Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.7.2
JEL: L15, M30, M31, M11, O32

Działania marketingowe jako narzędzie w procesie doskonalenia wyrobu medycznego (na przykładzie stentów naczyniowych do tętnicy udowej powierzchownej)

Procesy zarządzania jakością w firmach produkujących wyroby medyczne łączą skoordynowane prace działów marketingu i sprzedaży celem pozyskania i utrzymania klientów. Efektywne zarządzanie to koncentracja na aktywnościach ostatniej fazy zarządzania jakością wyrobu medycznego — fazie dystrybucji produktu. Przewagę konkurencyjną firm medycznych produkujących wyroby medyczne do zabiegów endowaskularnych (zabiegi wewnątrznaczyniowe przeprowadzane wewnątrz światła naczynia krwionośnego bez konieczności jego otwierania) stanowi utrzymanie satysfakcji klienta przez stały proces doskonalenia używanego wyrobu medycznego. Efektywne budowanie wizerunku producenta wpływa na pozytywne postrzeganie marki przez użytkowników oraz ich przywiązanie. Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładowych działań marketingowych stosowanych przez firmy produkujące wyroby medyczne do procedur endowaskularnych stanowiących narzędzie w procesie doskonalenia wyrobu medycznego. Kolejnym celem jest wskazanie wpływu satysfakcji użytkownika wyrobu medycznego na wybór i postrzeganie marki używanego produktu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie jakością wyrobów medycznych; doskonalenie wyrobu medycznego; marka produktu; satysfakcja klienta

Bibliografia

Bibliografia/References

Cheverton, P. (2006). Jak skutecznie wykorzystać potencjał Twojej marki. Gliwice: Helion. de Chernatony, L. (2003). Marka. Wizja i tworzenie marki. Gdańsk: GWP.

Gruszka, J. i Tytyk, E. (2018). Problemy ergonomiczne i jakościowe w różnych fazach istnienia wyrobów technicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, (77). https://doi.org/10.21008/j. 0239-9415.2018.077.05

Hamrol, A. i Mantura, W. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hill, N. i Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Jevons, C. (2005). Names, brands, branding: Beyond the signs, symbols, products and services. Journal of Product and Brand Management, 14(2). https: //doi.org/10.1108/10610420510592590

Juting, K. i Mobius, M. (1993). Aufbau eines unternehmensweiten Qualitatssystems und Vorbereitung auf die Zertifizierung. Sonderteil in Hanser Fachzeitschriften. Munchen: Carl Hanser Verlag.

Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.

Kapferer, J. N. (2008). The New Strategic Brand Management. London, Philadelphia: Kogan Page.

Klementova, J., Zavadsky, J. i Zavadska, Z. (2015). The Measurement and Evaluation of the Service Quality through Customers „Satisfaction”' Procedia. Economics and Finance, 26. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00893-X

Kowalik, K. i Klimecka-Tatar, D. (2018). Model zarządzania jakością usług w kontekście satysfakcji klienta. Quality Production Improvement, 1(8). https://doi. org/10.30657/qpi. 2018.08.03

Krodkiewska-Skoczylas, E. i Żarlicka, G. (2006). Zarządzanie relacjami z klientami. W: T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Likus, E. (2016). Rola i znaczenie marketingu w branży medycznej na przykładzie firmy Hear USA. (Praca magisterska niepublikowana). Wydział Nauk Społecznych i Informatyki Kierunek: Zarządzanie. Nowy Sącz.

Mikuła, B. (2016). Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. E-mentor, 1(63). https://doi. org/10.15219/em63.1231

Rewers, J. (1997). Klient nasz pan, czyli wzorowa obsługa konsumenta. Kraków: PSB.

Sempruch, K. (2010). Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu Fast fashion. (Doktorat niepublikowany). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań.

Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Skrzypek, E. i Pinzaru, F. (2017). Marka jako ważny element marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 114(41).

Thieme, M., Von Bilderling, P., Paetzel, Ch., Karnabatidis, D., Perez, J., Delgado, I. i Lichtenberg, M. (2017). Lutonix Global SFA Registry Investigators, The 24-Month Results of the Lutonix Global SFA Registry: Worldwide Experience With Lutonix Drug-Coated Balloon. JACC Cardiovasc Interv. 10(20). https://doi.org/10.1016/j.jcin.2017.04.041

Urbanek, G. (2002). Zarządzanie marką. Warszawa: PWE.

Zawadzka, A. M. (2006). Dlaczego przywiązujemy się do marki? Gdańsk: GWP.

Zeller, T., Baumgartner, I., Scheinert, D., Brodmann, M., Bosiers, M., Micari, A., Peeters, P., Vermassen, F., Landini, M., Snead, D., Kent, C. i Rocha-Singh, K. (2014). IN. PACT DEEP Trial Investigators, Drug-Eluting Balloon Versus Standard Balloon Angioplasty for Infrapopliteal Arterial Revascularization in Critical Limb Ischemia: 12-Month Results From the IN. PACT DEEP Randomized Trial. JACC, 64(15). https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.06.1198

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę