Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.1
JEL: D83, M31, M54

Miejsce innowacji marketingowych w polityce rozwojowej organizacji

Jedną z podstawowych cech współczesnych organizacji zarówno przemysłowych, jak i usługowych jest zdolność do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji przy aktywnym udziale klientów w tych procesach. Zasadne jest więc oparcie polityki zarządzania organizacjami na perspektywie klienta. Umożliwia ona pozyskiwanie wartości, jej współtworzenie przy aktywnym udziale klientów oraz systemowe wykorzystanie ich wiedzy i doświadczeń poprzez interakcje zachodzące wielokrotnie w dowolnym miejscu i czasie. W praktyce gospodarczej większość organizacji funkcjonujących w Polsce jest zarządzana z perspektywy organizacji, co prowadzi do względnie niskiej innowacyjności podmiotów gospodarczych. W artykule podjęto próbę oceny poziomu innowacyjności organizacji przemysłowych i usługowych przez pryzmat podstawowego miernika, jakim jest udział organizacji innowacyjnych w ogólnej ich liczbie, w szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytania: 1) czy polskie organizacje przemysłowe i usługowe są innowacyjne? 2) jaka jest struktura wdrażanych innowacji? 3) jaka jest dynamika wdrażanych innowacji? 4) czy innowacje marketingowe znajdują odzwierciedlenie w polityce rozwoju organizacji? 5) jaka jest struktura innowacji marketingowych? Celem publikacji jest też sprawdzenie tezy, że powszechność wdrażania innowacji marketingowych jest względnie niska i zróżnicowana w organizacjach przemysłowych oraz usługowych. Zależy ona głównie od wielkości organizacji gospodarczych oraz typów innowacji. Wdrażane innowacje są raczej skutkiem myślenia z perspektywy organizacji, a nie myślenia z perspektywy klientów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: innowacja; marketing; organizacja; wiedza; zarządzanie

Bibliografia

Bibliografia/References

Baruk, J. (2018a). Problemy komercjalizacji innowacyjnych towarów i usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej. Marketing i Rynek, (1).

Baruk, J. (2018b). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w UE. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 46(1).

Baruk, J. (2018c). Innowacyjność przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W: J. Pyka i R. Wolniak (red.), Organizacja i Zarządzanie. Nowoczesność przemysłu i usług. Zeszyt 118. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Baruk, J. (2018d). Knowledge and Innovations as Factors of Organizational Development — an Integrated Approach. Marketing of Scientific and Research Organizations, 29(3).

Bibi, A. i Jadoon, B. (2018). The Mediating Effect of Exploitative and Explorative Learning on the Relationship Between Job Embeddedness and Innovative Work Behavior. Science Journal of Business and Management, 6(1). https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20180601.11

Das, P., Verburg, R., Verbraeck, A. i Bonebakker, L. (2018). Barriers to innovation within large financial services firms. European Journal of Innovation Managment, 21(1). https://doi.org/10.1108/EJIM-03-2017-0028

Fallatah, M. I. (2019). Knowledge Workers Mobility in Innovative Organizations: The Role of Individual Differences. International Journal of Business and Management, 14(9). https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n9p23

Ferraresi, A. A., Quandt, C. O., Santos, S. A. i Frega, J. R. (2012). Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance. Journal of Knowledgr Management, 16(5). https://doi.org/10.1108/13673271211262754

Główny Urząd Statystyczny (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015–2017. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.

Griffin, R. W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janssen, W. i Bouwman, H. (2014). An organizational competence model for innovation intermediaries. European Journal of Innovation Management, 17(1). https://doi.org/10.1108/EJIM-09-2012-0087

Lee, Ch. i Hidayat, N. (2018). The Influence of Knowledge Sharing on Service Innovation Performance: An Empirical Study on Hotel in North Borneo, Indonesia. Euroasian Journal of Business and Management, 6(2).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nonaka, I. i Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.

Peters, Th. J. i Waterman, R. H. (2000). Poszukiwanie doskonałości w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM.

Prahalad, C. K. i Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Prahalad, C. K. i Krishnan, M. S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.

Ri, K., Wang, Y. i Zhang, X. (2018). Innovator's Innovative Genetic Model: From Biological to Social Perspective. Science Journal of Business and Management, 6(2). https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20180602.12

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę