceny poziomu innowacyjności organizacji przemysłowych i usługowych przez pryzmat podstawowego miernika, jakim jest udział organizacji innowacyjnych w ogólnej ich liczbie, w szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytania: 1) czy polskie organizacje przemysłowe i usługowe są innowacyjne? 2) jaka jest struktura wdrażanych innowacji? 3) jaka jest dynamika wdrażanych innowacji? 4) czy innowacje marketingowe znajdują odzwierciedlenie w polityce rozwoju organizacji? 5) jaka jest struktura innowacji marketingowych? Celem publikacji jest też sprawdzenie tezy, że powszechność wdrażania innowacji marketingowych jest względnie niska i zróżnicowana w organizacjach przemysłowych oraz usługowych. Zależy ona głównie od wielkości organizacji gospodarczych oraz typów innowacji. Wdrażane innowacje są raczej skutkiem myślenia z perspektywy organizacji, a nie myślenia z perspektywy klientów.

Słowa kluczowe: innowacja; marketing; organizacja; wiedza; zarządzanie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.2
JEL: M31, M37

Autor przedstawia założenia i wyniki trzech badań pilotażowych oraz eksperymentu dotyczących efektywności marketingowej reklam nasyconych treścią sprawczą lub wspólnotową. Wykorzystując model podwójnej perspektywy sprawczości i wspólnotowości oraz teorię zbieżności z „Ja”, założono w nich, że reklama sprawcza będzie wartościowana przez „Ja” odbiorcy (zgodnie z perspektywą aktora dążącego do realizacji osobistego celu), a reklama wspólnotowa przez „Ja” wspólnotowe (zgodnie z perspektywą obserwatora oceniającego dobre intencje innych osób). W toku badań pilotażowych ustalono, że przygotowane animowane reklamy produktu (marchwi) charakteryzowały się wysoką sprawczością lub wspólnotowością. Eksperyment wykazał, że reklama sprawcza powodowała silniejszy związek między intencją odbiorcy do jedzenia marchwi a pozytywnymi postawami wobec produktu i reklamy. Reklama wspólnotowa powodowała natomiast silniejszy związek między wspólnotowością odbiorcy a pozytywnymi postawami wobec produktu i reklamy. Badanie potwierdziło, że wartościowanie reklamowanych produktów jest zgodne z podstawowymi wymiarami życia ludzi, tj. ich dążeniem do realizacji własnych celów oraz nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi.

Słowa kluczowe: wspólnotowość; sprawczość; efektywność reklam; zbieżność z „Ja”; SEM-PLS.
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.3
JEL: D91, E22, G41

Individual participants on financial markets do not constitute a homogeneous group. Hence, defining the whole community as "investors" may be too simplistic. This article is of a research nature and poses an attempt to identify rough characteristics and differences between Polish retail investors and stock traders. The results of the pilotage research confirm a distinction of a class of stock traders proposed in the literature, due to their idiosyncratic business model. Furthermore, minor differences in declared risk propensity, frequency of the ovetrading and motivation to undertake activity on the markets were identified. The results described in this article can be used by brokers and brokerage houses to better understand their client and tailor an offer to his diverse needs.

Indywidualni uczestnicy rynków finansowych nie stanowią jednolitej grupy, a określenie całej zbiorowości mianem inwestorów może stanowić zbytnie uproszczenie. Prezentowany artykuł badawczy stanowi próbę identyfikacji przybliżonych charakterystyk oraz różnic dzielących polskich inwestorów indywidualnych oraz traderów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pierwotnych potwierdzają proponowane w literaturze rozróżnienie klasy traderów ze względu na ich unikatowy model działalności. Zidentyfikowano przy tym także pomniejsze różnice w deklarowanej przez osoby z tej grupy skłonności do ryzyka oraz częstotliwości ovetradingu, a także motywacji do prowadzenia działalności na rynkach. Prezentowanymi wynikami badań mogą posłużyć się brokerzy oraz domy maklerskie, celem lepszego zrozumienia ich klienta i dopasowania oferty do jego zróżnicowanych potrzeb.

Słowa kluczowe: investors; traders; financial markets; stock exchange; research results (inwestorzy; traderzy; rynki finansowe; giełda; wyniki badań)
Pobierz artykul

Kodeks środowiska naukowego marketingu został przyjęty uchwałą Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu w dniu 21 grudnia 2019 roku, po wcześniejszych konsultacjach z Radą Naukową PNTM.

Słowa kluczowe:
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł