Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.8
JEL: M14

Skuteczna komunikacja w procesie auditu wewnętrznego

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane ze skutecznością procesu komunikacji w audicie wewnętrznym w organizacjach, które wdrożyły system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Zakres analizy obejmuje zarówno komunikację werbalną jak i pozawerbalną, skupiając się zarówno na komunikacji interpersonalnej jak i aspektach psychologii w procesach komunikacji (analiza transakcyjna).

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: audit wewnętrzny; system zarządzania jakością; skuteczna komunikacja; komunikacja interpersonalna; psychologia w procesach komunikacji; analiza transakcyjna

Bibliografia

Benien, K. (2005). Jak prowadzić trudne rozmowy. Kraków: Wyd. WAM.

Berne, E. (1987). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.

Bolek, J. (red.) (2012). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Czader, W. i Golińska, E. (2015). Ocena systemów zarządzania i zgodności wyrobów oraz bezpieczeństwo produktów. Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rogala, A. (2013). Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Praca doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Sobkowiak, B. (2005). Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji. Poznań–Wrocław: Wyd. Forum Naukowe.

Stankiewicz, J. (1999). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum.

Stoner, J. i Freeman, R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę