Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.1
JEL: M21, Q57

Ekologistyka jako odpowiedź przedsiębiorstw na kryzys środowiskowy

Autorka wskazuje na istotę i znaczenie ekologistyki w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw w kontekście nasilającego się kryzysu środowiskowego. Wychodząc z założenia, że oddolne inicjatywy pojedynczych przedsiębiorstw mające swoje źródło w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również w dążeniu do poprawy konkurencyjności są w stanie realnie i szybciej niż projekty systemowe wpłynąć na eliminowanie największych zagrożeń dla środowiska naturalnego, autorka prezentuje rozwiązania z zakresu ekologistyki, które można aplikować w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego status. Celem rozważań podjętych w referacie jest prezentacja autorskiego modelu zaawansowania ekologistyki oraz sposobów oceny działań w tym zakresie w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ekologistyka; zielona logistyka; kryzys środowiskowy; ślad węglowy; model rozwoju ekologistyki

Bibliografia

Baraniecka, A. (2018). Ekologistyka. W: J.Witkowski, A. Baraniecka (red.), Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój. Warszawa: PWE.

Baraniecka, A. (2013). Supply Chain Development Process. W: M. Szymczak (red.), Managing Toward Supply Chain Maturity. London: Polgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137359667.0008

Baraniecka, A. (2014). Kurs e-learningowy Ekologistyka w przedsiębiorstwie. Moduł: Ocena ekologistyki. Projekt Kuźnia Kadr IV, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Berishy, N.M. i Scholz-Reiter, B. (2016). Development and implementation of a green logistics-oriented framework for batch process industries: Two case studies. Logistics Research, 9(216), 1-10. https://doi.org/10.1007/s12159-016-0137-8

Bolstorff, P. i Rosenbaum, R. (2007). Supply Chain Excellence. A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model. New York: AMACON.

Carbon Trust. (2006). Carbon footprints in the supply chain: The next step for business. UK: Carbon Trust. Pozyskano z: http://www.carbontrust.co.uk

Carbon Trust. (2016). Supply Chain Transformation and Resource Efficiency. UK: Carbon Trust. Pozyskano z: http://www.carbontrust.co.uk

CDP. (2015). Climate Change Report 2015: Companies and Cities for Low Carbon Economy In Central and Eastern Europe. CDP CEE Report. Pozyskano z: www.cdp.net

Choi, Y. i Zhang, N. (2011). Does proactive green logistics management improve business performance? A case of Chinese logistics enterprises. African Journal of Business Management, 5(17), 7564-7574. https://doi.org/10.5897/ajbm11.613

GIOS. (2018). Stan środowiska w Polsce. Raport 2018. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska. https://doi.org/10.12775/ppos.2014.040

IPCC. (2018). Report. Global Warming of 1,5oC. Switzerland: IPCC. Pozyskano z: http://www.ipcc.ch/report/

Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Lee, F, Su-Yol, I. i Klassen, R-D. (2008). Drivers and Enablers That Foster Environmental Management Capabilities in Small- and Medium Sized Suppliers in Supply Chains. Production and Operations Management Society, (17). https://doi.org/10.3401/poms.1080.0063

Li, F., Schwarz, L. i Haasis, H.-D. (2016). A fremework and risk analysis for supply chain emission trading. Logistics Research, 9(1).

Linton, J.D., Klassen, R. i Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chain: An introduction. Journal of Operations Management, (25), 1075-1082. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.012

Mesjasz-Lech, A. (2011). Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej. Czestochowa: Technical University of Czestochowa.

Michniewska, K. (2012). Ekologistyka. Praktyczne wykorzystanie w biznesie. Logistyka odzysku, 1(2).

Murkowski, A. i Skórska, E. (2016). Czy dwutlenek węgla w powietrzu ma wpływ na sprawność intelektualną człowieka? Kosmos. Problemy nauk biologicznych, 65(4), 631–636.

Pfohl, H.Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: ILiM.

Piniecki, R. (2002). Realizacja zasad ekologistyki. W: D. Kisperska-Moroń, E. Płaczek, R. Piniecki (red), Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.

Poirier, Ch.C. i Quinn, F.J. (2004). How are we doing – A Survey of Supply Chain Progress. Supply Chain Management Review, 8.

PSDB. (2008). Raport, pt. Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne. Warszawa: PSDB, Grupa WYG.

Rad, S.T. i Gülmez, Y.S. (2017). Green Logistics for Sustainabilit, International Journal of Management Economics and Business, 13(3).

Rao, P. i Holt, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance? International Journal of Operations & Production Management, 25(9), 898-916. https://doi.org/10.1108/01443570510613956

Rodrigue, J.P., Slack, B. i Comtois, C. (2012). Green logistics. Pozyskano z: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/

Sarkis, J. (2012). A baundaries and flows perspective of green supply chain management. Supply Chain Management. An International Journal, 17(2). https://doi.org/10.1108/13598541211212924

Sbihi, A. i Eglese, R.W. (2009). Combinatorial optimization and Green Logistics. Annals of Operations Research, 175(1), 159-175. https://doi.org/10.1007/s10479-009-0651-z

Seroka-Stolka, O. (2014). The development of green logistics for implementation sustainable development strategy in companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (151), 302-309. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.028

Seuring, S. i Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020

Słupik, S. (2014). Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm. Gospodarka w praktyce i teorii, 3(36). https://doi.org/10.18778/1429-3730.36.06

UN. (2019). Report. Global Environment Outlook. GEO-6. Healthy Planet, Healthy People. Cambridge University Press: United Nations Environment Programme. https://doi.org/10.1017/9781108627146

Wang, Z. i Sarkis, J. (2013). Investigating the relationship of sustainable supply chain management with corporate financial performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 871-888. https://doi.org/10.1108/ijppm-03-2013-0033

WMO. (2019). Report WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018. Geneva: World Meteorological Organization. https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e577

World Bank. (2018). Connecting to Compete 2018 Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.

Zsidisin, G.A. i Siferd, S.P. (2001). Environmental purchasing: A framework for theory development. European Journal of Purchasing and Supply Management, 7(1), 61-73. https://doi.org/10.1016/s0969-7012(00)00007-1

Zuzek, D.K. (2017). Świadomość ekologiczna przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (326), 166–169. https://doi.org/10.33119/se.2017.309

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę