Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Anna Baraniecka
ORCID: 0000-0002-4281-5537
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.1
JEL: M21, Q57

Autorka wskazuje na istotę i znaczenie ekologistyki w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw w kontekście nasilającego się kryzysu środowiskowego. Wychodząc z założenia, że oddolne inicjatywy pojedynczych przedsiębiorstw mające swoje źródło w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również w dążeniu do poprawy konkurencyjności są w stanie realnie i szybciej niż projekty systemowe wpłynąć na eliminowanie największych zagrożeń dla środowiska naturalnego, autorka prezentuje rozwiązania z zakresu ekologistyki, które można aplikować w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego status. Celem rozważań podjętych w referacie jest prezentacja autorskiego modelu zaawansowania ekologistyki oraz sposobów oceny działań w tym zakresie w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: ekologistyka; zielona logistyka; kryzys środowiskowy; ślad węglowy; model rozwoju ekologistyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.